Počet komentárov: 63 k “Nové články”

 • petrik.v:

  Už viem skoro mesiac, som emeriťák
  ad. Imrich:
  21.11.2013 o 14:21
  emeriťák=spravidla znamená niekoho (bývalého policajta, VZP…) na odpočinku, po aktívnej službe, vo výslužbe a pod.
  …. tak emeriťáci ” viete odkaz z Boky Kotorskej ?

 • Ladislav z Martina:

  Hoci nie som členom vaším členom chcel by som aj ja prispieť svojou skúsenosťou do vašej rubriky.
  Dňa 20.11.2013 som do redakcie denníka Pravdy zaslal nasledovný e-mail kde som reagoval na časť článku, ktorý bol v uvedenom denníku zverejnený deň predtým.
  Pochopiteľne ho denník nezverejnil ani v krátenej verzií. Že asi prečo, to asi tuším.

  Ohlas na článok „Ochranárka : Smejem sa, keď mi núkajú milión“ zverejnený v denníku Pravda dňa 19.11.2013 pod značkou pk Bratislava.

  V uvedenom článku uvádzate …….Ďalšou z ocenených je Mariana Vávrová, ktorá pracovala ako právnička v ústredí Sociálnej poisťovne. Postavila sa proti internému predpisu poisťovne, ktorý radil, ako mali byť vypočítané dôchodky bývalých policajtov a vojakov. Podľa nej nemal oporu v zákone, a preto spísala petíciu, ktorú podporilo 86 ľudí z ústredia…….

  Ďalej uvádzate v tomto článku……..Ocenenie Biela vrana sa udeľuje za spoločenský prínos a odvážne občianske činy. Organizátori o ňom hovoria, že je to tiež poďakovanie vzácnym ľuďom, ktorý sú ochotný brániť pravdu a spravodlivosť…….

  Na začiatku môjho ohlasu dávam na vedomie, že nie som členom žiadnej strany a hnutia a nakoľko s problematikou (starobné dôchodky priznávané bývalým policajtom, vojakom ) sa zaoberám viac ako 12 rokov z čoho viac ako 10 rokov vediem spory zo Sociálnou poisťovňou v uvedenej oblasti, tak som považoval potrebné sa vyjadriť aj k zásluhe za ktorú bola ocenená p.Vávrová. Nakoľko s uvedeným priezviskom (Vávrová) som sa pri riešení doterajšej problematiky so starobnými dôchodkami nestretol, tak som si pozrel jej komentár, ktorý bol zverejnený na webovej stránke Aliancia Fair-play. Z uvedenej stránky som sa dočítal, že p. Vávrová sa za slobodna menovala Mariana Csányiová s titulom Mgr., a pracovala na odbore metodického riadenia a opravných prostriedkov.

  Po tomto zistení som si pozrel jednotlivé dokumenty, ktoré boli a sú ešte aj teraz ako podkladové materiály v jednotlivých sporoch, ktoré vediem so SP. Z uvedených podkladov jednoznačne môžem povedať, že p. Vávrová nikdy nestála na strane zákona ani spravodlivosti. Ako dôkaz môžem predložiť najmenej 10 písomných vyjadrení (podpísané p. Vávrovou) k podaným žalobám na súdoch, pričom súd ani v jednom prípade nedal za pravdu jej vyjadreniam. Vždy sa odvolávala, len na názor súdov, ktoré niekedy tiež nemajú právne odôvodnenie. Ako právnička vedela a ak nie tak mala vedieť pri výkone svojej funkcie, že aj jej a vyjadrenia musia byť vždy právne zdôvodnené, čo však u nej som nikdy nezaznamenal. Ako právnička by mala vedieť, že nálezy ústavného súdu sú pre všetky štátne(kde patrí aj SP) a verejné orgány všeobecne záväzné, teda týmto sa mala riadiť aj ako metodická pracovníčka SP. Z nálezov ústavného súdu uvediem len nález z roku 2005, ktorý jednoznačne potvrdzuje, že v našom právnom systéme nie je prípustná retroaktivita. Preto p. Vávrová ako právnička a metodická pracovníčka SP mala všetko preto urobiť, aby princíp právnej istoty a všeobecný zákaz retroaktivity rešpektovala aj SP. Keďže sa tak nestalo ani po 8 rokoch od vydania tohto nálezu ústavného súdu, SP tento nález ÚS nerešpektuje, tak práve na nerešpektovanie tohto nálezu ale aj Dohovoru č. 128 mala upozorniť vedenie SP a na podporu rešpektovania tohto nálezu a Dohovoru č. 128 mala získať podporu ľudí z ústredia a tak ukončiť porušovanie základných práv ľudí, u ktorých sú tieto práva aj jej pričinením, porušované viac ako 10 rokov. Myslím si, že ľudia, ktorí tomu rozumejú ale aj p. Vávrová vedia o čom hovorím. Nakoľko nepoznám interný metodický pokyn SP, tak sa nevyjadrujem k jeho zákonnosti ale, platí zásada, že aj metodický pokyn musí vychádzať zo zákona, preto platí zásada, že v prvom rade treba rešpektovať zákon. Pokiaľ som ďalej prečítal vyjadrenie p. Vávrovej na webovej stránke Fair play, tak jej vadí to, že bývalým policajtom a vojakom sú dodatočne priznávané starobné dôchodky a takéto vyplácanie týchto priznaných starobných dôchodkov je v rozopre so zákonom. Ak sa mýlim, tak sa jej ospravedlňujem. Ubezpečujem p. Vávrovu, že priznávanie týchto starobných dôchodkov je plne súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 100/1988 platného a účinného k 30.6.2003 a § 274 zákona č. 461/2003. Je ale pravda, že priznávaná výška týchto starobných dôchodkov je v rozpore nielen so samotným zákonom č. 100/1988 ale jej krátenie je v rozopre s Dohovor č. 128, ktorý má prednosť pred našimi zákonmi.

  Na základe týchto dôkazov a skutočnosti si kladiem otázku za čo bola p. Vávrová ocenená Alianciou Fai-play a Via Iuris.

 • Ing.Fr.Kostolanský:

  Neviem prečo sa neobujete do novinárov.Nech píšu a kritizujú poslancov a iných funkcionárov ktorí berú nekrestanské dva a aj tri platy za ich nič nerobenie,to je asi v poriadku podĺa zákona.

  s pozdravom
  kostof1

 • milan:

  Súhlasím so všetkými, ktorí sa rozhorčujú nad nekompetentnými výrokmi politikov pre média vo veci starobných alebo výsluhových dôchodkov. Skúste sa však opýtať čo urobili funkcionári Ústrednej rady ZV SR preto, aby sa politici zdržali podobných vyjadrení a verejnosti cez média vyslali posolstvo o tom, čo vojaci chcú v súlade s platnou legislatívou a judikátmi najvyššieho súdu. Prečo vie pred verejnosťou obhajovať túto pozíciu prezident Asociácie policajtov vo výslužbe a nie prezident ZV SR.

 • Miroslav K. Lipt.Mikuláš:

  Len pre informáciu.V TV JOJ ako policajtka vystupovala redaktorka Danka Strculová.

 • Vilo Sypták:

  http://aktualne.atlas.sk/vojna-medzi-policajtmi-peticia-ochr ancov-zakona-ma-obist-aj-ich-vlastne-odbory/slovensko/spoloc nost/

  Vojna medzi policajtmi? Petícia ochrancov zákona má obísť aj ich vlastné odbory
  Dnes 00:00 Ondrej Kubovič
  BRATISLAVA – Rastúca nespokojnosť medzi policajtmi vyvoláva napätie aj v samotnom zbore. Kým odborári rokujú s vedením rezortu a hovoria o postupnom zlepšovaní situácie, iná skupina mužov zákona pripravuje vlastnú protestnú petíciu. Chce pod ňu pritom získať podpisy až polovice všetkých ochrancov zákona.
  Zdroj: SITA/Diana Černáková
  V dokumente policajti žiadajú obnoviť valorizáciu platov, ale tiež zvýšenie funkčných platov na priemernú úroveň príslušníkov Európskej únie. Chcú tiež, aby vláda opätovne prerokovala zákon a zmeny vo výsluhových dôchodkoch, ktoré boli podľa nich zavedené retroaktívne.
  „Záujem policajtov o petíciu je veľký, ale problematický, nakoľko veľa z nich o nej ešte nevie,“ vysvetlil jeden z jej iniciátorov. Počet podpisov zatiaľ zverejniť nechcel, no prezradil, že ich ciele sú vysoké.
  „Počet podpisov zatiaľ nie je podstatný zverejňovať. Chceli by sme ale získať podpisy aspoň 50 percent všetkých policajtov,“ opísal pre Aktuálne.sk v anonymnej mailovej komunikácii. Aby sa im podarilo dosiahnuť takúto métu, museli by presvedčiť aspoň 11-tisíc mužov a žien v uniformách.
  Aj bez odborov
  Takéto číslo by dokonca prevyšovalo aj súčasných deväťtisíc príslušníkov v policajných odboroch. „Petícia beží mimo nás. Už v začiatkoch sme ju odmietli,“ reagoval na zbieranie podpisov ich predseda Miroslav Litva.
  Nespokojných policajtov pribúda. Kaliňák ich chce uchlácholiť vyššími platmi
  Dôvodom pre zamietavý postoj boli podľa neho požiadavky, s ktorými súdny človek nedokáže súhlasiť.
  „Napríklad, že chceme mať platy na úrovni policajtov EÚ. Za prvé nech mi niekto najprv presne definuje, čo to znamená. A za druhé, vždy musíte zohľadniť stav ekonomiky v štáte,“ vysvetlil výhrady Litva. „Nemôžete povedať, že chceme mať to čo Nemci, a od zajtra,“ doplnil.
  Pomer v prospech policajtov
  To, že na petícii nespolupracovali s odbormi, potvrdil aj príslušník, s ktorým komunikovalo Aktuálne.sk. Dôvodom bola podľa neho ich spolitizovanosť, aj fakt, že nemajú záujem riešiť problémy radových policajtov a správne fungovanie zboru.

  Kaliňák tvrdí, že na petíciu majú policajti právo. Vývoj ale závisí od ekonomiky štátu, dodáva.Zdroj: SITA/Jozef Jakubčo
  „Nespokojnosť v zbore pretrváva a naďalej sa stupňuje. Sľuby o všetkých pozitívnych zmenách sú stále len sľubmi a neriešia existenčné problémy radových policajtov. A táto petícia má riešiť predovšetkým ich situáciu a nie situáciu funkcionárov,“ spresnil.
  Litva napriek všetkému označuje požiadavky organizátorov za nesplniteľné. „Bude zodpovednosťou tých, kto petíciu zorganizovali, aký vidia priestor na jej reálne naplnenie,“ odkázal jej autorom.
  Minister vnútra Robert Kaliňák ešte koncom septembra pre Aktuálne.sk povedal, že na vytvorenie petície majú muži zákona právo. Jedným dychom však dodal, že si „treba uvedomiť, aká je situácia” a tiež, že pomer platov policajtov kontra ostatné civilné zamestnania je v prospech mužov zákona.

 • petrik.v:

  za odpoveď ďakuje
  vyslúžilý vojak – výslúžilec,

  ” pozdravujem blogera – emeriťáka “

 • Štefan:

  Otvorený slovník cudzích slov
  emeritný

  vyslúžilý, penzionovaný, zaslúžilý
  Zdroj: http://www.cudzieslova.sk

 • Milan Mechír:

  Všeobecne vo vedomí laikov, ale aj odborníkov prevláda názor, že poberáme dva dôchodky (pokiaľ ich už mame priznané), nie jeden, z ktorého jednu časť vypláca VÚSZ a druhú SP. Nechcem maľovať čerta na stenu, ale myslím si, že pri dnešnej infekčnej chorobe právneho systému, šíriacej sa z centra trojjedinej štátnej moci, visí veľký otáznik aj nad valorizáciou našich VD u poberateľov SD. Veď jeden dôchodok nemôžu predsa valorizovať dvakrát. Času na to majú dosť. Chudáci starovyslužilci, ktorým zmenili starobní dôchodok na výsluhový čím už prišli o valorizáciu, do ktorej kategórie spadnú tento krát netuší ani boh.

 • pplk v.v. Ing. Jozef Šamaj PB:

  :) :) trocha som sa pousmial keď som v blogu čítal ten titul emeriťáci…. zvyčajne sa používa oslovenie “emeritný profesor”, v súvislosti s “ozbrojencami” sa to akosi nehodí… ale je to tak – emeritný jem niečo ako “vyslúžilý”, niečo že čím bol…. :) :)