Archív pre rubriku ‘Do pozornosti Klubom Zväzu’

 

Prajem dobrý deň.
Žiadam Vás o zverejnenie na našej web.stránke podpísanu zmluvu medzi Zväzom vojakov SR a Horezza. a.s., o spolupráci.
S pozdravom
                             plk.v. v. Ing. Tomaš Švec – Prezident Zväzu vojakov SR
Prílohy:

HOREZA-1

HOREZA-2

HOREZA-3

Keďže zatiaľ nikto nestihol uverejniť príspevok k jednej z našich najvýznamnejších zväzových aktivít v roku a to organizáciu v poradí už 19-teho medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň, podelím sa s ostatnými kolegami o pár fotografií aspoň ja.
Kriváň (2494 m) ako magnet priťahuje všetkých tých, ktorým učarovala nádherná príroda a scenéria strmo týčiacich sa štítov. Zároveň sa ako symbolický vrch Slovanov a slobody Slovákov stal významným symbolom slovenského národa. Náročná výstupová trasa s prevýšením 1355m je aj výzvou na overenie si svojej fyzickej kondície. Odmenou pre všetkých účastníkov výstupu je nielen nezabudnuteľný výhľad, ale aj príležitosť na netradičné priateľské stretnutia.
Aj napriek ohlasovanému nepriaznivému počasiu, ktoré nakoniec v doobedňajších hodinách celkom milo prekvapilo, bola tohtoročná účasť výborná. Ako je už zvykom, tak členovia Klubu Horná Nitra vytvorili vrcholové družstvo, ktoré na vrchole Kriváňa pravidelne rozdáva účastnícke listy a dobrú náladu. Poďakovanie za úspešné zvládnutie podujatia ale samozrejme patrí celému organizačnému tímu, lebo zvládnutie tak náročnej akcie vyžaduje mnoho úsilia a trpezlivosti.
Pravidelná vysoká účasť je dôkazom vysokej obľúbenosti tejto tradície nielen medzi bývalými ale čoraz viac aj medzi aktívnymi vojakmi. Dúfam, že organizácia budúceho jubilejného ročníka bude patriť medzi zväzové priority.
Ing. Karol Brehovský
predseda klubu

 

Oslavy 70.výročia SNP
1.Dňa 28. augusta 2014 sa uskutočnilo kladenie vencov k pamätníku SNP (valaška) na námestí SNP. Účasť bola veľmi dobrá. Prišiel celý rad zástupcov spoločenských organizácii zo Zvolena.Druhá časť sa odohrávala na vojenských pri pamätníku generálov Goliána a Viesta niekoľko metrov od budovy Veliteľstva vzdušných síl.Bratislavy. Zaznamenali sme aj hojnú účasť členov nášho klubu a to aj v odporúčanej v rovnošate.
2.Cyklojazda a pochod do srdca SNP. Boli otvorené na námestí SNP vo Zvolene 29.augusta 2014.Tam sa odohralo kladenie vencov k pamätníku SNP,prezentácia účastníkov, Tiež krst knihy “Zvolen v stredoveku a počas SNP. Ostrý štart na bicykloch na trasu Zvolen- Sliač- Veľká Lúka- Hronsek- Vlkanová- Iliáš-Radvaň- Pamätník SNP v B.B. sa uskutočnil o 8:45. Účastníci v tričkách s príslušným označením sa zastavili na Sliači a v Hronseku kde sa zúčastnili odhalenia pamätných tabúľ s tématikou SNP. V Banskej Bystrici kde bol problém sa vôbec dostať sme sa zúčasnili kladenia vencov v pamätníku SNP.V priestore pre VIP sme stretli celý rad členov Zväzu vojakov SR vrátane predsedu ÚR plk.Ing.Tomáša Šveca a predsedov niekoľkých klubov z celého územia Slovenska. Prezident ÚR vojenských veteránov- člen nášho Zvolenského klubu plk.Ing.Pavel Marko a tajomník rady klubu plk. Ing.Anton Gombár sa zúčastnili aj online reportáže z osláv prostredníctvom rádia Regína Banská Bystrica. Časť reportáže bola zverejnená aj neskôr v rádiach Regína a Slovensko.
Pre peších bol alternatívou pochod zo Zvolena do Sliača, kde sa na ihrisku realizovali oslavy spojene s rôznymi atrakciami. Cyklojazdy tzv “nultý ročník” sa zúčastnilo 16 cyklistov.
Tu nájdete fotografie z oboch akcii

VYHLÁSENIE KLUBU GENERÁLOV SR
k storočnici 1. svetovej vojny

 

Pred sto rokmi vypukla 1. svetová vojna. Je zjavné, že vyhrala mašinéria vojnovej propagandy ale aj koristnícke ciele štátov, ktoré vojnu rozpútali. Nás ako slovenských generálov, ktorí si ctia vojenskú česť však zaujíma, ako si slovenská spoločnosť pripomenie obete, ktoré priniesli naši slovenskí dedovia a otcovia, čo padli na frontoch východu aj západu. Klub generálov SR je stavovskou organizáciou, ktorá združuje vyše 80 generálov ozbrojených síl a ozbrojených zborov v činnej službe, v zálohe a vo výslužbe. Okrem iných úloh má aj jednu významnú úlohu a tou je rozvíjanie hlbokého vzťahu úcty k svojim predkom, ktorí nasadzovali svoje životy so zbraňou v ruke počnúc bojmi v rokoch meruôsmych a končiac druhou svetovou vojnou a pestovanie prirodzeného vlastenectva. Riadime sa presvedčením, že nesmie byť zabudnutý ani ten najjednoduchší slovenský vojak, ktorý padol na rôznych bojiskách sveta. Práve preto KG SR dlhoročne organizuje vojenské historické cesty po miestach týchto bojov, odhaľuje alebo rozširuje pamätníky, pamätné tabule, stavia kríže, vzdáva úctu padlým kladením vencov a kvetov. Obnovujeme alebo sa snažíme o obnovu cintorínov slovenských vojakov z 1. a 2. svetovej vojny. Natáčame dokumenty ako je napríklad film Slováci na Piave, ktorý bol vo verejnoprávnej televízii viackrát reprízovaný. Publikujeme v novinách a časopisoch, organizujeme besedy. Len pred nedávnom sme sa vrátili z Francúzska, kde sme navštívili bojiská našich legionárov z októbra 1918 pri Vouzieres, Terron a Chestres. Boli sme dojatí starostlivosťou o hroby našich legionárov na vzorne udržiavaných cintorínoch z 1. svetovej vojny.
My, slovenskí generáli preto prichádzame s výzvou pre naše oficiálne miesta, vládu SR, ministerstvá kultúry, obrany a vnútra, ale najmä ZMOS, aby sme si na celoštátnej úrovni v septembri na Deň ozbrojených síl SR pri Pamätníku štúrovcov na celoslovenskom pietnom akte pripomenuli padlých hrdinov z 1. svetovej vojny. Nemôžeme sa iba večne prizerať ako sa k svojím predkom a najmä padlým vojakom správajú Francúzi (pripomeňme si napríklad prezidenta Hollanda a jeho účasť na oslavách 14. júla v Paríži!), Taliani, či Gréci. Určite si mnohí z nás všimli počas sledovania Tour de France ako vyzerajú cintoríny padlých francúzskych vojakov, nad ktorými v plnej nádhere tróni francúzska štátna trikolóra symbolizujúca bratstvo, rovnosť a slobodu. Zamyslime sa nad tým, ako vyzerajú naše cintoríny vojakov padlých v 1. svetovej vojne!?

Vyzývame starostov obcí a primátorov miest, ako aj občanov – vlastencov súcich na slovo, aby pri príležitosti stého výročia 1. svetovej vojny obnovili, zreštaurovali, prípadne aj postavili pomníky vojakom padlým v 1. svetovej vojne, aby si v kostoloch pripomenuli mužov, ktorí sa nevrátili do rodnej zeme a ich hroby ležia ďaleko za hranicami vlasti. Toto je predsa naša základná občianska aj ľudská povinnosť. Máme však aj povinnosť voči mladej generácii, voči deťom a vnukom, zasiať im do sŕdc úctu voči našim predkom, ktorí bojovali za svoju vlasť. Veď práve počas 1. svetovej vojny sa vďaka generálovi M.R. Štefánikovi zrodila myšlienka slovenských a českých légií, spomedzi ktorých vyrástli také vojenské osobnosti ako generáli Viest, Kristín, Malár, Čatloš, Černek, Imro, Širica, ale aj Gabriš, Markovič a najmä slávny 7. Tatranský pluk. Preto vyzývame, aby si Slovensko v septembri nielen v Bratislave, ale aj v ďalších mestách a obciach našej vlasti uctilo pamiatku slovenských vojakov padlých v 1. svetovej vojne!

Klub generálov Slovenskej republiky

Bratislava 31. júl 2014

V týchto dňoch a v spolupráci s ÚR ZVSR poriada sociálna komisia pri MOSR ojedinelú a svojim významom veľmi zaujímavú akciu – prieskum k založeniu penzionov pre poberateľov výsluhových dôchodkov. Pôvodne sa myslelo a akcia bola označovaná ako príprava k založenia hospicov pre označenú klientelu. Akcia sa konala po regionoch. V stredu,30.júla 2014 sa konala v Banskej Bystrici pre okresy B.Bystrica a Zvolen. Zúčastnilo sa jej cca 20 výsluhových dôchodcov vo veku 50 – 89 rokov. Dvaja pracovníci MOSR si vypočuli naše názory na založenie penzionov pre VD. Dá sa povedať že “anketa” bola robená podrobne a účastnici museli oznámiť aj svoje osobné údaje a aj názor k založeniu penzionov. Dozvedeli sme sa zámer – počty penzionov, miesto, komu by boli určené a plánované poplatky pre záujemcov. Všetko prebiehalo k všeobecnej spokojnosti a diskusia bola bohatá. Bolo to ale len do doby než bol oznámený poplatok za penzion. Potom záujem celkom upadol. Suma bola astronomická. Plánuje sa platiť za ubytovanie cca 750 € za ubytovanie a 400 € za stravu a to na jeden jediný mesiac. Pre väčšinu záujemcov je to celkom dosť nakoľko priemerný výsluhový dôchodok vojakov je okolo 800 €. Pokus bol dobrý ale podmienky penzionov su podľa mňa neprijateľné. Penzion ale nerieší vôbec požiadavky na hospic. Ten je v súčasnej dobe aktuálny. Pred 5 rokmi sme sa vo Zvolene pokúsili o založenie vojenského hospicu v objekte “Baková Jama” vo Zvolene sťa bývalého vojenského objektu. Pokus MOSR zamietlo a výhodne tento predalo. Akcii predchádzala aj anketa a záujemcov bolo aj na hospice dva. Dúfam, že akcia k penzionom nebola len na oko a že slúžila len ako zámienka k opätovnému výhodnému predaju vojenských objektov.
pplk.v.v. Ing. Anton Gombár – tajomník Rady klubu Zvolen ZVSR.

Výstup na Vtáčnik na MS v behu do vrchu

Dňa 12.7.2014 sa v našom regióne konali Majstrovstvá Slovenskej republiky v behu do vrchu. Štart podujatia bol na futbalovom ihrisku v Kamenci pod Vtáčnikom a cieľovú pásku účastníci pretínali na vrchole pohoria Vtáčnik. Celková dĺžka trate bola 11 km s neuveriteľným prevýšením 1140 metrov. Majstrovstiev sa zúčastnil aj člen nášho klubu nrtm. Ing. Roman Mikula a my ostatní sme ho spolu s priateľmi a sympatizantmi Klubu Horná Nitra privítali v cieli. V celoslovenskej silnej konkurencii obsadil Roman vo svojej kategórii pekné 15. miesto a prítomnej verejnosti sme ukázali, že vo Zväze vojakov máme aj členov, ktorí dokážu uspieť aj v takýchto fyzicky náročných pretekoch.
kapitán Ing. Karol BREHOVSKÝ
predseda klubu

 

IMG_4672a IMG_4715a IMG_4678a

 

IMG_4689a

 

Informácia z Pozvania SVzP AČR v dňoch 28.6. – 1.7. 2014

Svaz vojáku z povolání (SVzP) AČR oslavoval 12. výročie vzniku Ozbrojených sil České republiky. Spojili ho s pozvaním „bývalých predstaviteľov“ Vojenských zväzov armád krajín Vyšegrádskej štvorky. V diskusii si chceli vymeniť skúsenosti z práce v národných organizáciách pri obhajobe sociálnych nárokov profesionálnych vojakov a vojenských dôchodcov. Diskusia sa rozšírila aj na spoluprácu s EUROMILom a ďalšími národnými organizáciami, ktorých členstvo má dlhodobejšie korene ako sú naše vo V4.
Ako hostia prijali pozvanie plk. v.v. Anatol Tichoniuk z Poľska, pplk. v.v. Otto Heiling z Maďarska a plk. v.v. Michal Bohunický zo Slovenska.
Z českej strany sa zúčastnili dlhoroční členovia Ústrednej rady SVzP pplk. Roman Doba a plk. v.v. Jaroslav Kalivoda a rovnako zástupcovia niektorých klubov. Prezentovali záujem o Osobitný systém sociálneho zabezpečenia príslušníkov ozbrojených síl a zborov SR a naliehavú žiadosť o spoluprácu klubu Brno s našim klubom v Bratislave. Oba záujmy som uspokojil. Prezentovali aj ukončenie činnosti SVzP v Asociácii vojáci sobě. Zaznela požiadavka na spoločné riešenie nízkeho záujmu profesionálnych vojakov o členstvo v SVzP a ZVSR.
V diskusii výrazne dominovala téma medzinárodnej spolupráce v rámci EUROMILu ako inštitúcie, ktorá obhajuje záujmy vojakov pred orgánmi NATO, EU, OBSE, Europskou odborovou centrálou a ďalšími, ktoré majú vzťah k vojenskej službe.
Pri zakladaní organizácií KONWENT a HOSZ, poskytli významnú podporu predstavitelia organizácie nemeckých, holandských, belgických, dánskych vojakov. Išlo hlavne o diskusie s politickými predstaviteľmi štátov, aby pochopili potrebu vzniku organizácií, ktoré budú s nimi a veliacimi štruktúrami spolupracovať na efektívnom budovaní ozbrojených síl. Predovšetkým nemeckí kolegovia pomohli aj materiálne. Riadiace dokumenty KONWENT a HOSZ vychádzajú zo zákonov daného štátu. Hodnotným spôsobom zhmotňujú aj skúsenosti dlhoročných členov EUROMILu. Každá organizácia je princípmi novej činnosti iná. HOSZ je odborová, KONWENT je začlenený do organizačnej štruktúry Ministerstva obrany, ale s potrebnými prvkami samostatnosti a nezávislosti. Obe organizácie však úspešne pracujú na prospech obhajoby potrieb vojakov a zabezpečovania bezpečnosti a obrany štátov.
Významným aspektom medzinárodnej spolupráce je využívanie skúseností a argumentov, pri predkladaní návrhov na novelizáciu a doplnenie zákonov alebo vnútrorezortných noriem. Len jedna oblasť za všetky. Vojaci našich armád plnia úlohy v misiách podľa rovnakých noriem, veľmi často v zmiešaných jednotkách a musia mať aj rovnaké predpoklady na plnenie úloh. Preto napr. pri zranení by mala byť ich ďalšia služba v armáde riešená rovnakým spôsobom. Prax potvrdila, že pre navrhovanú úpravu zákona je vhodné využiť argumentácie a doslovné citácie zákonov iného štátu. Prezident a členovia predsedníctva EUROMILu aj osobnou angažovanosťou k europoslancom a národným politikom prispeli k riešeniu problémov v Španielsku alebo Portugalsku. Prispeli k upokojeniu vzťahov, ktoré zachádzali až do snáh o personálne riešenia predstaviteľov národných organizácií.
Dôležitá je aj otázka súčasnosti, význam členstva národných organizácií v EUROMILe. Závažný je argument členských príspevkov, ktoré nie sú napr. pre ZVSR, zanedbateľné. Ako zaznelo aj pri tejto diskusii, čo nám členstvo prináša. Veď SVzP ukončil svoje členstvo práve z tohto dôvodu. V nasledujúcich riadkoch nechcem špekulovať okolo opodstatnenosti rozhodnutia SVzP. V stručnosti uvediem skúsenosti plk. Tichniuka a pplk. Heilinga. Obaja boli dve volebné obdobia členmi predsedníctva EUROMILu, aktívne sa podieľali na jeho práci, boli veľmi často v kontakte s kolegami z rôznych národných organizácií. Poznatky využívali na rozširovanie rozhľadu kolegov doma, nastolovaní tém nových riešení a postupov pre ich dosiahnutie. Zhodli sa v tom, že členstvo v EUROMILe je jednoznačne prospešné pre aktívne organizácie. Aktívnosť, nielen plnením si základných povinností člena (členské a účasť na rokovaniach prezídia), ale aktívnym využívaní informácií a aktívnou komunikáciou. Byť aktívni v riešení problému, ktorý chceme riešiť. Radiť sa s organizáciami, ktoré problém už vyriešili. Využívanie informácií o tom čo sa v medzinárodných inštitúciách pripravuje, diskutuje, pridať naše názory a skúsenosti. Orientovať budúcnosť ZVSR na zmeny, ktoré EU prinesie aj do slovenskej spoločnosti. Už roky hovoríme o nezáujme profesionálnych vojakov o členstvo v ZVSR, ale aj mladších výsluhových dôchodcov. Skúsme sa pozrieť prečo je skoro 100% organizovanosť vo Švédsku, ako pracuje Bundeswehrverband, čím je zaujímavá pre svojich členov už 100 ročná holandská organizácia. Som presvedčený, že na každú výzvu, ktorú budeme riešiť nájdeme v EUROMILe a jeho národných organizáciách postup ako dosiahnuť úspech, ale aj skúsenosti akých chýb sa vyvarovať. Jednoznačnou chybou by bolo, uspokojovať sa s dosiahnutým a nevšímať si, že život ide ďalej a ponúka aj nám mať to čo majú iní naši kolegovia.
Teraz mám na mysli samozrejme sociálne zabezpečenie profesionálnych vojakov, dôchodcov a ich rodín. Určite si spomenieme aj na nedávne obdobie, kedy táto hodnota bola spochybňovaná v médiách až do útokov proti výsluhovým dôchodcom.
Preto potrebujeme to, čo majú iní naši kolegovia, akčnejší medzinárodne zorientovaný ZVSR. Čas na zmeny máme len do konca tohto roka.

Táto informácia nie je vyčerpávajúca a nechcel som ísť do podrobností. Preto ani nepíšem o sociálnom programe, ktorý českí kolegovia pripravili, ktorý bol zaujímavý a dôstojný k pozvaným hosťom. O tom, že bola akcia hodnotená ako veľmi pozitívna všetkými zúčastnenými stranami, svedčí dohoda, že sa stretneme o rok znova.

 

Ing. Michal BOHUNICKÝ
Čestný prezident Zväzu vojakov SR

 

Pozvánka

 

 

Obec Smolenice

Oblastný Klub vojenských výsadkárov SR Bratislava

(pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja)

Vás pozývajú na oslavy

100.výročia udelenia US patentu na padák
Štefanovi Baničovi

 

dňa 16.augusta 2014 v obci Smolenice

Program

09,00 – 09,50 Hymna, slávnostné otvorenie, príhovor predsedu Trnavského samosprávneho
kraja Ing.Tibora Mikuša, PhD., príhovor starostky Smoleníc p. Pavlíny
Hornáčkovej, ocenenie jednotlivcov pamätnou medailou

10,00 – 12,20 Medzinárodný seminár „Štefan Banič, História, vývoj a použitie padáku“

12,30 – 13,30 Obed

13,10 – 13,40 Tlačová beseda

14,30 – 15,00 Pietny akt pri hrobe Štefana Baniča, kladenie vencov, príhovor duchovného,
zapálenie sviečok a presun do priestoru zoskokov

15,30 – 15,40 Zoskok parašutistov – veteránov

16,00 – 22,00 Kultúrny a spoločenský program, rozhovory a besedy

 

V priebehu celého dňa bude k dispozícii výstava padákov, premietanie záberov zo zoskokov, výstava zberateľských predmetov s výsadkovou tematikou, možnosť zakúpenia suvenírov, príležitostná poštová pečiatka.

 

 Pozvánka

Vážení členovia ZV SR,
v súčasnosti prebieha v pracovných komisiách príprava nových základných dokumentov ZV SR, ktoré majú byť vo finalizovanej podobe prerokované na konferencii v mesiaci september a schválené na mimoriadnom sneme, o zvolanie ktorého požiadalo 18 klubov ZV SR na Zväzovej rade 12.júna 2014. V snahe pomôcť komisii pre prípravu nového programového zamerania a zároveň umožniť členom ZV SR vyjadriť svoje názory, najmä na jeho charakter a ďalšie smerovanie, dovoľujem si vám predložiť návrh obsahových téz programového zamerania ZV SR. Chcem vyjadriť presvedčenia, že vás nasledujúce myšlienky zaujmú a naštartujú konštruktívnu diskusiu o reforme organizácie, ktorej my členovia predstavujeme základ a zároveň budúcnosť.
Jaroslav Junek,, člen predsedníctva ZV SR

OBSAHOVÉ TEZY PROGRAMOVÉHO ZAMERANIA ZV SR
( návrh )

A. KORENE A KONTINUITA

Zväz vojakov Slovenskej republiky ( ďalej len “ZV SR” ) sa vo svojom programe opiera o myšlienkový odkaz a tradíciu organizácií dôstojníkov a rotmajstrov Československej armády; vojenské tradície národnooslobodzovacieho boja Čechov a Slovákov za slobodu našich národov a tu žijúcich národností, tradície druhov vojsk Československej armády, skúsenosti Zväzu vojakov z povolania ČSFR a Zväzu vojakov z povolania Armády Slovenskej republiky, empirické poznatky a analytické dokumenty z budovania Ozbrojených síl Slovenskej republiky ( ďalej len „OS SR” ) ako súčasti občianskej spoločnosti, garanta štátnej suverenity a plnenia medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky, ako aj o koncepčné dokumenty a legislatívu pre oblasť štátnej služby vojakov profesionálov a ich sociálneho zabezpečenia, sociálnej ochrany vojnových veteránov, výsluhových a starobných dôchodcov bývalých vojakov z povolania a vojakov profesionálov.

B. CHARAKTER ZV SR

ZV SR je organizáciou združujúcou profesionálnych vojakov, vojakov vo výslužbe (ďalej len „cieľová skupina“) a ich sympatizantov, ktorí zdieľajú spoločné hodnoty a ciele. Svojim hlavným zameraním sa profiluje ako organizácia s profesijným vzťahom k obrane Slovenskej republiky a jej ozbrojeným silám, ako organizácia s humanistickým poslaním k občanovi – vojakovi v priebehu a po ukončení jeho vojenskej služby.

ZV SR je nestranným a nezávislým združením občianskeho mimovládneho sektoru, ktorý pri naplňovaní svojich cieľov spolupracuje s Kanceláriou prezidenta Slovenskej republiky, vládou Slovenskej republiky, Národnou radou Slovenskej republiky, regionálnou a miestnou samosprávou odbornými, kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami, občianskymi združeniami a stavovskými organizáciami doma i v zahraničí na základe spoločného záujmu a hodnôt formou partnerstva, uzatváraním a plnením vzájomne výhodných zmlúv. Vyznačuje sa otvorenosťou a potenciálom asociovať sa najmä v oblastiach sociálnej ochrany vojaka a jeho statusu v občianskej spoločnosti, rozvíjania brannosti, udržiavania vojenských tradícií a vojenských pamiatok.

Členovia ZV SR sú jeho základom, najväčším aktívom a bohatstvom. Združujú sa a rozvíjajú svoju činnosť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a jeho zákonmi, medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky v EÚ a NATO, programom a podmienkami členstva v medzinárodnej organizácii EUROMIL a aktivitami krajín spolupracujúcimi v organizácii V 4. Dobrovoľný vstup do zväzu je pre nich príležitosťou napĺňať svoje predstavy spojené s profesijným zameraním, udržiavaním a prehlbovaním kamarátstva, záujmových aktivít, vnútorne zakorenenej vojenskej cti a povinnosti a hľadaním ochranného dáždnika.

Pri združovaní sa s ďalšími profesijnými organizácia formou kolektívneho členstva nezasahuje do ich autonómneho postavenia spojeného s ich činnosťou, právnym postavením, personálnymi a finančnými otázkami.

C. VERNOSŤ HODNOTÁM, PODMIENKA SÚDRŽNOSTI, AKCIASCHOPNOSTI A BUDÚCNOSTI ZV SR

Hodnotovým základom zväzu je demokratický charakter organizácie združujúcej vojakov s profesijným vzťahom k OS SR a jej sympatizantov, naplňovanie princípov humanizmu, občianskych práv a slobôd vojaka, stavovskej cti a bratstva, vernosti svojmu celoživotnému poslaniu a povinnosti k ochrane domoviny a jej občanov. Hodnotové základy zväzu sú vyjadrené v základných dokumentoch ZV SR a v Etickom kódexe člena, ktorý je úzko previazaný s Etickým kódexom profesionálneho vojaka OS SR .

D. BUDÚCNOSŤ ZV SR

ZV SR bol počas svojej dvadsaťročnej histórie spojený so zásadnými spoločenskými zmenami a transformáciou Armády Slovenskej republiky na OS SR. Tento vývoj ovplyvnil nielen charakter OS SR ako inštitúcie, ale najmä spoločenský status vojaka a kvalitu jeho života. Pri uvedených zmenách prevládal technokratický a ekonomický prístup. Riešenie a uplatňovanie sociálnych otázok života vojaka, najmä sociálnej ochrany a sociálneho zaraďovania sa do občianskej spoločnosti po ukončení vojenskej služby, podmienok jeho práce v ozbrojených silách a obnovy jeho fyzických a psychických síl sa dostali na okraj pozornosti. Hlavným kritériom sa stali finančné možnosti rezortu obrany a štátneho rozpočtu.

ZV SR nebol pripravený reagovať na tieto zmeny. Nemal pripravený strategický dokument a analýzou dopadov reforiem. Analýzy a upozornenia odborníkov nenašli svoju odozvu v konkrétnych politikách orientovaných na cieľové skupiny vojakov a systémové riešenia v jednotlivých oblastiach ich pracovného a osobného života. Objektívna situácia si vyžadovalo reformu samotného ZV SR. Zásadným spôsobom bolo potrebné vypracovať stratégiu ďalšieho smerovania ZV SR, aktualizovať základné dokumenty, zracionalizovať a zefektívniť jeho štruktúry. V činnosti ZV SR sa nevenovala dostatočná pozornosť reálnym hrozbám a útokom na sociálne zabezpečenie vojakov. Členovia ZV SR sa preto začali individuálne a v ad hoc vytvorených neformálnych skupinách s podporou erudovaných a obetavých kolegov domáhať svojich práv.

Vychádzajúc z empirických poznatkov, analýz a koncepčných dokumentov rezortu obrany a ďalších odborníkov pre oblasť obrany, podmienok štátnej služby vojakov profesionálov, sociálnej ochrany a sociálneho zaraďovania v nadväznosti na strategické dokumenty a legislatívu EU, výsledky činnosti ZV SR, odporúčania EUROMILu a skúsenosti partnerov v organizácii V 4 je nutné v nasledujúcom období zamerať úsilie ZV SR na :

1.OCHRANA OBČIANSKYCH A SOCIÁLNYCH PRÁV CIEĽOVEJ SKUPINY

Zabezpečovať systematický a nepretržitý proces monitorovania zmien, ktoré sa dotýkajú kvality života cieľovej skupiny a ich pracovných podmienok. V spolupráci s odborníkmi vypracúvať relevantné analýzy s možnými dopadmi na cieľovú skupinu. Na základe analýz sa aktívne podieľať na tvorbe politík a strategických dokumentov k sociálnej ochrane a sociálnemu zaraďovaniu cieľovej skupiny, aktívne vstupovať do legislatívneho procesu vo všetkých fázach legislatívneho procesu od prípravy legislatívneho zámeru až po schvaľovanie zákonov v NR SR a v orgánoch EU. Usilovať o úzku spoluprácu s EUROMILom a partnermi vo V 4 pri tvorbe, schvaľovaní a implementácií noriem a odporúčaní EÚ.

S využitím doterajších skúseností pri nadväzovaní kontaktov a spolupráce s relevantnými inštitúciami na všetkých úrovniach výkonnej, zákonodarnej a súdnej moci presadzovať dodržiavanie občianskych a sociálnych práv cieľovej skupiny. Definovať cieľ, strategické a taktické postupy pri presadzovaní požiadaviek sociálnej ochrany a sociálneho zaraďovania. Vychádzať pri tom z predslovu ministra obrany SR k Bielej knihy o obrane Slovenskej republiky v ktorom sa uvádza : „ Bez vojakov a vojačiek by aj najsofistikovanejšie zbrane boli bezcennými kusmi materiálu. Je našou povinnosťou zabezpečiť im plnú podporu vrátane modernej legislatívnej úpravy štátnej služby profesionálnych vojakov a stabilizácie ich sociálneho zabezpečenia“.

Pri naplňovaní svojho programu v oblasti ochrany občianskych a sociálnych práv cieľovej skupiny nadväzovať a prehlbovať spoluprácu s mimovládnym sektorom najmä Asociáciou policajtov vo výslužbe, Jednotou dôchodcov Slovenska, Konfederáciou odborových zväzov a občianskymi združeniami s profesijným zameraním k OS SR.

Presadzovať vytvorenie sociálnej tripartity v rezorte obrany ako poradného orgánu ministra obrany SR, za účasti zástupcov rezortu obrany, zástupcov zväzu ( prípadne koordinačného orgánu občianskych združení profesijne zameraných k OS SR) a odborového zväzu zamestnancov obrany.

2. SPOLUPRÁCA ZV SR S OS SR PRI NAPLŇOVANÍ ICH POSLANIA A CIEĽOV VYPLÝVAJÚCICH Z BIELEJ KNIHY O OBRANE SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

S využitím odborného potenciálu ZV SR sa podieľať na tvorbe analýz koncepčných dokumentov najmä v oblasti alternatívnych foriem doplňovania ozbrojených síl budovaním systému aktívnych záloh a dobrovoľnej vojenskej služby.

Aktívne vstupovať do procesov zameraných na systematické zmeny v oblasti skvalitňovania podmienok pre štátnu službu vojakov ich sociálneho zabezpečenia, starostlivosti o ich rodiny, o vojenských veteránov, vytvorenie inštitucionálnej platformy pre obhajovanie záujmov profesionálnych vojakov vo vzťahu k podmienkam štátnej služby. Usilovať, aby sa touto platformou stal zväz s jasne zadefinovanými kompetenciami v zákone a interných predpisoch rezortu obrany a GŠ OS SR. Vlastnými aktivitami zväzu v spolupráci s ďalšími občianskymi združeniami a podnikateľskou sférou vytvárať možnosti sociálneho zaraďovania vojakov profesionálov tzn. ich integrácie po ukončení služobného pomeru do civilného prostredia a uplatnenia na trhu práce.
Obhajovať záujmy a propagovať OS SR v medzinárodnej organizácii EUROMIL, pri spolupráci v rámci organizácie V 4, vo verejnosti, najmä pri práci s mládežou.

3. ZVYŠOVANIE VPLYVU A REŠPEKTU ZV SR V OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI, AKTÍVNA ÚČASŤ ZV SR NA JEJ ROZVOJI.

Rozširovať a prehlbovať spoluprácu zväzu s mimovládnymi organizáciami, zapojiť sa do činnosti stálej konferencie organizácii III. sektoru, naviazať spoluprácu so splnomocnencom vlády pre občiansku spoločnosť, usilovať o zapojenie sa do práce Rady vlády SR pre práva seniorov a ďalších poradných orgánov rezortných ministerstiev a verejnoprávnych inštitúcii. V kluboch s prevahou alebo kompletným zložením členskej základne zo seniorov zvážiť zapojenie sa do činnosti okresných organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska.

Usilovať o cielenú spoluprácu s územnými a miestnymi orgánmi samosprávy na základe projektov zameraných na oblasť sociálnej starostlivosti, udržiavania vojenských pamiatok a rozvíjania vojenských tradícií, ochranu životného prostredia a výchovy mládeže. Spoločne riešiť otázky integrácie cieľovej skupiny do civilného života a jej pracovného uplatňovania v orgánoch a organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy, pomoci rodinám vojakov profesionálov. Presadzovať vlastných zástupcov do činnosti zastupiteľstiev na miestnej a regionálnej úrovni k presadzovaniu záujmov cieľovej skupiny a ostatných občanov v komunálnej a regionálnej politike .

Zintenzívniť spoluprácu s orgánmi a jednotlivými poslancami Národnej rady SR pri obhajobe záujmov cieľovej skupiny.

Vypracovať komunikačnú stratégiu zväzu a systematicky využívať informačné možnosti demokratickej spoločnosti pre šírenie objektívnych informácii o činnosti a problémoch členov a sympatizantov zväzu. Vytvorením funkcie hovorcu zväzu zabezpečiť užšie spoluprácu s elektronickými a printovými médiami, s využitím internetu najmä web stránky a sociálnych sietí zvýšiť vplyv na mladú generáciu, vytvárať fórum pre širokú diskusiu k pálčivým problémom, poskytovať poradenskú činnosť k ich riešeniu, zjednocovať a mobilizovať návštevníkov web stránky k obhajobe občianskych práv.

4. MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

a) rozšíriť a prehĺbiť svoju účasť na práci EUROMILu, vytvoriť komunikačné väzby na poslancov Európskeho parlamentu zvolených v SR v otázkach občianskych práv a sociálnej ochrany vojakov profesionálov,
b) aktívne sa podieľať na projektoch spolupráce v rámci V 4 a prehĺbiť dvojstrannú spolupráci medzi zväzom a organizáciami s profesijným vzťahom k armáde v ČR, Rakúsku, Maďarsku a Poľsku,

5. PREHLBOVANIE DEMOKRACIE A VYTVÁRANIE PODMIENOK PRE EFEKTÍVNU A KVALIFIKOVANÚ ČINNOSŤ ZV SR.

Upevniť a rozvíjať demokratické procesy vo zväze :

a) posilňovaním úlohy člena s jeho právami, povinnosťami a primeranou zodpovednosťou za naplňovanie poslania a cieľov zväzu,
b) prehlbovaním autonómneho postavenie klubov, ich kontrolnej, iniciatívnej a realizačnej funkcie. K tomu vytvoriť Zväzovú radu, ako najvyšší orgán kontroly naplňovania programu a uznesení zväzu medzi snemami s právomocou prijímania korekcie úloh snemu v nadväznosti na závažné zmeny, ktoré by mohli ohroziť záujmy celého ZV SR a jeho členov.
c) vyváženým postavením orgánov ZV SR a ich vzájomnej previazanosti,
d)otvorenosťou voči všetkým subjektom, ktorých hodnoty a ciele sú blízke, alebo zhodné s programom ZV SR. K tomu vytvoriť inštitút kolektívneho členstva za podmienok spresnených stanovami zväzu a uznesením snemu.
e) otvorenou komunikáciou medzi orgánmi zväzu a členskou základňou vytvorením informačného systému s povinnosťou orgánov zväzu vyhodnocovať a riešiť pripomienky a návrhy členov ZV SR,
f) vytvorením nezávislého orgánu, ktorý bude plniť úlohu mediátora, odvolacieho orgánu a disciplinárneho senátu.

Kvalifikovanú a efektívnu činnosť zväzu zabezpečovať :

a) zavedením manažérskeho systému riadenia a vybudovania výkonného manažérskeho orgánu Prezídia ZV SR s kvalifikovaným manažmentom pre jednotlivé oblasti činnosti ZV SR vychádzajúce z jeho poslania a strategických cieľov. Činnosť Prezídia ZV SR postaviť na kompetentnosti, obetavosti a zodpovednosti jeho členov za plnenie konkrátnych úloh a záujmov celého zväzu.
b) vytvorením štruktúry poradných orgánov zložených z odborníkov a siete spolupracovníkov pre jednotlivé oblasti činnosti ZV SR,
c) systematickým monitorovaním procesov a informácií vo všetkých oblastiach záujmu ZV SR a včasným prijímaním účinných opatrení,
d) racionalizáciou podporných procesov najmä v oblasti finančného a projektového manažmentu, vytvorením komunikačnej stratégie a vybudovaním komunikačného centra ZV SR.

 

E. CIELE ZV SR DO ROKU 2022

1. Vybudovať ZV SR ako sebavedomú, vplyvnú a rešpektovanú organizáciu, ktorá je schopná účinne a efektívne chrániť záujmy všetkých vojakov nielen v rezorte obrany ale aj v celej spoločnosti.

2. Stať sa lídrom integračných procesov v oblasti presadzovania spoločných záujmov subjektov združujúcich osoby s profesijným zameraním k obrane a bezpečnosti Slovenskej republiky , k udržiavaniu a rozvíjaniu vojenských tradícií , pri akceptovaní ich nezávislosti, osobitostí a motivačných faktorov. Iniciovať vznik Koordinačnej rady uvedených subjektov. Usilovať o vytvorenie spoločnej sociálnej platformy ( tripartity ) zastúpenej občianskymi združeniami a nadáciami vojakov, odborovou organizáciou civilných zamestnancov rezortu obrany a zástupcami OS SR, ako poradného orgánu ministra obrany.

3. Aktívnymi opatreniami v oblasti legislatívy a komunikačnej stratégie vytvárať podmienky pre posilňovanie sociálneho statusu vojaka v spoločnosti, jeho sociálnu ochranu a sociálne zaraďovanie do štátnych a podnikateľských štruktúr spoločnosti po ukončení štátnej služby vojaka profesionála. Trvalú pozornosť venovať udržateľnosti systému sociálneho a zdravotníckeho zabezpečenia vojakov profesionálov a poberateľov dôchodkových dávok, vojnových a vojenských veteránov; rodinnej politike a ochrane práv seniorov bývalých vojakov. Podieľať sa na odstraňovaní diskriminačných opatrení a riešení problémov tzv. staro-dôchodcov, rozhodne vystupovať proti prijímaniu takých opatrení, ktoré môžu mať za následok znehodnocovanie sociálnych dávok. Pre naplňovanie tohto cieľa vo väčšej miere využívať vlastné odborné kapacity, priateľský odborný potenciál, spoluprácu s Jednotou dôchodcov Slovenska, Asociáciou policajtov vo výslužbe a ďalšími občianskymi združeniami v oblastiach spoločného záujmu, s veliteľskými štruktúrami OS SR, organizačnými útvarmi a organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti MO SR, s predstaviteľmi zákonodarnej, súdnej a výkonnej moci a vrchným veliteľom ozbrojených síl. V oblasti riešenia problémov starobných dôchodkov uplatňovať vo vzťahu k Jednote dôchodcov Slovenska vzájomnú podporu a solidaritu. Priority pre oblasť sociálneho a zdravotníckeho zabezpečenia spresňovať na riadnom sneme ZV SR v strategickom dokumente na obdobie štyroch rokov.

4. Vytvorením názorovej a akčnej jednoty na poslanie, zameranie a spôsob fungovania ZV SR, so širokou podporou klubov a celej členskej základne zvýšiť efektívnosť činnosti ZV SR, prehĺbiť jeho demokratický charakter, príťažlivosť a záujem vojakov o členstvo vo ZV SR. Naštartovať legislatívne, organizačné, komunikačné procesy zamerané na rozširovanie a omladzovanie členskej základne, vytváranie nových klubov a akceptovanie orgánov zväzu vo všetkých štruktúrach ozbrojených síl.

5. V činnosti klubov spájať spoločné ciele a úsilie celej komunity s bohatou a rôznorodou činnosťou priťahujúcou záujem všetkých vojakov a sympatizantov. Posilňovať postavenia klubov v štruktúrach zväzu. Posilňovanie postavenia klubov opierať o kontrolnú a iniciatívnu funkciu Zväzovej rady v zásadných otázkach činnosti ZV SR a ich právnu subjektivitu, ktorá im umožní hlbšie rozvíjať svoju činnosť na miestnej a regionálnej úrovní.

6. Rozširovať počet klubov vojakov profesionálov v posádkach dislokácie útvarov a úradov OS SR a MO SR. Vytvárať zmiešané kluby s vojenských a vojnových veteránov, vojakov profesionálov. K členstvu vo ZV SR priťahovať členov klubov vojenských odborností, klubov zameraných na vojenskú históriu a branno-športovú činnosť. Do roku 2022 vytvoriť 30% klubov vojakov profesionálov a 20% zmiešaných klubov. Vojakov profesionál začleňovať do riadiacich štruktúr ZV SR a zvýšenú pozornosť venovať riešeniu sociálnej ochrany, zdravotníckej starostlivosti, rodinnej politike zameranej na všetkých vojakov profesionálov, ich pracovným podmienkam a voľnočasovým aktivitám.

7. Presadzovať udržanie posádkových klubov a podporovať vytváranie neštátnych klubových zariadení pre zabezpečovanie činnosti Klubov ZV SR. Pomáhať vytvárať právne, finančné a materiálne podmienky pre činnosť klubov a ich zariadení. Všetkým klubom, ktoré prejavia záujem o získanie právnej subjektivity poskytovať metodickú pomoc pri registrovaní klubov ako občianskych združení na MV SR .

8. Spolupracovať s OS SR pri aplikácií nového zákona o štátnej službe vojakov profesionálov a pripraviť návrh zákona o vojnových a vojenských veteránoch.

9. Spoluprácou so vzdelávacími inštitúciami, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, Ústredím práce, sociálnych a rodiny a personálnym úradom Ozbrojených síl a MO SR vytvárať podmienky pre uplatnenie sa odchádzajúcich vojakov profesionálov na trhu práce.

10.Rozšíriť a zintenzívniť spoluprácu zväzu s medzinárodnými združeniami a partnerskými organizáciami s rovnakým alebo blízkym programovým zameraním.

11. V spolupráci so štátnymi orgánmi, regionálnou a miestnou samosprávou, ďalšími občianskymi združeniami a zahraničnými partnermi zapojiť zväz do brannej a vlasteneckej výchovy mládeže, udržiavania vojenských pamiatok a do organizovania podujatí venovaných významným vojensko-historickým udalostiam s cieľom vyjadriť úctu a vďaku obetiam vojen, zachovávať vojenské tradície, zvyšovať branné vedomie a zručnosti potrebné k obrane vlasti a postupne obnovovať rešpekt verejnosti k vojakom.

 

Podľa uznesenia 8. snemu ZV SR zvolal Prezident ZV SR 1. zasadnutie Zväzovej rady, ktorej členmi sú predsedovia klubov ZV SR. Rokovania sa zúčastnil aj čestný prezident Zväzu Michal Bohunický a členovia ÚR ZVSR.
Pre rokovanie Zväzovej rady boli predložené dva návrhy programu z dielne Predsedníctva Ústrednej rady a iniciatívnej platformy 4. klubov. Schválená verzia programu bola kompromisom oboch návrhov. Na úvod zasadnutia prebehla voľba členov volebnej komisie, ktorej úlohou bolo pripraviť voľbu vedenia Zväzovej rady.
Predsedovia klubov boli informovaní o činnosti Ústrednej rady, o činnosti pracovných komisií na prípravu základných dokumentov ZV SR, o činnosti Sociálno-zdravotnej komisie, o zahraničných aktivitách, o hospodárení s finančnými prostriedkami, stave riešenia podaní pred Ústavným súdom a na Generálnej prokuratúre.
Na zasadnutí bolo schválené trojčlenné vedenie Zväzovej rady:  Mojmír Hloch (Banská Bystrica), Ján Dobrovolský (Michalovce) a Peter Forgách (Trenčín). Za predsedu Zväzovej rady bol zvolený Mojmír Hloch, predseda klubu Banská Bystrica.
Pred prerokovaním a schválením uznesenia bola podľa čl. 7 písm. f) stanov ZV SR predložená Mojmírom Hlochom žiadosť 18 klubov na zvolanie mimoriadneho snemu na 20. 11. 2014. Prezident takto musí v zmysle citovaného ustanovenia v nasledujúcich mesiacoch zvolať mimoriadny snem, ktorého hlavnou úlohou je schváliť nové programové zameranie ZV SR, stanovy, rokovací poriadok a smernice pre hospodárenie. Zároveň budú v zmysle nových stanov vytvorené nové orgány ZV SR– Zväzová rada a Prezídium ZV SR.
Uznesenie z 1. zasadania Zväzovej rady stanovilo úlohy pre zavŕšenie procesu prípravy základných dokumentov a uskutočneniu mimoriadneho snemu. Z tohto hľadiska by sa mimoriadny snem dal charakterizovať ako reformný a z hľadiska obsahu programový, inštitucionálny a personálny. Pre správne pochopenie reformných procesov bude členská základňa, ale i verejnosť informovaná najmä o návrhoch programového zamerania ZV SR v strednodobom a dlhodobom horizonte a o návrhoch ďalších dokumentov, ktoré predstavujú podstatné nástroje pre efektívnu realizáciu programového zamerania ZV SR do praxe. „Bol to malý krok pri realizácii reforiem, ale veľký krok pre budúcnosť ZV SR, spoločnú organizáciu vojenských veteránov a vojakov profesionálov, ktorá nadväzuje na myšlienkový a hodnotový odkaz organizácií čs. dôstojníkov a rotmajstrov a zakladateľov ZV SR pred 20 rokmi“.

 

Informaci_o_cinnosti_UR_ZVSR

Informácia-o-zahraničných-aktivitách-1polrok (2)

Vyhodnote SZK-1

Komisia_programove_zameranie

Komisia_Stanovy

Navrh_smernice_o_hospodareni

Stav účtu Advokat

 

UZNESENIE
z 1.zasadania Zväzovej rady Zväzu vojakov SR konaného dňa 12.6. 2014 v Trenčíne

Predsedníctvo ÚR a Zväzová rada Zväzu vojakov SR na svojom rokovaní dňa 12.6.2014
Berie na vedomie:

a) Správu o činnosti ÚR ZVSR od 8. snemu
b) Informáciu predsedov komisií Legislatívno-právnej, Sociálneho zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti a Medzinárodných vzťahov
c) Informáciu predsedov pracovných komisii pre Stanovy (PKS), Smernicu pre hospodárenie (PKH) a pre Programové zameranie (PKP)

 

Schvaľuje:

a) Dočasnú komisiu Zväzovej rady – p. Hloch, Dobrovolský a Forgách
Ukladá :

a) organizačne a obsahovo pripraviť konferenciu ZV SR a spolu s programom uzatvoriť diskusiu k stanovám, programovému zameraniu a smerniciam pre hospodárenie.

T: september (20.9) Z: predsedníctvo ÚR v súčinnosti so ZR
b) pripraviť a uskutočniť mimoriadny snem ZV SR k novému programovému zameraniu, zmenám stanov, rokovaciemu poriadku a smerniciam pre hospodárenie
T: november (20.11) Z : ÚR a ZR ZVSR

c) vypracovať koncepciu Zväzu v oblasti zabezpečenia finančných zdrojov pre činnosť Zväzových orgánov a klubov. Koncepciu schváliť na mimoriadnom sneme Zväzu
T: október Zodpovedá: Predsedníctvo ÚR a pracovná komisia pre  hospodárenie (PKH)

d) Zväzové vyznamenania od 8. snemu bezplatne udeľovať podľa Smernice pre udeľovanie medailí
Termín: priebežne Zodpovedá: tajomník

Text: Junek, Hloch, Chuda, Bada

Foto F. Chuda