Archív pre rubriku ‘Do pozornosti Klubom Zväzu’

Pre schválených autorov jednotlivých klubov. Prosím o dodržiavanie pravidla o vkladaní fotografií viz.: Údržba dokončená – návod na vkladanie súborov 

Webový priestor nie je zadarmo, tento web funguje bez otravných reklám a bude tak fungovať aj naďalej, len je potreba dodržiavať jednoduché pravidlá. Niektoré kluby to stále nechcú pochopiť. Vaše vkladanie fotografií priamo cez WordPress na webový priestor ZVSR je zbytočná robota jak pre Vás, tak aj pre mňa a článok nakoniec VŽDY skončí s následujúcim odkazom a bez fotografií:

“Fotografie odstránené, tu je návod na vkladanie väčšieho počtu fotografií:

Údržba dokončená – návod na vkladanie súborov
priamo na web je možné nahrať len jednotlivé obrázky ako napríklad pozvánku, smútočné oznámenie…

technický autor
ps.: po pridaní fotografií napríklad z Picasa môžete môj text zmazať.”

 

Je škoda, že pripravujete čitateľov o Vaše fotografie. Do článku patrí max jedna fotografia s reklamou na chystanú akciu (výstup na Kriváň, oslavy, pozvánka, smútočný oznam…) všetky ostatné budú odstránené pokiaľ ich nahráte priamo sem. Vysvetlenie ako fotografie vložiť máte opakovane tu: Údržba dokončená – návod na vkladanie súborov 

Vzorové články autorov, ktorý pravidlo dodržiavajú sú tu:

Fotografie na Picasa napríklad: http://www.zvazvojakov.sk/2014/09/zvsr-klub-kezmarok-informuje/

Fotografie na inom webu napríklad: http://www.zvazvojakov.sk/2014/09/v-seredskych-kasarnach-sa

 

Pokiaľ s vložením podla pravidiel máte problém, požiadajte webmastera, klub ktorý to vložiť vie… ale nevkladajte ich po starom, aj tak ich bohužiaľ zmažem…

Ďakujem

technický autor

Pohľad na súčasné a budúce aktivity v ZV SR od účastníka troch seminárov EUROMILu v Bruseli, člena ZVSR – profesionálneho vojaka.

 

Vážení členovia Zväzu, sympatizanti a všetci tí, ktorí sledujete dianie v ZV SR, ktorý má vo svojej štruktúre viac než tri desiatky klubov po celom Slovensku.

Korektná výmena informácií, ktoré sú v posledných rokoch čoraz rýchlejšie, sa stáva dôležitým článkom v činnosti každej organizácie. Ak k tomu pridám moje krédo: “Na maličkostiach stojí svet,” uvedomujem si dôležitosť, aby sa nielen jednotlivci dozvedeli, čo znamená EUROMIL. Pri význame členstva sa odvolávam na hodnotné myšlienky nášho čestného prezidenta ZV SR, ktoré je možné nájsť na: http://www.zvazvojakov.sk/2014/07/  Informácia zo stretnutia v Prahe

 

Píšem najmä preto, že som v decembri 2008, februári a júni 2014 strávil celkom 6 intenzívnych dní v kruhu významných ľudí z rôznych európskych krajín – z členských asociácií (vojenských zväzov) EUROMILu. Je a bola to pre mňa výzva, ale najmä POCTA. Z plných síl mi išlo najmä na čo najlepšej úrovni s prehodnotením každého vyjadrenia REPREZENTOVAŤ našu organizáciu, každého z nás.

Postrehov zo zahraničia mám kvantum. Všetko do detailu som odovzdal aj v roku 2009 aj v uplynulej dobe v r. 2014 zástupcom UR ZVSR a pevne verím, že sa k mnohému aj v budúcnosti vrátime. Mnohí sa ma pýtajú : „Aký bol zmysel tých pár dňových výletov do Bruselu?“ Čomu sa venovali účastníci takého školenia, ktoré začína v piatok na obed a končí v sobotu poobede?

Názov cyklu školení je stanovený symbolicky – “Mladšie a slabšie združenia”. Náš Zväz je považovaný za mladší. Porovnaním podmienok vo vybraných vojenských zväzoch je hlavným zmyslom analýzy súčasného stavu najskôr získať informácie. V roku 2008 sa zhromažďovali údaje na pilotnom kurze, venovanom metódam regrutácie nových členov s názvom “Silné asociácie”. Boli tam ale zväčša zástupcovia členských organizácií zo Západu – Veľkej Británie, Írska, Španielska, Portugalska, Francúzska a pod.
Osobne si myslím, že vedenie EUROMILu a jeho zakladajúce asociácie v Nemecku, Belgicku, Dánsku a Holandsku vidia do budúcnosti silný POTENCIÁL pre aktivizáciu na Východ a JV od Česka. Obzvlášť pre aktívnych vojakov, pričom veteránov, ich rodiny a vyslúžilcov nevynímajúc. Preto som v kontakte s tajomníkmi či prezidentmi združení z Albánska, Litvy, Lotyšska, Slovinska, Maďarska a Macedónska a popravde – mnohí z nich majú takú podporu ministerstiev obrán, o akej sa nám môže len snívať. Viete si predstaviť, že by bol člen Ústrednej rady ZVSR aj z radov aktívnych vojakov, ktorí slúžia na GŠ OS SR alebo na Ministerstve obrany SR ( a nielen z radov profesionálov- zamestnancov útvaru, ako tomu je v prípade mjr. Ing. Igora Štefka)? Aj to bude cieľom v budúcnosti zistiť – ako to dosiahli vo vyššie uvedených štátoch?

V novembri tohto roku bude mojou úlohou prezentovať základné črty tzv. SWOT analýzy zúčastnených asociácií. Cieľom je na princípoch projektmanažmentu aplikovať zásady strategického plánovania v súčasných podmienkach aj nášho Zväzu. Mám záujem, aby som o ďalších aktivitách pravidelne informoval.

INFORMÁCIÍ je mnoho. Ako hovorí prezident p. Emmanuel Jacob- “Euromil je ako dáždnik, ktorý nás zastrešuje v rámci Európy”. Veľmi si želám, aby mnou získané údaje nezostali len v písomných dokumentoch predložených ÚR ZV SR. Prosím už teraz tých, ktorých zaujíma, aké metódy na získavanie nových členov nám odporúčajú, aby sa mi ozvali. Po konzultácii s ÚR ZV SR určite nájdeme nové nápady z iných krajín použiteľné u nás doma. Aj toto je dôvod, prečo som sa rozhodol touto formou prezentovať vybrané činnosti z uplynulého obdobia a tým hodiť rukavicu každému, kto by mal záujem prispieť v budúcnosti. Názorom, reakciou, alebo radou mladšiemu (prosím – vyhnime sa prekáračkám, veď každému, kto sa usiluje v prospech dobrej veci je možné povedať – len ten kto robí – robí možno aj chyby), ktorú V RÁMCI URČENÝCH KOMPETENCIÍ budem pred ďalším využitím verifikovať cez ÚR ZV SR.

Keďže predpokladám, že ma mnohí osobne nepoznáte, dovoľte mi krátko sa prestaviť: Vo Zvolene a okolí pôsobím už viac než 19 rokov na poli organizovania širokej škály aktivít podporujúcich skôr záujmy ako presadzovanie základných práv a slobôd v prospech vojenského personálu. Určite sa pýtate otázky typu: Čo robí Zväz pre našich členov pri našich akciách doma v kluboch a EUROMIL v prospech Zväzu? Keď totiž vidím, že vojaci a vyslúžilci v zahraničí vnímajú možnosť byť členmi vojenského združenia ako poctu, pýtam sa otázku: Prečo nevisí vojenská prísaha na mnohých miestach ako kedysi? Prečo sme vstupovali do náročnej služby vojaka? Len kvôli sociálnym istotám a vysokému dôchodku? A ako je to u dnešných mladých vojakov? …. S čím idú do služby v OS SR, alebo na plnenie úloh mimo územie SR… Som hrdý, že môžem v zahraničí povedať, že sme plne akceptovaným členom NATO a EÚ a pôsobíme s primeraným množstvom vojakov v zahraničí. Nie každá krajina môže hovoriť o takých výsledkoch.

Za člena Zväzu v jeho štruktúre v klube v priestoroch Veliteľstva vzdušných síl OS SR (v roku 2007 ešte pod názvom Klub vojenských dôchodcov – do 2011) som sa prihlásil len a len zo zištných dôvodov, ale aj preto, aby som šiel svojim kolegom vzorom. Skoro podobne, ako to urobil generálporučík v.v. Peter Vojtek, ktorý sa stal členom ZVSR v čase, keď nastúpil na funkciu Veliteľa síl výcviku a podpory OS SR v Trenčíne.

Záverom chcem zdôrazniť, že v čase významných zmien, ako je aplikácia sociálneho zákona z roku 2013 a očakávanie nového zákona o štátnej službe PrV, je potrebné si uvedomiť nutnosť existencie dominantného združenia zastupujúceho transparentné a korektné presadzovanie oprávnených záujmov jeho členov. A nemali by to byť len vojaci, ktorí boli ešte prednedávnom v aktívnej službe.

Práve EUROMIL je organizáciou, ktorá aktívne presadzuje na úrovni Európskeho parlamentu, ale aj smerom k ministrom obrán členských krajín NATO parlamentné Odporúčania Rady Európy o združovaní profesionálnych vojakov ako občanov v uniforme.

Vážim si každého, kto k svojej práci pristupuje s plným nasadením a vervou. Spolu tvoríme totiž novodobé tradície, ktoré nadväzujú na našich predchodcov. Teším sa na spoluprácu s Vami na spoločnom diele. Ďakujem, ak ste si našli čas a prečítali moje myšlienky. Poteším sa ale aj tomu , ak nahliadnete do mapy členov EUROMILU (www.euromil.org), ktorého súčasťou je aj ZVSR resp. jeho členovia.

mjr. Mgr. Zdenko BARANEC

————————

Poznámka webmajstra:

UZNESENIE zo 4.zasadania Ústrednej rady Zväzu vojakov SR konaného dňa 13. augusta 2014 v Trenčíne
III. Odvoláva:
1. ….
2. z funkcie člena poradnej komisie ZVSR pre zahraničné vzťahy mjr. Mgr. Zděnka Baranca

IV. Ustanovuje:
1. …
2. za člena komisie SZK ZV SR mjr. Mgr. Zděnka BARANCA

Úlohy pre kluby z Uznesenia 8. snemu – ad4
Radám Klubov a delegátom snemu sa ukladá:
4) Obnovovať členskú základňu, získať nových členov. Vyberať a pripravovať nový funkcionársky aktív. Zodpovedá: predsedovia klubov; Termín: trvale, hodnotiť jedenkrát ročne;

 

… aj takto sa personálne  prípravujú mladí a perspektívni členovia Zväzu.

————    – – –    ———–

Nedávno sa zúčastnila delegácia ZV SR na XVI. stretnutí vojenskej V4 v Maďarsku. Informáciu o tomto stretnutí zverejnil na webe člen delegácie J. Paulech. “Samit” v plnom svetle odhalil nielen nízku efektívnosť týchto strenutí, ale aj absenciu našej zahraničnej stratégie pri presadzovaní spoločných záujmov s vojenskými organizáciami V4. To sa samozrejme prejavilo nielen v postojoch ale najmä v nevyužití príležitosti presadiť dôležité kroky v sociálnej ochrane a presadzovaní záujmov vojakov či už v aktívnej službe alebo vo výslužbe.

Od delegácie by sa očakávalo, že si dá na Ústrednej rade schváliť mandát v podobe akčného plánu pre naše predsedníctvo od septembra 2014 do septembra 2015. Nič také sa neudialo a delegácia vystupovala na stretnutí bez mandátu.

Možno aj preto tu zaznelo to, čo musí znepokojovať každého člena zväzu cit.”… že SR uviedla v dotazníku (?), že plánuje prehodnotiť svoj postoj k právu vojakov na združovanie“. Pýtam sa aký postoj ? Veď to je strategický cieľ, ktorý predstavuje nielen komplikovanú cestu ale hlavne je v súčasnosti predmetom vnútrozväzovej diskusie k programovému zameraniu ZV SR a úsilia presadiť konkrétnu formu ochrany sociálnych záujmov do zákona o štátnej službe vojakov profesionálov.

 

Súvisiace články:

 

 

 

 

Dňa 18. septembra 2014 sa v Leviciach na pozvanie predsedu Zväzovej rady stretlo 12 predsedov klubov a ďalší piati členovia rád klubov Zväzu. Na svojom rokovaní si účastníci vymenili názory na súčasnú situáciu vo Zväzu a v jeho vedení. Najväčšia pozornosť bola venovaná činnosti Zväzovej rady, problematike konania mimoriadneho snemu a príprave na Konferenciu k základným dokumentom.

 

Na stretnutí účastníci prerokovali návrh štatútu Zväzovej rady do konania mimoriadneho snemu (príloha č. 1).
Poverili predsedu Zväzovej rady poslať členom Ústrednej rady návrh na zmenu programu Konferencie k základným dokumentom a rozoslať predsedom klubov podrobné informácie o rokovaní v Leviciach.
Účastníci stretnutia sa dohodli na ďalšom stretnutí predsedov klubov v termíne pred konaním Konferencie k základným dokumentom. Prítomní predsedovia klubov prijali opatrenia na zintenzívnenie informovanosti členov Zväzu o pripravovaných zmenách v základných dokumentoch podporujúcich demokratické upevňovanie jednoty Zväzu.

 

Predseda Zväzovej rady ZV SR
Ing. Mojmír Hloch

 

Štatút ZR do snemu

Štatút ZR do snemu

 

Na stretnutí predsedov sa diskutovalo, každý dostal slovo a názory boli brané v úvahu …

 

 

Prajem dobrý deň.
Žiadam Vás o zverejnenie na našej web.stránke podpísanu zmluvu medzi Zväzom vojakov SR a Horezza. a.s., o spolupráci.
S pozdravom
                             plk.v. v. Ing. Tomaš Švec – Prezident Zväzu vojakov SR
Prílohy:

HOREZA-1

HOREZA-2

HOREZA-3

Keďže zatiaľ nikto nestihol uverejniť príspevok k jednej z našich najvýznamnejších zväzových aktivít v roku a to organizáciu v poradí už 19-teho medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň, podelím sa s ostatnými kolegami o pár fotografií aspoň ja.
Kriváň (2494 m) ako magnet priťahuje všetkých tých, ktorým učarovala nádherná príroda a scenéria strmo týčiacich sa štítov. Zároveň sa ako symbolický vrch Slovanov a slobody Slovákov stal významným symbolom slovenského národa. Náročná výstupová trasa s prevýšením 1355m je aj výzvou na overenie si svojej fyzickej kondície. Odmenou pre všetkých účastníkov výstupu je nielen nezabudnuteľný výhľad, ale aj príležitosť na netradičné priateľské stretnutia.
Aj napriek ohlasovanému nepriaznivému počasiu, ktoré nakoniec v doobedňajších hodinách celkom milo prekvapilo, bola tohtoročná účasť výborná. Ako je už zvykom, tak členovia Klubu Horná Nitra vytvorili vrcholové družstvo, ktoré na vrchole Kriváňa pravidelne rozdáva účastnícke listy a dobrú náladu. Poďakovanie za úspešné zvládnutie podujatia ale samozrejme patrí celému organizačnému tímu, lebo zvládnutie tak náročnej akcie vyžaduje mnoho úsilia a trpezlivosti.
Pravidelná vysoká účasť je dôkazom vysokej obľúbenosti tejto tradície nielen medzi bývalými ale čoraz viac aj medzi aktívnymi vojakmi. Dúfam, že organizácia budúceho jubilejného ročníka bude patriť medzi zväzové priority.
Ing. Karol Brehovský
predseda klubu

 

Oslavy 70.výročia SNP
1.Dňa 28. augusta 2014 sa uskutočnilo kladenie vencov k pamätníku SNP (valaška) na námestí SNP. Účasť bola veľmi dobrá. Prišiel celý rad zástupcov spoločenských organizácii zo Zvolena.Druhá časť sa odohrávala na vojenských pri pamätníku generálov Goliána a Viesta niekoľko metrov od budovy Veliteľstva vzdušných síl.Bratislavy. Zaznamenali sme aj hojnú účasť členov nášho klubu a to aj v odporúčanej v rovnošate.
2.Cyklojazda a pochod do srdca SNP. Boli otvorené na námestí SNP vo Zvolene 29.augusta 2014.Tam sa odohralo kladenie vencov k pamätníku SNP,prezentácia účastníkov, Tiež krst knihy “Zvolen v stredoveku a počas SNP. Ostrý štart na bicykloch na trasu Zvolen- Sliač- Veľká Lúka- Hronsek- Vlkanová- Iliáš-Radvaň- Pamätník SNP v B.B. sa uskutočnil o 8:45. Účastníci v tričkách s príslušným označením sa zastavili na Sliači a v Hronseku kde sa zúčastnili odhalenia pamätných tabúľ s tématikou SNP. V Banskej Bystrici kde bol problém sa vôbec dostať sme sa zúčasnili kladenia vencov v pamätníku SNP.V priestore pre VIP sme stretli celý rad členov Zväzu vojakov SR vrátane predsedu ÚR plk.Ing.Tomáša Šveca a predsedov niekoľkých klubov z celého územia Slovenska. Prezident ÚR vojenských veteránov- člen nášho Zvolenského klubu plk.Ing.Pavel Marko a tajomník rady klubu plk. Ing.Anton Gombár sa zúčastnili aj online reportáže z osláv prostredníctvom rádia Regína Banská Bystrica. Časť reportáže bola zverejnená aj neskôr v rádiach Regína a Slovensko.
Pre peších bol alternatívou pochod zo Zvolena do Sliača, kde sa na ihrisku realizovali oslavy spojene s rôznymi atrakciami. Cyklojazdy tzv “nultý ročník” sa zúčastnilo 16 cyklistov.
Tu nájdete fotografie z oboch akcii

VYHLÁSENIE KLUBU GENERÁLOV SR
k storočnici 1. svetovej vojny

 

Pred sto rokmi vypukla 1. svetová vojna. Je zjavné, že vyhrala mašinéria vojnovej propagandy ale aj koristnícke ciele štátov, ktoré vojnu rozpútali. Nás ako slovenských generálov, ktorí si ctia vojenskú česť však zaujíma, ako si slovenská spoločnosť pripomenie obete, ktoré priniesli naši slovenskí dedovia a otcovia, čo padli na frontoch východu aj západu. Klub generálov SR je stavovskou organizáciou, ktorá združuje vyše 80 generálov ozbrojených síl a ozbrojených zborov v činnej službe, v zálohe a vo výslužbe. Okrem iných úloh má aj jednu významnú úlohu a tou je rozvíjanie hlbokého vzťahu úcty k svojim predkom, ktorí nasadzovali svoje životy so zbraňou v ruke počnúc bojmi v rokoch meruôsmych a končiac druhou svetovou vojnou a pestovanie prirodzeného vlastenectva. Riadime sa presvedčením, že nesmie byť zabudnutý ani ten najjednoduchší slovenský vojak, ktorý padol na rôznych bojiskách sveta. Práve preto KG SR dlhoročne organizuje vojenské historické cesty po miestach týchto bojov, odhaľuje alebo rozširuje pamätníky, pamätné tabule, stavia kríže, vzdáva úctu padlým kladením vencov a kvetov. Obnovujeme alebo sa snažíme o obnovu cintorínov slovenských vojakov z 1. a 2. svetovej vojny. Natáčame dokumenty ako je napríklad film Slováci na Piave, ktorý bol vo verejnoprávnej televízii viackrát reprízovaný. Publikujeme v novinách a časopisoch, organizujeme besedy. Len pred nedávnom sme sa vrátili z Francúzska, kde sme navštívili bojiská našich legionárov z októbra 1918 pri Vouzieres, Terron a Chestres. Boli sme dojatí starostlivosťou o hroby našich legionárov na vzorne udržiavaných cintorínoch z 1. svetovej vojny.
My, slovenskí generáli preto prichádzame s výzvou pre naše oficiálne miesta, vládu SR, ministerstvá kultúry, obrany a vnútra, ale najmä ZMOS, aby sme si na celoštátnej úrovni v septembri na Deň ozbrojených síl SR pri Pamätníku štúrovcov na celoslovenskom pietnom akte pripomenuli padlých hrdinov z 1. svetovej vojny. Nemôžeme sa iba večne prizerať ako sa k svojím predkom a najmä padlým vojakom správajú Francúzi (pripomeňme si napríklad prezidenta Hollanda a jeho účasť na oslavách 14. júla v Paríži!), Taliani, či Gréci. Určite si mnohí z nás všimli počas sledovania Tour de France ako vyzerajú cintoríny padlých francúzskych vojakov, nad ktorými v plnej nádhere tróni francúzska štátna trikolóra symbolizujúca bratstvo, rovnosť a slobodu. Zamyslime sa nad tým, ako vyzerajú naše cintoríny vojakov padlých v 1. svetovej vojne!?

Vyzývame starostov obcí a primátorov miest, ako aj občanov – vlastencov súcich na slovo, aby pri príležitosti stého výročia 1. svetovej vojny obnovili, zreštaurovali, prípadne aj postavili pomníky vojakom padlým v 1. svetovej vojne, aby si v kostoloch pripomenuli mužov, ktorí sa nevrátili do rodnej zeme a ich hroby ležia ďaleko za hranicami vlasti. Toto je predsa naša základná občianska aj ľudská povinnosť. Máme však aj povinnosť voči mladej generácii, voči deťom a vnukom, zasiať im do sŕdc úctu voči našim predkom, ktorí bojovali za svoju vlasť. Veď práve počas 1. svetovej vojny sa vďaka generálovi M.R. Štefánikovi zrodila myšlienka slovenských a českých légií, spomedzi ktorých vyrástli také vojenské osobnosti ako generáli Viest, Kristín, Malár, Čatloš, Černek, Imro, Širica, ale aj Gabriš, Markovič a najmä slávny 7. Tatranský pluk. Preto vyzývame, aby si Slovensko v septembri nielen v Bratislave, ale aj v ďalších mestách a obciach našej vlasti uctilo pamiatku slovenských vojakov padlých v 1. svetovej vojne!

Klub generálov Slovenskej republiky

Bratislava 31. júl 2014

V týchto dňoch a v spolupráci s ÚR ZVSR poriada sociálna komisia pri MOSR ojedinelú a svojim významom veľmi zaujímavú akciu – prieskum k založeniu penzionov pre poberateľov výsluhových dôchodkov. Pôvodne sa myslelo a akcia bola označovaná ako príprava k založenia hospicov pre označenú klientelu. Akcia sa konala po regionoch. V stredu,30.júla 2014 sa konala v Banskej Bystrici pre okresy B.Bystrica a Zvolen. Zúčastnilo sa jej cca 20 výsluhových dôchodcov vo veku 50 – 89 rokov. Dvaja pracovníci MOSR si vypočuli naše názory na založenie penzionov pre VD. Dá sa povedať že “anketa” bola robená podrobne a účastnici museli oznámiť aj svoje osobné údaje a aj názor k založeniu penzionov. Dozvedeli sme sa zámer – počty penzionov, miesto, komu by boli určené a plánované poplatky pre záujemcov. Všetko prebiehalo k všeobecnej spokojnosti a diskusia bola bohatá. Bolo to ale len do doby než bol oznámený poplatok za penzion. Potom záujem celkom upadol. Suma bola astronomická. Plánuje sa platiť za ubytovanie cca 750 € za ubytovanie a 400 € za stravu a to na jeden jediný mesiac. Pre väčšinu záujemcov je to celkom dosť nakoľko priemerný výsluhový dôchodok vojakov je okolo 800 €. Pokus bol dobrý ale podmienky penzionov su podľa mňa neprijateľné. Penzion ale nerieší vôbec požiadavky na hospic. Ten je v súčasnej dobe aktuálny. Pred 5 rokmi sme sa vo Zvolene pokúsili o založenie vojenského hospicu v objekte “Baková Jama” vo Zvolene sťa bývalého vojenského objektu. Pokus MOSR zamietlo a výhodne tento predalo. Akcii predchádzala aj anketa a záujemcov bolo aj na hospice dva. Dúfam, že akcia k penzionom nebola len na oko a že slúžila len ako zámienka k opätovnému výhodnému predaju vojenských objektov.
pplk.v.v. Ing. Anton Gombár – tajomník Rady klubu Zvolen ZVSR.

Výstup na Vtáčnik na MS v behu do vrchu

Dňa 12.7.2014 sa v našom regióne konali Majstrovstvá Slovenskej republiky v behu do vrchu. Štart podujatia bol na futbalovom ihrisku v Kamenci pod Vtáčnikom a cieľovú pásku účastníci pretínali na vrchole pohoria Vtáčnik. Celková dĺžka trate bola 11 km s neuveriteľným prevýšením 1140 metrov. Majstrovstiev sa zúčastnil aj člen nášho klubu nrtm. Ing. Roman Mikula a my ostatní sme ho spolu s priateľmi a sympatizantmi Klubu Horná Nitra privítali v cieli. V celoslovenskej silnej konkurencii obsadil Roman vo svojej kategórii pekné 15. miesto a prítomnej verejnosti sme ukázali, že vo Zväze vojakov máme aj členov, ktorí dokážu uspieť aj v takýchto fyzicky náročných pretekoch.
kapitán Ing. Karol BREHOVSKÝ
predseda klubu

 

IMG_4672a IMG_4715a IMG_4678a

 

IMG_4689a