Názov: Ľ. GALKO: O Hurbanove kasárne prejavili záujem štyri inštitúcie
Zdroj: www.tasr.sk
Dátum: 24.11.2010
Text správy:

    Bratislava 24. novembra (TASR) – O možnosť bezodplatne získať Hurbanove kasárne v Bratislave prejavili záujem štyri inštitúcie. Ide o ministerstvá vnútra, kultúry, Ústav pamäti národa a generálnu prokuratúru. Ministerstvo obrany by malo v najbližšej dobe vyhodnotiť tieto ponuky.
    O ich prebytočnosti rozhodol minister obrany Ľubomír Galko 11. augusta tohto roka. Upozorňoval, že budovy zúfalo potrebujú rekonštrukciu, ktorá by stála 4,97 až 6,63 milióna eur a ich ročná prevádzka stojí rezort 190.000 eur. “Vôbec ich nepotrebujeme. Náklady na ich údržbu sú mimoriadne vysoké. Ani v budúcnosti nepredpokladáme, že by sme tieto priestory využívali a vzhľadom na to, že musíme veľmi efektívne pracovať s pridelenými prostriedkami zo štátneho rozpočtu, to považujem za správny krok,” priblížil Galko po skončení dnešného rokovania vlády.
    Rezort sa chce postupne zbavovať všetkých nepotrebných nehnuteľností. Galko upozornil, že tento majetok ministerstvo výrazne zaťažuje, keďže náklady na jeho prevádzku každým rokom stúpajú.
    Vláda dnes schválila bezodplatný prevod 15 nehnuteľností v správe ministerstva obrany na obce. Ich celková hodnota dosahuje 7,4 milióna eur, pričom ročné náklady predstavovali 160.000 eur. “Za túto sumu vieme pre vojakov zakúpiť oveľa dôležitejšie veci,” zdôraznil Galko.
    V prípade, že Hurbanove kasárne získa ministerstvo kultúry, tak by tieto priestory mohli spoločne využívať Slovenské centrum dizajnu a Ústredie ľudovej umeleckej výroby. Obe organizácie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti tohto rezortu. Ministerstvo vnútra by ich chcelo získať pravdepodobne pre hasičov.

 

Názov: Areál Hurbanových kasární armáda nepotrebuje
Zdroj: www.bratislavskenoviny.sk
Dátum: 24.11.2010
Text správy:

    Areál Hurbanových kasární, ktorý sa nachádza v centre Bratislavy, armáda nepotrebuje. Uviedol to po dnešnom rokovaní vlády minister obrany Ľubomír Galko (SaS).
    “My tieto Hurbanove kasárne vôbec nepotrebujeme a náklady na ich údržbu sú mimoriadne vysoké,” povedal Galko. Minister dodal, že rezort nepredpokladá, že by v budúcnosti tento objekt využívali. Objekty v lukratívnej časti hlavného mesta preto rezort obrany ponúkol iným štátnym inštitúciám. “V prípade, že akýkoľvek iný orgán štátnej správy je schopný ich využívať na nejaký prospešný účel, tak myslím si, že toto je správne rozhodnutie,” tvrdí Galko.
    Minister dodal, že o Hurbanove kasárne prejavili záujem ministerstvo kultúry, ministerstvo vnútra, generálna prokuratúra a Ústav pamäti národa. “Mali by ostať vo vlastníctve štátu,” povedal o Hurbanových kasárňach. Galko neuviedol, kto má spomedzi štvorice záujemcov najväčší záujem o kasárne. “Nemáme to ešte vyhodnotené, takže by bolo veľmi predčasné hovoriť , kto je najväčším ašpirantom. Každopádne my prijmeme rozhodnutie , tak aby tie kasárne boli použité v zmysle platnej legislatívy,” povedal. Galko tiež avizoval, že ministerstvo obrany “má v pláne zbavovať sa všetkých nehnuteľností , ktoré nepotrebuje.” O osude Hurbanových kasární chce Galko v blízkej budúcnosti urobiť tlačovú besedu.
    Štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré prejavili záujem o kasárne, mali do 18. novembra predložiť svoju ponuku. Ministerstvo obrany chce previesť areál na toho záujemcu, ktorý predloží najkvalitnejší návrh spolu s príslušným finančným krytím. Galko preto rozhodol o vytvorení komisie, ktorá posúdi návrhy a predloží mu odporúčania. Medzi členmi komisie je hlavný architekt Bratislavy Štefan Šlachta, Daniela Danihelová z Komunitnej nadácie Bratislava , Boris Strečanský z Centra pre filantropiu, Vladimír Tarasovič, riaditeľ Kancelárie štátneho tajomníka MO SR a Jozef Pagáč, ktorý zastupuje Sekciu majetku a infraštruktúry ministerstva obrany.

Počet komentárov: 16 k “Mgr. Galko sa o vojenskych dôchodcov nezaujíma?”

 • Kafer:

  Ja som presvedčený o tom že to treba skúšať. Pozrite sa do ulíc…Aj preto si myslím že je vhodná doba na ten pokus. A keď už chcú teda všetci šetriť, tak tu sa to teraz dá. HK sú štátnym majetkom na ktorom vznikajú – vďaka “chybnému” rozhodnutiu – škody.

 • Ing. Karas:

  ako som už viac krát napísal..vedenia MO bude s bývalými vojakmi rokovať a plánovať svoju budúcnosť iba vtedy ak sa bude jednať o činnosti v ktorých sa nebude zasahovať do rozhodnutí MO. Čiže turistika a sem tam oslava nejakých výročí alebo spomienkové akcie….a ešte k tomu aby tam bol minister vycapený na spoločných fotkách.Konečne si uvedomme že do ostaných činností nás nikdy nepustia….Preto si myslím, že darmo tu budeme vypisovať o Hurbanovkách ale aj ostatných nehnuteľnostiach, či zrušeniu druhov vojsk v konečnom dôsledku nemáme na to žiadny dosah….Mo si urobí to čo chce a potrebuje.
  Jedine čo sa dá je robiť poradcov vojakom a bývalým vojakom pri ich problémoch a upozorňovať a informovať verejnosť o tom čo sa na MO deje a s akými zámermi.A to by sa ale dalo tiež iba ak by toto združenie malo iný štatút.Nemyslím tým samozrejme politický.Ale trebars verejného ochrancu práv vojakov…..takpovediac vojenské odbory.Aj ked slovo odbory nemám rád.Ide napríklad o to.Kto sa zastane vojaka ak havaruje, ak sposobí neúmyselne škodu,ak ho šikanujú,ak je pre niekoho nepohodlný len preto že si plní svoje povinnosti, ak sa nedostane na misiu či do kurzu lebo ho niekto predbehne uplatením ?…..Taká inštitúcia pre vojakov v armáde nie je.A ako na to? Poradte…pokladám vojakov za vzdelaných ľudí, tak určité riešenia by sa dali nájsť…..nemyslíte?

 • Kafer:

  Dobrý deň priatelia,
  onedlho (konkrétne 7. 2. 2012) uplynie presne rok odo dňa keď sa slovenská armáda definitívne zbavila jedného zo svojich symbolov a kusu svojej histórie – Hurbanových kasární.

  Tento dátum pociťujem ako dôvod na bilancovanie.
  Všetci si určite spomínate na nemalé úsilie, ktoré sa prejavilo aj na tejto stránke, ktoré naši členovia vyvinuli na záchranu Hurbanových kasární. A všetci si určite veľmi dobre spomínate aj na správanie sa vrcholového manažmentu rezortu a jeho reakcie na naše žiadosti, návrhy a aj kritiku. Nepomohol ani výpočet čistého zisku v prospech štátneho rozpočtu – jednoducho Hurbanove kasárne museli za každú cenu odísť.

  Podobný osud stihol aj objekt na Krížnej ulici č. 22.

  Aký osud majú tieto objekty, hlavne Hurbanove kasárne, teraz?

  Obidva objekty sú stále prázdne a ako všetky opustené a nevyužívané stavby chátrajú a postupne sa na ich konštrukciách a zariadeniach podpisuje zub času. Nech už budú v budúcnosti využívané akokoľvek, zatiaľ sa každým dňom zväčšujú škody a žiadny zisk alebo úsporu nevidím.

  Jediným využitím je zatiaľ len parkovanie, pravdepodobne “vyvolených” podnikateľských, automobilov v objekte na Krížnej ulici. Či plynie z tejto služby pre “verejnosť” aj nejaký zisk do štátneho rozpočtu to neviem, ale bol by to asi jediný prínos trestuhodného rozhodnutia vedenia ministerstva obrany.

  V každom prípade ma zaujíma aj to koľko € za ten rok, vďaka rozhodnutiu vedenia ministerstva, pribudlo do štátneho rozpočtu.
  Chcel by som všetkým pripomenúť niektoré myšlienky a podnety, ktorými sme sa na tejto stránke pokúšali presvedčiť vedenie ministerstva o tom že zbaviť sa Hurbanových kasární je nielen nesprávne, ale aj trestuhodné.

  Milan Bart.:
  27.11.2010 o 20:15

  …”Minister tvrdí že “My tieto Hurbanove kasárne vôbec nepotrebujeme a náklady na ich údržbu sú mimoriadne vysoké.”
  Ja tvrdím, že vždy sme HK potrebovali, a aj ich potrebujeme. Ich “nepotrebnosť bola vyrobená umelo, na politickú objednávku minulej vlády a tá súčasná chce z toho profitovať.”…
  …”Minister sa ďalej vyjadril že “v prípade, že akýkoľvek iný orgán štátnej správy je schopný ich využívať na nejaký prospešný účel, tak myslím si, že toto je správne rozhodnutie.”…
  …”Pán minister, prečo to prospešné využitie nedokáže preukázať MO SR a Vy?
  Je prospešným využitím investovanie cca 330 miliónov € prostredníctvom PPP projektov? Čo neprospešné by bolo na využití HK Posádkovým klubom, Územnou vojenskou správou, Personálnym úradom, Armádnym výtvarným štúdiom, Veliteľstvom posádky, Čestnou strážou Prezidenta republiky alebo organizáciami ktoré sídlili v objekte na Krížnej ulici? Čo neprospešné by bolo na využití HK na trvalú expozíciu vojenskej histórie, na reprezentačné účely MO SR, na reprezentačné ubytovanie oficiálnych návštev ministerstva, na zabezpečenie stravovacieho zariadenia pre vojenských vyslúžilcov a pod.? Čo neprospešné by bolo na zachovaní HK ako jedného zo symbolov Slovenskej armády a jej tradícií?”…
  …”Som občan SR, volič a bývalý vojak a som presvedčený o tom, že mám právo sa pýtať koľko nás vlastne doteraz stála táto nezmyselná snaha zbaviť sa HK. Koľko ľudí muselo byť prepustených, alebo odišli radšej sami, aby vládne špičky konečne dosiahli tzv. prebytočnosť HK?”…

  …” Zaujímajú ma, a určite nie iba mňa, odpovede na tieto otázky:

  1. Koľko zaplatil rezort doteraz za presťahovanie zložiek, ktoré sídlili v HK a v objekte na Krížnej ulici?
  2. Koľko zaplatil rezort za úpravy priestorov pre Personálny úrad, Armádne výtvarné štúdio, Územnú vojenskú správu, Regrutačné stredisko, PK, VOS, VSS, Oddelenia vojnových veteránov, Vojenský stavebný úrad, správu vojenského katastra, SAMaV.
  3. Koľko zaplatil rezort za nevyužitú projektovú dokumentáciu, vyhotovenú v súvislosti s presťahovávaním?
  4. Prečo nechce rezort MO SR využiť HK tiež pomocou PPP projektov ako to navrhuje MK SR?
  5. Vyčíslil niekto prevádzkové náklady novoobsadených priestorov, respektíve uvedomil si niekto že aj na presťahovaní pracovníci sú zdrojom prevádzkových nákladov?
  6. Vyčíslil niekto náklady spojené napríklad so služobnými cestami vzniknutými z dôvodu presťahovania niektorých zložiek mimo Bratislavu?
  7. Ako sa zachová rezort v prípade zrušenia Vojenskej prokuratúry? Zbaví sa aj budovy na Špitálskej ulici? Kam presťahuje VÚSZ?
  8. Dokáže minister preukázať, že sa zaoberal aj iným variantom ako je zbavenie sa HK, respektíve prečo sa inou možnosťou ani nezaoberal?
  9. Prečo sa rezort nezaoberal myšlienkou dať časť HK do dočasnej prebytočnosti a do prenájmu?
  10. Dokáže minister obrany odpovedať na otázku ktorý objekt je z hľadiska prevádzky rentabilnejší: HK alebo budova “Hviezdy” – kukurice?
  11. Prečo sa minister obrany doteraz nevyjadril k názorom vojenskej verejnosti súvisiacim s opustením HK, respektíve prečo ich ignoruje?”…

  lorak:
  28.11.2010 o 11:42

  …”A na záver. Pán minister tvrdí že “Za túto sumu vieme pre vojakov zakúpiť oveľa dôležitejšie veci”.
  Musím pripomenúť, že prostriedky získané z predaja vojenských nehnuteľností, ani prípadné inak ušetrené prostriedky, nie sú a ani nebudú určené na navýšenie armádneho rozpočtu, ale podľa zákona poputujú do štátneho rozpočtu. Z tohto pohľadu pán minister rezortu financie nepridáva, ale naopak, berie.”…

  •JUDr. Marián Ď U R I N A:
  1.12.2010 o 8:55

  …”ako vidieť, naše snahy sa zdajú byť zbytočné – ak boli realizované doterajšou slušnou a pokojnou formou. Ako vidieť, neboli sme vypočutí a nášmu hlasu nevenujú kompetentní dostatočnú pozornosť. Odovzdanie HK bol iba lakmusovým papierikom, ako budeme reagovať. Testovali našu trpezlivosť a naše reakcie. S jedlom však rastie chuť a čakajú nás naozaj horšie časy.
  Určite Ste však spozorneli, že hneď sa prihlásili až 4 “štátni” záujemcovia o tento objekt. V rezorte MO SR sa vraj musí bezpodmienečne šetriť. A čo ostatné štátne inštitúcie, z akého štátneho rozpočtu sú nadájané? Z Venuše…? Tie rezorty už nemusia šetriť, iba MO SR? Odkiaľ teda majú ony peniaze, z akého zdroja sú, kto ich finacuje?
  Môj osobný názor na vec je taký, že ide iba o tuctové predohry, ako niekomu odklepnúť do vlastníctva celý areál. Vojaci naň mali totiž priveľmi pevné väzby a to bol pre kompetentných pritvrdý oriešok a problém. V radoch rezortu MK SR však takéto väzby neexistujú, takže o čosi neskôr bude oveľa ľahšie previesť do vlastníctva tento klenot spriaznenému záujemcovi, teraz musí iba chvíľu počkať.
  Nuž, páni generáli, vyšší a nižší dôstojníci, praporčíci, poddôstojníci a vojaci, občianskí zamestnanci, veď nás je vyše 850 000. Ešte máte dostatok trpezlivosti na takéto kroky namierené proti Vám, alebo budeme naďalej poslušne doma čušať ako doteraz….? Nezdá sa Vám, že je načase niečo urobiť, dôraznejšie sa ohradiť? Tieto negatívne kroky MO SR treba sústavne podrobovať ostrej kritike, pretože budú pokračovať i naďalej. Dovtedy, pokiaľ im to umožníme sami. Nedajme im spokojne spávať. Dosiahnime stav – aby sami požiadali o vrátenie tohto objektu do správy rezortu MO SR.
  Veď vo Francúzsku protestovali na uliciach milióny pracujúcich, keď prezident Sarkozy presadil odchod do dôchodku v 62. rokoch veku. U nás si to napodiv nikto ani nevšimol. My už túto tvrdú realitu doma máme dávno, ešte pred nimi. Predstihli sme Francúzov. Ocitli sme sa v letargii a prespávame rozhodnú dobu.
  Nazdávam sa, že nás v budúcnosti – naozaj čaká iba tá ulica. To je však to posledné, čo by som si prial, aby vyslúžilci, vojenskí dôchodcovia, vojaci v zálohe a ďalší protestovali niekde pred budovou vlády SR. Tú hanbu by si kompetentní za klobúk len tak ľahko nedali. Konečne by totiž začali rátať s Vami ako s partnermi. A o to ide! Dnes pohodlne rátajú bez Vás, a nič ich k tomu nenúti.
  Porozmýšľajte.
  S pozdravom v jednote je sila!”…

  lorak:
  1.12.2010 o 19:31

  …”Minister obrany je pre mňa najväčším sklamaním. Predošlá garnitúra mala aspoň drzosť nezastierať svoj pravý úmysel. Na to čo urobil Galko je potrebné mať ozaj žalúdok. Tvári sa ako záchranca rozpočtu ale jeho skutočný úmysel preverí, bohužiaľ, až čas.
  Ak sme mali pravdu my je to na žalobu a tvrdý trest. Určite je to však minimálne trestuhodná nezodpovednosť.”…

  OBČAN:
  4.12.2010 o 16:36

  …”Podporu verejnosti a médií sme – vďaka dlhodobej kampani politikov proti armáde, vojakom a proti výsluhovým dôchodcom prakticky ani nemali. A bohužiaľ, som bol neraz aj priamym svedkom spriahnutosti médií s vládnou mocou a ich servilnosti voči politikom a falošnosti voči verejnosti.
  Moc, peniaze a ovládnutie médií (v blízkej budúcnosti možno aj generálnej prokuratúry) je veľmi nebezpečná kombinácia pre Slovensko, pre armádu a pre jednotlivcov otvárajúcich si ústa je to priam likvidačné.”…

  Môj záver:
  Tieto dni mi v niečom pripomínajú rok 1989 a zmena vlastníckych vzťahov Hurbanových kasární mi pripomína zase správanie sa “goríl”.
  Keď si pozorne prečítate aspoň hore uvedené citáty, budete so mnou možno súhlasiť, že je najvyšší čas žiadať o objektívnu revíziu rozhodnutia ministerstva o zbavení sa Hurbanových kasární, je najvyšší čas navrhnúť projekt využitia Hurbanových kasární pre potreby rezortu obrany a navrhnúť spätný prevod vlastníckych práv.

 • Kafer:

  Ak ja si odkladám a dôchodok na osobitný účet napr. 10 € a ostatní len 5 €, je spravodlivé že očakávam, že si tých 10 €, keď príde môj čas, začnem z toho osobitného účtu čerpať? Áno je to fér.
  Je spravodlivé, ak chce štát zaplátať dieru v štátnom rozpočte(ktorú spôsobili hlavne politici svojimi nezodpovednými rozhodnutiami)aby siahol na moje úspory odložené na môj dôchodok a ostatným nevezme nič lebo oni si odkladali menej? Nie, to nie je fér.
  Je normálne aby sme my – t. j. tí ktorí si odkladali 10, aj tí ktorí si odkladali len 5 € – na seba závistlivo zazerali a nevideli, že problém je niekde úplne inde? Nie, to nie je normálne.
  Každý mal rovnakú možnosť vybrať si svoju kariéru, aj spôsob sociálneho zabezpečenia a istôt z toho vyplývajúci. Prečo si teda závidíme a nechceme vidieť, že závisť je vlastne scenár ktorý pripravili politici?
  Veď aj vás ostatných odrbávajú oni a nie my, výsluhový dôchodci. Prečo nebojujete za to aby ste mali sociálne “vymoženosti” ako majú niektorí výsluhový dôchodci a mrháte energiou na to aby ste podporili politikov v snahe okradnúť výsluhových dôchodcov?
  Spravodlivosť a vyrovnávanie “sociálnych rozdielov” predsa nemusí znamenať, že určitej sociálnej skupine niečo vezmeme, ale môže to byť aj tak, že niektorým niečo dáme aby mali všetci rovnako.
  Porozmýšľajte o tom Adolf, ale aj Imbecil (príspevok k odbornej a verejnej diskusii – dôchodky) a ostatní nevojaci.

 • ADOLF:

  Všetci, ktorí odchádzajú do dôchodku dostavajú ” štartovací baliček” podľa zaťaže práce-súdcovia, policajti a vojaci najviac. Preto vaorizácia by mala byť percentuálna a v rovnakom termína pre každého rovnaká. Je to spravodlivé? Áno!!!!!

 • faleristik:

  Keďže tu nenachádzam možnosť viesť diskusiu formou fora a tam vkladať témy, ktoré sú aktuálne pre všetkých vojenských dôchodcov a mať možnosť o nich voľne a demokraticky diskutovať pokladám vedeniu zväzu touto formou nasledujúce otázky:
  Prečo ste doposiaľ nezaujali názor k okradnutiu bývalých vojakov na zvyšovaní ich výsluhových dôchodkov ministrom Galkom?
  Čo ste urobili preto aby k takejto situácii nedošlo? Urobili ste vôbec niečo?
  Mienite v tejto veci nejakým spôsobom konať?

 • OBČAN:

  K príspevku JUDr. Ďurinu
  Ano, súhlasím so všetkým čo ste napísal. Neviem však ako sa o svoje práva hlásiť a účinne o ne bojovať bez podpory verejnosti a médií a so slabochmi v uniforme vo velení a falošnosťou vo vedení rezortu (a to nie len obrany).
  Podporu verejnosti a médií sme – vďaka dlhodobej kampani politikov proti armáde, vojakom a proti výsluhovým dôchodcom prakticky ani nemali. A bohužiaľ, som bol neraz aj priamym svedkom spriahnutosti médií s vládnou mocou a ich servilnosti voči politikom a falošnosti voči verejnosti.
  Moc, peniaze a ovládnutie médií (v blízkej budúcnosti možno aj generálnej prokuratúry)je veľmi nebezpečná kombinácia pre Slovensko, pre armádu a pre jednotlivcov otvárajúcich si ústa je to priam likvidčné.
  Veď sa len pozrime na našu vlastnú stránku. 90% z nás, vrátane mňa, tu vystupuje pod rôznymi pseudonymami. Prečo asi? Hanbíme sa za svoj názor? Myslím že to nie je hlavná príčina. Tou je strach. Strach z pomsty mocných vo forme straty zamestnania alebo iných rafinovaných sankcií.
  Doteraz som bol aj aktívny keď išlo o obhajobu dobrej veci a boj s hlúposťou na funkciách obsadzovaných “výberovými konaniami” z radov “manažérov” blízkych vládnym špičkám. Už som však z toho unavený.
  Je mi na vracanie z našej premiérky, našich ministrov a všetkých poslancov.
  Nie som už najmladší ale, na rozdiel od kolegu Jaroslava – napriek svojmu veku – vážne uvažujem o emigrácii.

 • Jaroslav:

  Po prečítaní dnešného článku na http://www.TVNOVINY.sk, som došiel k názoru, že sa blížime k postupnému znižovaniu až k ukončeniu valorizácie výsluhových dôchodkov profesionálnych vojakov. Máme to čo sme si zvolili. Len by ma zaujímalo ako chce zväz pokračovať ďalej vo veci valorizácie, kde sme boli doslova okradnutý o spravodlivú valorizáciu podľa zákona.
  Na týchto stránkach som sa nikde nedočítal ako to dopadlo a čo robí UR v tejto veci. Vraj sme vyhrali súdne konanie, ale čo sa deje ďalej?
  Budeme čakať až sa na to zabudne? Veď by nám štát mal doplatiť aj nasledujúce roky po tejto smiešnej valorizácií 0,89 %. Asi opäť ako to býva na Slovensku kývneme rukou a pôjdeme ďalej a necháme si na sebe ďalej rúbať drevo v tejto úžasnej demokracii,kde všelijaké súkromné firmy okrádajú štát a tým okrádajú aj nás. Obetovali sme svoje najlepšie roky tejto krajine a teraz nás táto krajina odkopla. Byť mladý a bez záväzkov opustím túto krachujúcu krajinu.

 • faleristik:

  Nemuseli sme ani dlho čakať a predpoveď Dr. Ďurinu sa splnila. Už nám na naše dôchodky siahli. Je ostudné a skľučujúce, že terajšia slúžiada generalita je tak neskutočne zbabelá a nedokázala sa postaviť na obranu svojich kolegov.
  Dúfam, že všetci, ktorí boli nadšení novou vládnucou garnitúrou, predovšetkým stránou, ktorej produktom je terajší minister obrany, sa zo svojho nadšenia už vzpamatovali a zaujmú rozumný postoj k politike.

 • lorak:

  Bohužiaľ, s predošlým príspevkom sa dá len súhlasiť. Minister obrany je pre mňa najväčším sklamaním. Predošlá garnitúra mala aspoň drzosť nezastierať svoj pravý úmysel. Na to čo urobil Galko je potrebné mať ozaj žalúdok. Tvári sa ako záchranca rozpočtu ale jeho skutočný úmysel preverí, bohužiaľ, až čas.
  Ak sme mali pravdu my je to na žalobu a tvrdý trest. Určite je to však minimálne trestuhodná nezodpovednosť.

 • JUDr. Marián Ď U R I N A:

  Vážení priatelia,

  ako vidieť, naše snahy sa zdajú byť zbytočné – ak boli realizované doterajšou slušnou a pokojnou formou. Ako vidieť, neboli sme vypočutí a nášmu hlasu nevenujú kompetentní dostatočnú pozornosť. Odovzdanie HK bol iba lakmusovým papierikom, ako budeme reagovať. Testovali našu trpezlivosť a naše reakcie. S jedlom však rastie chuť a čakajú nás naozaj horšie časy.
  Argumenty o tom, že náklady boli nejakých 200 000.-EURO ročne (16 600.-EURO mesačne) sú zjavne malicherné a komické. Sú však jasným svedectvom neschopnosti ako s nehnuteľnosťami efektívne nakladať. Alebo zavádzaním ministra GALKA, že potrebuje míňať peniaze niekde inde. On sa vôbec nezamyslel nad tým, že koľko peňazí tento lukratívny objekt v centre Bratislavy, na hrane pešej zóny, mohol pre rezort MO SR priniesť. Tie kalkulácie o návratnosti a výnosnosti určite veľmi dobre pozná ako vedúci supermarketu, nemusíme ho poúčať. Skúsenosti odtiaľ – mohol perfektne využiť, bol by ako ryba vo vode.
  Určite Ste však spozorneli, že hneď sa prihlásili až 4 “štátni” záujemcovia o tento objekt. V rezorte MO SR sa vraj musí bezpodmienečne šetriť. A čo ostatné štátne inštitúcie, z akého štátneho rozpočtu sú nadájané? Z Venuše…? Tie rezorty už nemusia šetriť, iba MO SR? Odkiaľ teda majú ony peniaze, z akého zdroja sú, kto ich finacuje?
  Môj osobný názor na vec je taký, že ide iba o tuctové predohry, ako niekomu odklepnúť do vlastníctva celý areál. Vojaci naň mali totiž priveľmi pevné väzby a to bol pre kompetentných pritvrdý oriešok a problém. V radoch rezortu MK SR však takéto väzby neexistujú, takže o čosi neskôr bude oveľa ľahšie previesť do vlastníctva tento klenot spriaznenému záujemcovi, teraz musí iba chvíľu počkať.
  Dnes nás obrali o vojenské objekty, ktoré sme kedysi užívali a onedlho budeme iba prizerajúcimi štatistami, keď táto vláda Vám siahne na dôchodky. O chvíľu budeme toho svedkami.
  Nuž, páni generáli, vyšší a nižší dôstojníci, praporčíci, poddôstojníci a vojaci, občianskí zamestnanci, veď nás je vyše 850 000. Ešte máte dostatok trpezlivosti na takéto kroky namierené proti Vám, alebo budeme naďalej poslušne doma čušať ako doteraz….? Nezdá sa Vám, že je načase niečo urobiť, dôraznejšie sa ohradiť? Tieto negatívne kroky MO SR treba sústavne podrobovať ostrej kritike, pretože budú pokračovať i naďalej. Dovtedy, pokiaľ im to umožníme sami. Nedajme im spokojne spávať. Dosiahnime stav – aby sami požiadali o vrátenie tohto objektu do správy rezortu MO SR.
  Veď vo Francúzsku protestovali na uliciach milióny pracujúcich, keď prezident Sarkozy presadil odchod do dôchodku v 62. rokoch veku. U nás si to napodiv nikto ani nevšimol. My už túto tvrdú realitu doma máme dávno, ešte pred nimi. Predstihli sme Francúzov. Ocitli sme sa v letargii a prespávame rozhodnú dobu.
  Nazdávam sa, že nás v budúcnosti – naozaj čaká iba tá ulica. To je však to posledné, čo by som si prial, aby vyslúžilci, vojenskí dôchodcovia, vojaci v zálohe a ďalší protestovali niekde pred budovou vlády SR. Tú hanbu by si kompetentní za klobúk len tak ľahko nedali. Konečne by totiž začali rátať s Vami ako s partnermi. A o to ide! Dnes pohodlne rátajú bez Vás, a nič ich k tomu nenúti.
  Porozmýšľajte.

  S pozdravom v jednote je sila!

  JUDr. Marián Ď U R I N A

 • josef:

  I z uvedeného je vidět, že důchodci jsou pro pana ministra nezajímavou sociální skupinou.

 • lorak:

  Pohrajme sa troška číslami a faktami.
  Pán minister tvrdí že na rekonštrukciu HK treba 4,97 – 6,63 milióna €. Čo vlastne predstavujú tieto sumy?
  V prvom rade si treba uvedomiť, že najmenej 30 – 40 % týchto nákladov na prípadnú budúcu rekonštrukciu tvoria náklady vzniknuté z dôvodu dvojročnej úpornej snahy zbaviť sa HK. Dva roky sa neinvestuje do údržby, čo sa na objekte značne podpísalo. A nemalé náklady vznikli z dôvodu presťahovania (drobné poškodenia konštrukcií, malieb, potreba nových štruktúrovaných rozvodov,vlhnutia a zatekania niektorých konštrukcií,nová ústredňa a pod.). Tieto náklady by neboli pokiaľ by ostali HK obsadené tak ako boli obsadené pred 2 rokmi. Tieto náklady teda vyprodukovali politické špičky úplne zbytočne.
  Zvyšok nákladov na rekonštrukciu sa odvíja od požadovaného budúceho štandardu priestorov HK. Z tohto pohľadu sú čísla ktoré uvádza minister minimálne zavádzajúce.
  Ak by ostalo obsadenie HK podobné ako pred vysťahovaním, s podobným štandardom, náklady by boli cca 1,5 – 3 milióny € v závislosti od obsahu a detailov tejto opravy.
  Ročná prevádzka stojí, podľa pána ministra 190 000 €. Treba ale povedať, že tieto náklady sú z čias plnej obsadenosti HK, spomenutá rekonštrukcia by tieto náklady znížila a plná obsadenosť HK by ich značne zefektívnila. Tieto náklady sú ale určite porovnateľné s nákladmi iných objektov (staré tehlové murivo, sedlová strecha, dispozicia trojtraktu, samostatné etážové vykurovanie v niektorých priestoroch, zefektívňujú napr. náklady na kúrenie).
  Pán minister ďalej tvrdí že “Ani v budúcnosti nepredpokladáme, že by sme tieto priestory využívali vzhľadom na to, že musíme veľmi efektívne pracovať s pridelenými prostriedkami zo štátneho rozpočtu…”.
  Mne zatiaľ z toho čo bolo na týchto stránkach uverejnené (a ministerstvom nebolo kvalifikovane, respektíve vôbec, vyvrátené) vychádza, že neefektívnou prácou s pridelenými finančnými prostriedkami bolo práve vypratanie HK, neinvestovanie do údržby a neefektívne je práve ich nevyužívanie armádou. Neefektívne je aj neposkytnutie prípadných dočasne voľných priestorov na prenájom.
  To ani nespomínam morálnu škodu, ktorú spôsobí definitívne zbavenie sa HK.
  Otázky ktoré formuloval v predošlom príspevku kolega M. Bart tiež naznačujú veľa o tom čo je efektívne a kto má, respektíve nemá, záujem efektívne pracovať s pridelenými prostriedkami štátneho rozpočtu. A odpovede na tieto otázky samozrejme zaujímajú aj mňa.
  A na záver. Pán minister tvrdí že “Za túto sumu vieme pre vojakov zakúpiť oveľa dôležitejšie veci”.
  Musím pripomenúť, že prostriedky získané z predaja vojenských nehnuteľností, ani prípadné inak ušetrené prostriedky, nie sú a ani nebudú určené na navýšenie armádneho rozpočtu, ale podľa zákona poputujú do štátneho rozpočtu. Z tohto pohľadu pán minister rezortu financie nepridáva, ale naopak, berie.

 • Minister Galko, ako sa zdá, sa už rozhodol. Hurbanove kasárne ho zaujímajú len ako obchodníka, aj keď sa tvári trocha inak ako predošlý minister a ponúkol ich aj štátnemu sektoru. Najväčšie šance, zdá sa, má Ministerstvo kultúry. Svoje vízie síce mohli ponúknuť aj Ministerstvo vnútra, Generálna prokuratúra a ÚPN ale zdroje na rekonštrukciu a prevádzku asi” najlepšie” preukázal práve Minister kultúry.
  Na verejnosť prenikli informácie, že MK SR chce získať zdroje prostredníctvom PPP projektov. Čo to vlastne znamená? “V praxi realizácia formou PPP obvykle znamená, že určitú verejnú investíciu alebo verejnú službu nebuduje, neprevádzkuje a neposkytuje priamo verejný sektor (štát, región či obec), ale súkromný sektor (neštátna firma alebo skupina firiem). Súkromný partner financuje výstavbu a prevádzkuje dielo a ako protihodnota je mu umožnené poskytovať služby spojené s týmto dielom za platby od jeho používateľov alebo od verejného partnera.”
  Kontrolu nad HK teda bude mať v skutočnosti súkromný investor a z uvoľnenia HK sa stáva podobný predmet obchodu ako za predchádzajúcej vlády. Toľko k transparentnosti, prospešnosti a ušľachtilosti tzv. dôvodov bezhlavého opúšťania HK.
  Skúsme si teraz urobiť stručnú chronológiu toho čo sa za posledných 4- 5 rokov dialo okolo HK (ale aj iného nehnuteľného majetku) a zároveň si položme niekoľko otázok.

  V závere volebného obdobia vlády Mikuláša Dzurindu mali HK “zelenú” a v súvislosti s uvažovaným rozširovaním Personálneho úradu (sídliaceho v tom čase v HK) bola vyhotovená a zaplatená projektová dokumentácia rekonštrukcie polovice hlavnej budovy v HK pre potreby Personálneho úradu za niekoľko desiatok miliónov Sk.
  Napriek vydanému stavebnému povoleniu vláda R. Fica túto rekonštrukciu už nerealizovala a Personálny úrad (napriek tomu, že ešte cca rok predtým MO SR deklarovalo zvýšenie počtu pracovníkov Personálneho úradu na cca 250) sa stal takmer nepotrebným. Vo februári 2009 bola Ministrom obrany schválená (od stola) tzv. “Koncepcia využitia priestorov v posádke Bratislava”, plná chybných a zavádzajúcich údajov, ktorá už s HK nepočítala a uvažovala s ich rýchlym opustením. Z toho dôvodu Personálny úrad nielenže nebol rozšírený, ale aby sa jeho pracovníci pomestili do náhradných priestorov v Liptovskom Mikuláši, bol PÚ nútený ľudí prepúšťať. To isté sa týkalo aj Armádneho výtvarného štúdia, Finančnej expozitúry a regrutačného strediska.
  V súčasnosti prakticky tá istá vládna zostava (okrem SaS), ktorá dávala HK “zelenú tvrdí – aj keď ústami ministra za SaS – že HK nepotrebujeme. Je to, slušne povedané, podozrivé protirečenie.

  Minister tvrdí že “My tieto Hurbanove kasárne vôbec nepotrebujeme a náklady na ich údržbu sú mimoriadne vysoké.”
  Ja tvrdím, že vždy sme HK potrebovali, a aj ich potrebujeme. Ich “nepotrebnosť bola vyrobená umelo, na politickú objednávku minulej vlády a tá súčasná chce z toho profitovať.
  A náklady na ich údržbu nie sú vysoké. Veď za posledné 2 roky sa na ich údržbu nevynaložili prakticky žiadne financie a v čase plnej obsadenosti boli porovnateľné s podobnými objektami s obdobnou obsadenosťou.
  Minister sa ďalej vyjadril že “v prípade, že akýkoľvek iný orgán štátnej správy je schopný ich využívať na nejaký prospešný účel, tak myslím si, že toto je správne rozhodnutie.”
  Pán minister, prečo to prospešné využitie nedokáže preukázať MO SR a Vy?
  Je prospešným využitím investovanie cca 330 miliónov € prostredníctvom PPP projektov? Čo neprospešné by bolo na využití HK Posádkovým klubom, Územnou vojenskou správou, Personálnym úradom, Armádnym výtvarným štúdiom, Veliteľstvom posádky, Čestnou strážou Prezidenta republiky alebo organizáciami ktoré sídlili v objekte na Krížnej ulici? Čo neprospešné by bolo na využití HK na trvalú expozíciu vojenskej histórie, na reprezentačné účely MO SR, na reprezentačné ubytovanie oficiálnych návštev ministerstva, na zabezpečenie stravovacieho zariadenia pre vojenských vyslúžilcov a pod.? Čo neprospešné by bolo na zachovaní HK ako jedného zo symbolov Slovenskej armády a jej tradícií?
  Je skutočne dosť objektov, ktorých by sa mala armáda zbaviť, ale HK medzi ne určite nepatria.

  Som občan SR, volič a bývalý vojak a som presvedčený o tom, že mám právo sa pýtať koľko nás vlastne doteraz stála táto nezmyselná snaha zbaviť sa HK. Koľko ľudí muselo byť prepustených, alebo odišli radšej sami, aby vládne špičky konečne dosiahli tzv. prebytočnosť HK?
  Zaujímajú ma, a určite nie iba mňa, odpovede na tieto otázky:
  1. Koľko zaplatil rezort doteraz za presťahovanie zložiek, ktoré sídlili v HK a v objekte na Krížnej ulici?
  2. Koľko zaplatil rezort za úpravy priestorov pre Personálny úrad, Armádne výtvarné štúdio, Územnú vojenskú správu, Regrutačné stredisko, PK, VOS, VSS, Oddelenia vojnových veteránov, Vojenský stavebný úrad, správu vojenského katastra, SAMaV.
  3. Koľko zaplatil rezort za nevyužitú projektovú dokumentáciu, vyhotovenú v súvislosti s presťahovávaním?
  4. Prečo nechce rezort MO SR využiť HK tiež pomocou PPP projektov ako to navrhuje MK SR?
  5. Vyčíslil niekto prevádzkové náklady novoobsadených priestorov, respektíve uvedomil si niekto že aj na presťahovaní pracovníci sú zdrojom prevádzkových nákladov?
  6. Vyčíslil niekto náklady spojené napríklad so služobnými cestami vzniknutými z dôvodu presťahovania niektorých zložiek mimo Bratislavu?
  7. Ako sa zachová rezort v prípade zrušenia Vojenskej prokuratúry? Zbaví sa aj budovy na Špitálskej ulici? Kam presťahuje VÚSZ?
  8. Dokáže minister preukázať, že sa zaoberal aj iným variantom ako je zbavenie sa HK, respektíve prečo sa inou možnosťou ani nezaoberal?
  9. Prečo sa rezort nezaoberal myšlienkou dať časť HK do dočasnej prebytočnosti a do prenájmu?
  10. Dokáže minister obrany odpovedať na otázku ktorý objekt je z hľadiska prevádzky rentabilnejší: HK alebo budova “Hviezdy” – kukurice?
  11. Prečo sa minister obrany doteraz nevyjadril k názorom vojenskej verejnosti súvisiacim s opustením HK, respektíve prečo ich ignoruje?

 • Aby p. minister nemusel na webe hľadať súvislosti okolo našich názorov na VZDANIE SA Hurbanových kasární, tak som si dal tú prácu a zhrnul som ich sem:

  ROZHOVOR S MINISTROM BAŠKOM
  Lukratívneho majetku sa zatiaľ zbavovať nebudeme
  Dátum: 3.1.2010 00:00 | Dnes | Prevzaté z „aktuálne.sk“ – výber z rozhovoru –
  V súvislosti s redukciou výdavkov na armádu, aký bude na budúci rok osud súčasných zamestnancov rezortu obrany?
  Po necelom roku a pol došlo k prepusteniu viac ako dvetisíc ľudí, štátnych zamestnancov vo verejnom záujme ale aj vojakov. Zmenili sa štruktúry ozbrojených síl. Na budúci rok chceme tento stav zastabilizovať, pripraviť model 2020, podľa ktorého by mali ministerstvo a ozbrojené sily vyzerať v budúcnosti.
  Kedy chcete tento model pripraviť?
  Celý rok máme prípravu na tento nový model, ktorý chceme implementovať v priebehu ďalších dvoch rokov 2011-2012 tak, aby ten nový model platil už od 1. januára 2013.
  Mienite vojakov ďalej prepúšťať?
  Budúci rok nie, budú tam len úplne minimálne zmeny, či už sa to týka opustenia niektorých objektov, fyzickej ochrany objektov atď.
  Tento rok prebehlo viac verejných obstarávaní a predajov prebytočného majetku, ktoré vzbudzovali otázniky. Naposledy to bola kauza nákupu nepotrebných vysielačiek. Je to v poriadku?
  Bolo to v poriadku. Ministerstvo obrany nepochybilo vôbec. Rozhodovali o tom odborníci na ministerstve obrany. Tie VOS-kové skúšky podpísalo 21 odborníkov ministerstva a pokračuje sa v tom projekte ďalej.
  Zastavili ste zbavovanie sa azda najlukratívnejšieho majetku, Hurbanových kasární v centre Bratislavy. Prečo?
  Nielen tieto kasárne, zastavili sme predaj aj iných objektov. A ani nie predaje, lebo ten majetok v prebytočnosti ani nie je.
  Ale zámer zbaviť sa tohto majetku bol, nie?
  Zámer bol, ale teraz sme pozastavili všetky tieto majetkové zmeny. Dôvodom je dislokácia a redislokácia našich útvarov práve s vypracovaním modelu 2020. Keď tento nový model bude schválený, potom pristúpime aj k redislokácii jednotlivých útvarov, lebo na nové štruktúry nadväzuje aj rozmiestnenie ozbrojených síl.
  Je možné, že sa tieto majetky ani nebudú predávať?
  Je možné, že niektorých sa nebudeme zbavovať.

  Rubrika: Klub Bratislava
  Počet komentárov: 22 k “MO SR: Lukratívneho majetku sa zatiaľ zbavovať nebudeme”

  • pavel:
  3.1.2010 o 14:06 (Upraviť)
  Je to vítaná správa, už to vyzeralo, že sa dôchodcovia – vojenský vyslúžilci – ktorých je v Bratislave početne do 2000 živých, budu schádzať pod prístavným mostom

  • OJ:
  3.1.2010 o 15:35 (Upraviť)
  V tejto chvíli zvíťazil zdravý rozum a nie zákulisné ťahy finačnej mafii,ktorá inak úspešne diriguje skorumpovaných a ku všetkému schopných predajných ministerských úradníkov nielen na MO SR.V Česku sa o korupcii vážnejšie začína hovoriť u nás je ticho,pritom i vrabce od roku 1990 čvirikajú o korupcii na všetkých stuňoch , na všetkých úrovniach,rezortoch v rátane MO SR.Dokedy bude vládnuť ziskuchtiosť a táto lúza,ktorá dem -obilizuje tvoriacu sa občiansku spoločnosť v SR?Je o určite krok správnym smerom ale treba aby vysvetlili na SEMAI,kto pripravoval také stupídne a nekompetentné rozhodnutie pre p.Bašku? Prečo nenesú zodpovednosť zodpovední ľudia keď za riadenie berú príplatky a nie malé a pritom ich výplodom sú rozhodnutia v rozpore s dobrými mravmi,s povinnosťami pri správe cudzieho majetku § 237 Tr.zák.?Je ttreba poukazovať a škandalizovať všetkých, ktorí z toho profitujú. Nebojme sa ozvať!!!

  • karcel:
  3.1.2010 o 16:48 (Upraviť)
  Nedá sa ubrániť dojmu, že niektoré vyjadrenia ministra Bašku sú, dajme tomu (a to slušne povedané), nedôveryhodné.
  Pán minister je v rezorte obrany pomerne krátko a snaží sa plniť „politické objednávky vlády“, aj keď pre rezort majú takmer likvidačný charakter. Smutné je, že možno aj verí tomu že čo robí – dobre robí.
  Ľudia, ktorí strávili v rezorte obrany aspoň 20 rokov vedia, že od roku 1990 neprešiel vlastne ani jeden rok aby ozbrojené sily neprechádzali aspoň jednou väčšou či menšou organizačnou zmenou. Veľa krát bola dôvodom týchto zmien iba „nutnosť“ zbaviť sa niektorých funkcionárov. Natíska sa otázka: „Prečo by v súčasnosti prebiehajúce zmeny mali byť výnimkou a mali by priniesť pozitívnu zmenu?“
  Väčšina reorganizácií v rezorte MO SR bola v predošlých obdobiach len snahou o naplnenie pochybných ambícií víťazných politických zoskupení. Samozrejme pod zámienkou ušľachtilých cieľov (zníženie počtu vysokých dôstojníkov a generálov, zníženie počtu úradníkov v uniformách, zracionalizovanie činnosti MO SR, plnenie cieľov plynúcich z „Partnerstva pre mier“, tvorba a napĺňanie modelu 2010, akože šetrenie a pod.)
  Bohužiaľ len málo rozhodnutí súvisiacich s doterajšími organizačnými zmenami bolo naozaj užitočných.
  Počet vysokých dôstojníkov a generálov v pomere k ostatným pracovníkom rezortu je možno vyšší ako pred rokom 1989, respektíve v prvých rokoch samostatnej SR, pomer úradníkov v uniformách je tiež možno nepriaznivejší, v rámci „Partnerstva za mier“ sa na Slovensku začali objavovať príslušníci cudzích armád pre ktorých boli, a veľa krát ešte stále sú, vojaci SR chudobní amatéri, veľakrát doslova nazývaní hlupákmi (aj keď väčšinou univerzálnosť a kvalifikácia našich vojakov ďaleko prevyšovala odbornú úroveň týchto cudzincov), model 2010, ktorý tvoril tím odborníkov (v tom čase ich ešte armáda mala), nebol platný ani týždeň a už boli v ňom robené zmeny podľa „širších lakťov“ niektorých veliteľov a záujmov politických špičiek. V rámci jedného volebného obdobia bolo napr. rozhodnuté o nevyhnutnosti budovania Personálneho úradu s potrebou cca 300 pracovníkov, boli vynaložené finančné prostriedky na zabezpečenie projektovej dokumentácie na úpravu priestorov v Hurbanových kasárňach a onedlho už toto rozhodnutie neplatilo a PÚ takmer zanikol. Známy je prípad Trenčianskych kasární SNP, bezplatné odovzdanie majetku Štátu, v správe MOSR, do rúk akciovej spoločnosti Nemocnica Sv. Michala a i.
  Takýchto rozhodnutí, vzbudzujúcich minimálne nedôveru ja oveľa viac. V každom prípade sa natíska otázka: „Je model 2020 to pravé riešenie pre ASR? Nie je to iba ďalší spôsob ako, pred zrakmi verejnosti a s jej zmanipulovanou podporou, pripraviť pôdu pre rozpredávanie majetku?“
  Prečo, ak podľa slov ministra Bašku niektoré objekty (o ktorých bolo predtým rozhodnuté ich uvoľniť a naložiť s nimi potom podľa zákona) sa predávať nebudú, sú napriek tomu urýchlene uvoľňované a sťahovanie nebolo zastavené? Prečo napriek pozastaveniu predaja niektorých objektov sú stále financované úpravy objektov, do ktorých sa majú sťahovať útvary z uvoľňovaných objektov? Minister tvrdí že predmetné objekty nie sú prebytočným majetkom. Bude tomu tak aj v marci 2010?
  Prečo bolo vykonané znalecké ohodnotenie týchto, zatiaľ neprebytočných, objektov? Prečo keď vláda pripravovala zmenu zákona o správe majetku štátu nepresadzovala, v prípadoch nutnosti odpredaja majetku klasifikovaného ako prebytočného, možnosť internetových aukcií, ale radšej ponechala v zákone nutnosť vyhotoviť znalecký odhad ceny nehnuteľnosti.? Veď zmena tohto zákona bola, okrem iného, zrealizovaná aj z dôvodu prípravy a zjednodušenia predajov nehnuteľného majetku štátu, ako aj iného nakladania s ním.
  Je to príliš veľa otáznikov, pochybností a dôvodov pre (aspoň odbornú) verejnosť zamyslieť sa nad vyjadreniami, kvalitami a konaním nielen súčasných politikov.

  • karcel:
  6.1.2010 o 16:18 (Upraviť)
  Vedenie rezortu, ako aj naše politické špičky by si mali uvedomiť, že aj vznik nového klubu v Bratislave nebol iba púhou potrebou pár senilných vyslúžilcov stretávať sa.. Vznik tohto klubu bol vyburcovaný aj rozhodnutiami spomenutých špičiek a vedenia ministerstva, ktoré majú väčšinou na fungovanie a existenciu armády veľmi negatívne dopady a zdá sa že neboli motivované snahou budovať ale likvidovať a, v náväznosti na likvidáciu, rozpredávať…
  Vznik klubu v Bratislave, v súvislosti s počtom vojenských vyslúžilcov, ich rodinných príslušníkov, iných priaznivcov a sympatizantov armády, ako aj ostatných zamestnancov rezortu, by mal byť pre naše vládne špičky pred voľbami signálom že niekde robia chybu a pripomenutím že vojak, ale aj vojenský vyslúžilec, je aj volič.

  • tomáš:
  28.1.2010 o 5:41 (Upraviť)
  Pripájam svoj komentár k predchádzajúcemu článku ako pán minister obrany SR zastavuje predaj Hurbanových kasární.
  Potešujúca pre mňa bola správa, že Nové Mesto kúpilo konskú železnicu na križovatke Krížnej a Karadžičovej ulice, vrátane pozemku v apríli tohto roku za 1,15 milióna eur (34 644 900 korún). Existencia budovy bola ohrozená v 70. rokoch projektom výstavby Trnavského mýta.
  Nakoniec ju zachránili pamiatkári.
  Málokto však vie, že oproti budove „Koňky“ – v areáli Správy nehnuteľného majetku a výstavby MO SR – stojí nenápadný objekt, ktorý patril ku konskej železnici. Jedná sa o budovu kde bol aj byt a úradovňa prednostu stanice a stajňa pre kone.
  Armáda získala túto budovu na začiatku 20. storočia (cca1903), neskôr ku nej pribudla budova v ktorej bol väznený prezident prvého slovenského štátu Dr. Tiso.
  Ďalším, snáď ešte významnejším, objektom vo vlastníctve armády sú legendárne Hurbanove kasárne.
  MO SR už vykonalo razantné opatrenia k celkovému uvolneniu spomenutých objektov a zamestnanci sú už sťahovaní alebo prepúšťaní a vynakladajú sa nemalé finančné prostriedky na stavebné úpravy iných objektov, do ktorých sa inštitúcie doteraz sídliace v Hurbanových kasárňach a v objektoch na Krížnej ulici č. 42 majú presťahovať.
  To všetko napriek nedávnym vyjadreniam ministra obrany o pozastavení odpredaja majetku do doby schválenia tzv. modelu 2020.
  Definitívne uvoľnenie Hurbanových kasární a objektu na Krížnej ulici č. 42 bude ukončené najneskôr do konca marca 2010.
  Zdá sa, že buď úradníci so Sekcie majetku a infraštruktúry MO SR praktizujú vlastnú politiku nakladania s nehnuteľným majetkom MO SR, alebo minister drzo klame. Jedna aj druhá možnosť naznačuje, že v prostredí MO SR niečo páchne.
  Nedovoľme aby súčasná vláda dokončila to, čo sa – vďakabohu – nepodarilo za socializmu, Mečiarovi, Čarnogurskému ani Dzurindovi.
  Nedovoľme aby Bratislavu vlastnilo pár zbohatlíkov, ktorí nemajú zábrany ničiť to čo je spojené s históriou a tradíciami Slovenskej armády, čo patrí národu, nedovoľme hyzdiť hlavné mesto sklenenými škatuľami na miestach ako je Kollárove námestie alebo priestor bývalej konskej železnice.
  V každom prípade objekty takéhoto významu by sa nemali dostať do súkromných rúk. Prax, nielen v Bratislave, ukázala že v prípade ak majú developerské spoločnosti záujem historický objekt zbúrať, nič – ani pre nich symbolická pokuta – ich nezastaví.
  Ak sa štát zbavuje takýchto lukratívnych majetkov, tak by ich mal ponúknuť napríklad mestu pre spoločenský prospešnú činnosť. Pretože je rozdiel, keď takýto „predaj“ robí úradník od stolu (za províziu?) a keď to má odhlasovať volené zastupiteľstvo.
  Kde je väčšia záruka spoločenskej prospešnosti?
  Je to už na prvý pohľad jasné.

  • kafer:
  28.1.2010 o 19:34 (Upraviť)
  Bohužiaľ, zdá sa že v tomto štáte táto problematika, okrem pár ľudí so Zväzu vojakov, nikoho nezaujíma. Veď téma predajov štátneho majetku je notoricky známa a dokonca ani len armádne médiá nevenujú tomuto problému žiadnu pozornosť.
  Je to rezignácia, ľahostajnosť alebo nebodaj (oprávnený) strach o existenciu…?
  Do rekonštrukcií objektu HK sa v uplynulých rokoch investovali značné finančné prostriedky.
  Budovy a priestory sú v dobrom technickom stave, čo je v rozpore s informáciou (dovolím si tvrdiť že informácia je účelová), ktorú pre p. ministra a vedúceho služobného úradu poskytuje generálny riaditeľ SEMaI, citujem jeho odpoveď na žiadosť predsedov klubov a vojenských združení v Bratislave, ktorú sme zaslali p. ministrovi 15.12.2009
  SEMai-22-33/2010-OdSM citát:
  “K návrhu vedúcich klubov a krúžkov (moja pozn.: ide o združenia ktoré sú registrované a nie “krúžky”), aby posádkový klub zostal v Hurbanových kasárňach a zvyšok objektu sa prenajímal podotýkam, že takýto návrh je pre Ministerstvo obrany SR ako správcu predmetného nehnuteľného majetku štátu z dlhodobého hľadiska neefektívny. Vzhľadom na zlý technický stav uvedeného objektu, ktorý by vyžadoval nemalé náklady na rekonštrukciu, opravy a súčasne vysoké nároky spojené s jeho prevádzkovaním, by bolo jeho ďalšie využívanie takýmto spôsobom pre MO SR nehospodárne.”
  Urobte si sami názor o stave objektu podľa fotografií spred roka, keď sme ako úradníci opúšťali priestory HK.
  Neboli vyfotografované objekty CO, pod budovou, zariadené, vybavené do tej doby pravidelne udržiavané vo výbornom technickom stave.
  SÚČASNÝ STAV PRIESTOROV V HURBANOVÝCH KASÁRŇACH

  Podkrovie – zateplené

  Chodby – vykurované

  Zadný vchod do Pos. Klubu rekonštruovaný

  Chodby 1.posch. obložené, nové

  Podkrovie – slúžilo ako galéria, upravené

  Schodisko rekonštruované

  Chodba od dvoru
  – vpravo miestnosti v ktorých prežili “vojnu” naši umelci vo VUS okná plastové, nové

  • lorak:
  7.4.2010 o 22:15 (Upraviť)
  Mám obavu, že pán minister bude ragovať úplne inak ako dúfajú voliči.

  • Tomáš:
  10.4.2010 o 11:30 (Upraviť)
  Pán minister určite nebude na toto reagovať. Pravdepodobnejšie je, že sa začne niekto zaujímať o to kto to tu vlastne reaguje na tieto realitné “hody” pripravované na MO SR.
  Možno na MO SR zablokujú aj prístupy na internet, nielen USB porty (to sa nikto natrápil kým vymyslel takú hlúposť a skomplikoval, úplne zbytočne, plnenie pracovných povinností všetkým používateľom PC -teda vlastne skoro všetkým pracovníkom rezortu.
  To bola len malá, ale aktuálna, odbočka od témy.
  Do konca apríla bude uvoľnený objekt na Krížnej 42 – po Hurbanových kasárňach najatraktívnejšia nehnuteľnosť v Bratislave vo vlastníctve MO SR.
  Zaujímalo by ma ako dlho bude trvať tým 2 – 3 najaktívnejším úradníkom SEMaI kým bude tento objekt vyhlásený ako prebytočný – napriek vyjadreniam ministra.

  • Kafer:
  23.4.2010 o 18:54 (Upraviť)
  Nezapadá náhodou, zatiaľ predpokladaná, likvidácia budov na Mariánskej ulici(pozri článok nižšie) do mozaiky až príliš nápadne ako začiatok budúcej likvidácie Hurbanových kasární? Nezačína vyprázdňovanie Hurbanových kasární a ich plánovaný predaj dávať, v takýchto súvislostiach, “zmysel” konaniu MO SR?
  NA MARIÁNSKEJ PLÁNUJU HOTEL
  Na Mariánskej 11 v centre mesta (oproti „Kryštál baru“) by mal pribudnúť nový hotel. Novostavba je navrhovaná na pozemku dnešnej polyfunkčnej budovy, ktorá bude asanovaná. Pozemok je ohraničený z juhozápadu Mariánskou a z juhovýchodu Špitálskou ulicou. Hlavný vstup do objektu bude na nároží týchto ulíc. Objekt bude mat v podzemnej časti tri a v nadzemnej časti sedem podlaží. V dvornej časti objektu je navrhované lichobežnikové átrium. Spolu bude v objekte 111 hotelových izieb a 99 parkovacích miest.

  • Erik:
  26.8.2010 o 21:48 (Upraviť)
  Na porazenie, tak budova Astorky z 20. storočia je zapísaná ako pamiatka, hoci je to len škatuľa bez fantázie a čo len štipky historickej hodnoty a baroková budova Hurbanových kasární na zozname nie je? Riadny http://www.bordel.sk!
  A tá pamiatka nemôže zarábať ? Podľa mňa biedu na Slovensku nerobia pamiatkou chránené budovy, ale zlodeji na najvyšších postoch !
  Choďte sa pozrieť do Nemecka, Švajčiarska, Rakúska, alebo celej Európy aké budovy majú a ako si ich chránia aj ich dokážu udržiavať aj na nich zarábať a nik tam nedovolí tú budovu zmeniť aj keď je v súkromných rukách…….

  • JUDr. Marián Ď U R I N A:
  27.8.2010 o 9:01 (Upraviť)
  Vážení priatelia,
  som bratislavčan a okolo Hurbanových kasární chodím dosť často, sú hneď v bezprostrednom kontakte pešej zóny. Už ich lokalita je atraktívna. Atraktívna pre investorov, ale rovnako, ba i viac – by mala byť pre majiteľov, teda MO SR. To sa však sústavne zahráva s myšlienkou, ako sa ich zbaviť. Ak tak urobia – do centra mesta vojakov už nikto nevpustí, resp. ak by sa chceli tam raz vrátiť bude to stáť veľa peňazí.
  Ja si ešte pamätám na časy, kedy na Špitálskej ul. stáli kasárne. Tie zbúrali v 60-tych rokoch a dnes na ich mieste stojí budova Misterstva práce a soc.vecí.
  Vojaci sa sa z centra mesta vytrácajú a už ich pomaly ani niet vidieť. Nie je to dobrý signál. Keď sa vytrácajú s dohľadu a najmä v hlavnom meste SR Bratislavy chýbajú, potom môžu narastať rôzne nepriaznivé nálady obyvateľstva a médií, aké poznáme dnes. Tie útoky voči vojakom v poslednom čase boli neúnosné a mňa osobne prekvapuje, že sa ich nikto dôrazne nezastal, všetko prechádzalo mlčaním.
  Ak potom vojaci naozaj chcú, aby zostali niekde na periférii mesta – nech sa páči. Ale ten tlak, o ktorom som sa už zmienil vyššie, sa môže ešte viac vystupňovať, pretože MO SR nebude už stredobodom pozornosti, ale zostane podružným. Je veľmi dôležité, aby vojaci zostali v centre mesta, mali tam väčšie zastúpenie a prezentovali tam svoju prítomnosť. Bratislavčania boli na nich zvyknutí, ale ich vytrácanie z centra mesta neveští nič dobrého. Bolo by naozaj hrubou a fatálnou chybou predať tieto historické objekty, pretože tých odporných a lacných sklenených škatúľ je už všade priveľa. (Pozn.: aj sami architekti sa k nim hanbia priznávať).
  Objekt Hurbanovských kasární do centra mesta jednoznačne patrí a záleží iba na vojakoch, ako sa rozhodnú. Ich odpredaj je iba krajnou krajnosťou, je to nerozmyslené a určite nenamáhavé riešenie. Ten objekt sa nemusí predať, môže sa prenajať, hoci aj časť budovy a z takto získaných peňazí prefinancovať údržbu celého objektu. Pohodlnosť a sústavná neochota k väčšej kreativite, by nemali mať miesto na MO SR.
  Som presvedčený, že na MO SR dôjde k zmene názoru na túto záležitosť a nájdu sa prostriedky, alebo spôsob na zachovanie tohto objektu. Dovtedy môže slúžiť na sociálne a spoločenské účely vojakov, vojenských dôchodcov, alebo aj verejnosti.
  S pozdravom
  JUDr. Marián Ď U R I N A

  • M. Bartovič:
  27.8.2010 o 19:15 (Upraviť)
  POROVNÁVAJTE S NAMI „NEVÝHODNOSŤ“ PRENÁJMU HURBANOVÝCH KASÁRNÍ PRIESTORY v HURBANOVÝCH KASÁRŇACH:
  Kancelárske priestory (použiteľné okamžite) 10 000,0 m2
  Skladové priestory 3 000,0 m2
  Garáže 500,0 m2
  Parkovacie plochy 3 000,0 m2
  MINIMÁLNE CENY ZA PRENÁJOM v CENTRE BRATISLAVY:
  Kancelárske priestory 95 – 150 €/m2 a rok (bez energií)
  Skladové priestory 80 €/m2 a rok
  Garáže 40 €/m2 a rok
  Parkovisko 95 €/m2 a rok
  PREPOČTY:
  Kancelárske priestory 10 000,0 m2 x 100,0 € = 1 000 000,0 €/rok
  Skladové priestory 3 000,0 m2 x 80,0 € = 240 000,0 €/rok
  Garáže 500,0 m2 x 40,0 € = 20 000,0 €/rok
  Parkovacie plochy 3 000,0 m2 x 95,0 € = 285 000,0 €/rok
  ∑ 1 545 000,0 €/rok
  Náklady na prevádzku Hurbanových kasární podľa „Koncepcie využitia priestorov v posádke Bratislava“ za rok 2007 boli: 331 918,54 €
  ZÁVER:
  1 545 000,0 € > 331 918,54 €
  Čo budeme predávať o dva – tri roky?

  • Jozef Kotulič:
  28.8.2010 o 9:12 (Upraviť)
  Mohol by som byť trocha sarkastický a spýtať sa? “Prečo by sa nemali predávať vojenské budovy aj v Bratislave, veď sa predávajú všade po celom Slovensku?”
  No problém podľa mňa vôbec nie je v tom, kde sa aká budova nachádza, ale úplne niekde inde. Tu totiž neide o Bratislavu, ale o objekt, ktorý má znaky vlastenectva, hrdosti na vojenskú profesiu a koniec koncov aj významný reprezentatívny význam pre všetkých, ktorý mali, majú alebo raz budú mať vzťah k vojenskému stavu ako súčasti histórie Slovenska.
  Ja by som si v objekte týchto kasární vedel predstaviť ich mnohostranné využitie. Napríklad by som tam :
  1. prenajal miestnosti všetkým ústredným spoločenským organizáciám, ktoré majú vzťah k vojenstvu.(Tých je najmenej 17 a teda aj náš ZV SR by tak mohol mať konečne priestory na požadovanej medzinárodnej úrovni)
  2. vytvoril Slovenský ústredný vojenský, kultúrny a spoločenský klub.
  3. vytvoril stálu historickú expozíciu o vojenstve na území Slovenska.
  4. vyčlenil asi dvadsať miest na ubytovanie, ktoré by mohli využiť pri návšteve Bratislavy najmä bývalí vojaci, vojenskí veteráni a ich najbližší príbuzní.
  5. vytvoril reprezentačné priestory pre jednania spoločenským organizáciám, ktoré majú vzťah k vojenstvu.
  Určite by sa našli aj ďalšie formy účelného využitia, pri ktorých by táto budova dokázala zarobiť sama na seba. Lenže to by okrem nás, výsluhových dôchodcov museli váhou svojich generálskych hviezd a funkcii, tvrdšie búchať po stole aj súčasné generálske špičky. Veď kto iný keď nie oni, by v prvom rade mali ministrovi a ostatným ministerským úradníkom vysvetliť, že táto budova sa nesmie predať?

  • profesional:
  13.2.2010 o 8:54 (Upraviť)
  Lukratívny majetok MOSR
  -Všimli ste si ako sú riadené nákupy na MO:
  Otázka redaktora:
  Tento rok prebehlo viac verejných obstarávaní a predajov prebytočného majetku, ktoré vzbudzovali otázniky. Naposledy to bola kauza nákupu nepotrebných vysielačiek. Je to v poriadku?
  Odpoveď p. ministra Bašku:
  Bolo to v poriadku. Ministerstvo obrany nepochybilo vôbec. Rozhodovali o tom odborníci na ministerstve obrany. Tie VOS-kové skúšky podpísalo 21 odborníkov ministerstva a pokračuje sa v tom projekte ďalej.
  Ja sa pýtam:
  To na MO sa robia VOS-kové skúšky na základe petície 21 podpisov?
  Postúpte to mne, ja Vám p. minister zoženiem 100 podpisov, a nie podpis hocikoho, ale odborníkov. Vaší odborníci sa prispôsobujú Vašim požiadavkám, inak by prišli o miesta. Prečo vytvárate na MO klímu kde korupcia má zelenú?

  • Erik:
  13.2.2010 o 16:55 (Upraviť)
  Lukratívne majetky…
  Rezort obrany, ktorý trpí finančnou podvýživou a na tento rok má rozpočet v podstate len na prevádzku, investuje do prestavby výcvikového strediska Lešť milióny eur. Odvoláva sa, že stredisko má slúžiť aj na medzinárodné cvičenia.
  Najvyšší kontrolný úrad však zistil, že celý projekt je značne predražený. Navyše, netradične, bola vopred vyplatená miliónová záloha. Neprimerane “navýšená” cena cez dodatkovú zmluvu bola podľa NKÚ spôsobená zle pripraveným projektom.
  Zaujímavý je tiež osud stavebného “odpadu” po výstavbe cvičného železničného tunela. Armáda si najprv objednala jeho odvoz, aj zaň zaplatila. Neskôr kompetentní rozhodnutie prehodnotili a tento materiál sa rozhodli využiť na stavbu iných výcvikových objektov. A tak “odpad” odkúpila späť. Hoci sa “kopa skál” nepohla z miesta, stihla dvakrát zmeniť majiteľa. Samozrejme, v neprospech verejných peňazí.
  Ozbrojené sily sa pravidelne tešili v prieskumoch verejnej mienky vysokej dôvere občanov. Tento stav možno určite sčasti pripísať aj tomu, že do ich vnútra vidí len málokto a ešte menej prehľadné sú finančné toky “medzi uniformami”.
  P. minister, nepodpíšem sa, nechcem prísť o miesto, ešte som mladý nato aby som žil z dôchodku.

  • Milan Bartovič:
  22.3.2010 o 6:48 (Upraviť)
  Trefný článok je dnes (22.3.10) na http://www.aktuálne.sk od p. A. Onufera – doporučujem rozbehnuť občiansku aktivitu za zachovanie historickej budovy.

  • profesionál:
  29.3.2010 o 21:05 (Upraviť)
  Páni a dámy, v tomto našom štáte je možné asi všetko.
  Tak ako predaj emisií, dopadne aj predaj lukratívnych Hurbanových kasární.
  Už na začiatku obchodu s emisiami bolo jasné, ako dopadne, keďže sa na jeho príprave podieľali tí istí ľudia, ktorí neskôr stáli na strane kupujúcich. Porazený je tu však jednoznačne štát, a víťazi?
  Pred pár rokmi si prišli p.Bilas s vedúcim služobného úradu ministerstva obrany Miroslavom Simom spolu obzrieť vojenské zotavovne v Trenčianskych Tepliciach, do ktorých rekonštrukcie štát investoval milióny eur a ktoré rezort obrany neskôr na Simov návrh vyhlásil za prebytočné. “Keď prišli na obhliadku, pán Bilas sa predstavil ako poradca vedúceho úradu,” spomína vtedajší riaditeľ zotavovní Marián Dunčko. Bilas neskôr pre denník Sme tvrdil, že sa tam so Simom zastavil len náhodou, keď ho viezol domov na východ Slovenska.
  V každom prípade, prebytočné zotavovne napokon získal rezort Ministerstva vnútra a ako s nimi naloží, zatiaľ nik netuší.
  Myslí si niekto že Hurbanove kasárne a iné lukratívne objekty (Krížna) dopadnú inak? Ťažko! Aj tie už p. Sim a SEMaI vyhlásili za prebytočné.
  Štátny majetok je pre nominantov na MO dojná krava a občania sa len dívajú ako teliatka na nové vráta.

  • Jozef Kotulič:
  31.3.2010 o 7:31 (Upraviť)
  Mňa ako člena zväzu by oveľa viac než prešľapy súčasného, ale aj bývalých ministrov obrany pri zbavovaní sa majetku armády zaujímalo, aké úsilie vyvíja ustredná rada nášho zväzu na získanie tzv. prebytočných budov do svojho vlastníctva alebo dlhodobého prenájmu pre svoje využitie. A mám na myslí predovšetkým zriadenie aspoň jedného domova opatrovateľských služieb pre vojenských veteránov a vyslúžilcov, v Čechách to už naši kolegovia majú, a ak sa nemýlim hovoria tomu Domov pre voj. veteránov. Tiež by nezaškodilo keby aspoň v tzv. tradičných posádkových mestách boli zachované alebo zriadené posádkové kluby, ktoré by slúžili nielen aktívnym vojakom, ale aj vojenským výslužilcom a voj. veteránom z okolia takýchto miest. Nie sú to nové myšlienky, lebo ja sa s nimi stretávam už najmenej od roku 1990, čiže od samého vzniku zväzu vojakov. Na presadenie týchto návrhov by to ale zo strany ústrednej rady nášho zväzu chcelo asi viac pritvrdiť v jednaniach s ministerstvom obrany. Rád si prečítam aj ďalšie názory na túto tému.

  • Pavel:
  31.3.2010 o 8:52 (Upraviť)
  Výborne Jozef. O toto nám v Bratislave predovšetkým ide. Nemáme sa, podobne ako v iných mestách, ani kde schádzať a objekty sa odovzdávajú kadekomu za babku.
  Hurbanove kasárne sú v centre, dôchodcovia zo všetkých obvodov majú k nim dobrý spoj.
  Ale namiesto toho aby sa tu rozšíril posádkový klub, urobila výdajňa stravy alebo domov pre veteránov, tak MO vyháňa z objektu aj Posádkový klub.
  Záujem zo strany dôchodcov (D+Pr, vdovcov, vdov)je veľký, veď nás je tu viac ako 1860 poberateľov.
  Máš pravdu, ÚR by mala pritvrdiť a nebáť sa že MO neprispeje na Kriváň a nebude sa konať.(ak neprispeje, tak si ho zaplatíme z členského, aj tak sa mi zdá že stále viac táto akcia slúži len na reklamu ministra obrany).

  • kafer:
  1.4.2010 o 17:22 (Upraviť)
  Áno páni, všetko čo píšeme je pravda.
  Je zaujímavé, že napriek opakovaným vyjadreniam ministra o tom, že nehnuteľný majetok sa nebude predávať do doby vykryštalizovania sa modelu 2020, bude v priebehu apríla 2010 uvoľnený objekt na Krížnej ulici č. 42 (mimochodom tiež veľmi vhodný na klubovú činnosť alebo zriadenie domovov opatrovateľských služieb pre vojenských veteránov a vyslúžilcov).
  Prečo úradníci SEMaI majú tak veľmi naponáhlo a prečo konajú v rozpore s vyjadreniami svojho šéfa si môžeme len domýšľať. Prečo úradníci SEMaI zavrhujú myšlienku prenájmu predčasne a zbytočne uvoľnených priestorov v Hurbanových kasárňach alebo v spomenutom objekte na Krížnej 42 ako neefektívnu? Veď len prenájom využiteľných priestorov v Hurbanových kasárňach by obohatil ročne štátnu kasu o cca 1,5 mil. € bez vynaloženia akýchkoľvek nákladov. Prevádzkové náklady Hurbanových kasární pritom nepresiahli, pri plnej obsadenosti, cca 350 000 € ročne.
  Prečo znalecké odhady ceny (cca 15 933 000 € a cca 29 000 000 €) Hurbanových kasární sú podhodnotené oproti trhovým cenám ? Veď len hodnota pozemku pod Hurbanovými kasárňami je cca 26 555 000 € (možno aj viac).
  Je to pravdepodobne všetko len divadielko pre verejnosť, ktorá tlieska takémuto „získavaniu finančných prostriedkov” do štátneho rozpočtu a nevidí že do rozpočtu sa dostane sotva zlomok skutočnej hodnoty najlukratívnejších nehnuteľností na Slovensku. A je pravdepodobné, že ceny týchto pokladov budú tlačené dolu, tak ako napr. v prípade vily neďaleko Slavína.
  Do volieb budú tieto nehnuteľnosti, s najväčšou pravdepodobnosťou, vyprázdnené. Keďže budú prázdne, môžu byť prehlásené za prebytočné a nebude treba čakať na model 2020 – bude argument na urýchlený odpredaj. O toto tu asi ide.
  Ak sú všetky reakcie na hore uverejnený rozhovor s ministrom len dohadmi a neopodstatnenými podozreniami, prečo ich už dávno minister, ani úradníci SEMaI, nevyvrátili a nepredložili serióznu analýzu tejto problematiky? Nezáleží im snáď na povesti armády a aj ich vlastnej?
  Vážená odborná aj neodborná verejnosť, tu nejde len o Hurbanove kasárne. Zbavovanie sa nehnuteľného majetku sa deje vo všetkých rezortoch. Ak budú všetky predaje realizované tak, že budú vzbudzovať rôzne dohady a podozrenia – bez odborného vysvetlenia, dôkazov a odborných analýz, že je všetko v najlepšom poriadku a v prospech štátnej kasy – tak asi sú tieto podozrenia a dohady oprávnené. Ak sú oprávnené tak hovoríme o stovkách miliónov €, ktoré by mohli byť použité v kolabujúcom zdravotníctve, školstve na dôchodky a pod.
  Áno ÚR by mala konať v tejto oblasti razantnejšie. Toto je však „parketa“ aj pre iné subjekty. Čo robí mesto, pamiatkári, rôzne združenia, médiá, opozícia a nakoniec aj verejnosť? Čo robia „vlastenci“ z SNS? Čo robia bývalí kolegovia sediaci v parlamente, či na iných dôležitých postoch?
  Ďalší skleník na Kollárovom námestí, namiesto Hurbanových kasární, sa bude určite dobre vynímať.

  • profesional:
  26.7.2010 o 23:05 (Upraviť)
  Pre kafer: s Tvojim príspevkom (1.4.10)sa nedá inak ako súhlasiť.
  Verím že nový pán minister a jeho poradcovia sa poučia, prehodnotia vyššie spomínané prístupy a nebudú sa zbavovať lukratívneho štátneho majetku rovnakým spôsobom ako to pripravovali p. Sim, Pagáč a spol.

  • Juliana:
  28.7.2010 o 13:56 (Upraviť)
  Bolo by to škoda sa zbavovať Hurbanových kasárni, nakoľko Bratislava vlastne už ani žiadne kasárne nemá. Kasárni v Bratislave bolo za každého režimu viacero, prešli nimi generácie našich predkov, boli na rôznych miestach v Bratislave, ktorá celý ten čas sa rozrastala a Hurbanové kasárne sú teda jediné pozostatky tejto tradície v Bratislave. Vážme si túto hodnotu, ktorú pre nás a našich potomkov predstavujú. Bude to nenahraditeľná škoda ak sa vytratí ich ráz, tradície v najlepšom slova zmysle a vznikne tam bezduché novodobé zariadenie zamerané na hmotný zisk. Jedna z možností ako sa nie zbaviť údajne prebytočných kasárni by bola napríklad: zriadenie vojenského múzea v Bratislave. Máme v Bratislave vojenské múzeum venované vojenským tradíciam?

  • Ing. Pavol Bada KV Bratislava:
  26.8.2010 o 21:36 (Upraviť)
  V médiách sa opäť objavujú správy o odpredaji Hurbanových kasární, aktivity na ich odpredaj rozbehla predchádzajúca vláda, vyhlásila ich za prebytočné, avšak pred blížiacimi sa voľbami nedokončila ich odpredaj, zariadila však vyprázdnenie objektu, mimo prízemia, kde zotrval Posádkový klub Bratislava, využívaný desiatkami občianskych združení, klubov a krúžkov (letci veteráni, generáli SR, letecký zväz M.R.Š., SZPB, voj. výsadkári, vojenská obroda, dôchodcovia a vojaci ZVSR, voj. histórie, ….).
  Citujem správy z médií, 26.08.2010:
  Bratislava – To, čo sa neodvážil spraviť ako minister obrany Jaroslav Baška (Smer-SD), spraví jeho nasledovník vo funkcii Ľubomír Galko (SaS).
  Najprv zverejnil na stránke ministerstva ponuku na odpredaj nehnuteľností za sedemnásť miliónov eur a teraz chce predať aj najcennejšiu nehnuteľnosť, ktorú obrana vôbec má – Hurbanove kasárne v centre Bratislavy.
  Súčasné koaličné strany pritom minulú vládu za zamýšľaný odpredaj tejto budovy kritizovali. Keď chcel Baška budovu predať, opozícia to označila za ďalšiu príležitosť koalície ako naplniť vrecká mecenášom vládnych strán.
  “O prebytočnosti Hurbanových kasární minister obrany SR v súlade s § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov rozhodol 11. augusta 2010. Následne 17. augusta 2010 boli predmetné kasárne v súlade s § 8 ods. 1 citovaného zákona o správe majetku štátu ponúknuté štátnym rozpočtovým organizáciám a štátnym príspevkovým organizáciám na účelné využitie, na plnenie úloh v rámci predmetu ich činnosti alebo v súvislosti s ním,” píše sa v stanovisku ministerstva, poskytnutého Aktuálne.sk.
  Po zverejnení informácie zareagoval aj sám minister Galko. Upozornil, že už exminister Baška rozhodol o uvoľnení kasární 3. februára 2009.
  Tieto budovy zúfalo potrebujú rekonštrukciu, ktorá by stála 150-200 miliónov korún a prevádzka nepotrebných kasární stojí ministerstvo 190 tisíc eur ročne, píše sa v reakcii rezortu.
  Pri prípadnom odpredaji iným uchádzačom zohráva podľa rezortu dôležitú úlohu fakt, že trh s nehnuteľnosťami sa už teraz oživuje, situácia je teda dnes iná ako pred rokom.
  Koniec citátu z médií.
  Podľa mňa je to jeden veľký obchod, ani som nečakal že sa bude diať niečo iné!
  Zarážajúce je, že u nás sa nepozerá na nič a robí sa len biznis, bez ohľadu na to kto vládne.
  MO sľubuje že predaj bude transparentný!
  Ako? S „nevinným“ úradníčkom, ktorý to svojim mecenášom pripravuje od samého počiatku, nie je na špici a tak prežíva ďalej ako „tretí v poradí“?!
  Inde (Poľsko, Maďarsko, Slovinsko) takéto budovy ako sú aj Hurbanove kasárne sa udržiavajú a u nás ? Tieto kasárne už mali byť dávno ako pamiatka registrované a zabránilo by sa špekuláciám, ale na Slovensku je to tak však????
  Kolegovia vyjadrite sa zopakujte kalkulácie „za koľko a ako by sa dali zachrániť“.
  Ja tvrdím, ako odborník, že Hurbanove kasárne sú vo veľmi dobrom technickom stave, modernizácia stála nepredstaviteľné finančné prostriedky, to treba využiť v prospech štátu a nie odpredajom.

  • Profesionál:
  27.8.2010 o 19:38 (Upraviť)
  MO sa zameralo na HK a rozhodlo že ich treba predať a dosť.
  Neberie sa do úvahy žiadna iná možnosť!
  Pritom ide o štátny majetok, ktorý by na seba bez problémov dokázal zarobiť.
  Na rozdiel od iných štátnych objektov v správe rezortu obrany (budova na Špitalskej, kde sídli VÚSZ a ďalšie úrady, alebo „Kukurica“ v Kutuzovových kas) sú HK v zachovalom stave, s dobrou strechou, po rekonštrukcii, okamžite použiteľné ako kancelárske a spoločenské priestory.
  Budova na Špitalskej, potrebuje rekonštrukciu, strecha deravá, z rímsy padajú kusy betónu a omietky na chodcov, tejto sa nezbavujeme, do tejto budeme pchať peniaze daňových poplatníkov!
  Takisto je to zo „slobodárňou – ubytovňou Kukurica“, ktorá čaká na miliónové investície, tej sa nezbavujeme!
  Na jednej strane sa zbavujeme toho čo môže ešte desiatky rokov slúžiť a na druhej strane Veliteľstvo posádky Bratislava sa tiesni v preplnenej budove kdesi „Za kasárňou“, na piatom poschodí, v miestnosti do ktorej nie je vhodné pozvať ani úradníka MO a nieto veliteľa posádky Budapešť, Viedeň, Ľubljaň či Praha.
  Predáme, a potom postavíme?
  Ešte sa nezdokumentovalo komu a za koľko sa pustili vojenské ozdravovne Tatranské Matliare, Saratov … čo je s nimi a už ide ďalší veľký „výpredaj“.
  Má to logiku?
  Pre niekoho asi áno!!!
  (PS: vraj v prvom kole boli HK ponúknuté MV SR, tak ako iné vyššie uvedené objekty?)

  • O.J.:
  29.8.2010 o 20:38 (Upraviť)
  OJ IP:[85.216.255.*], 26.08.2010 16:05) |
  Opäť klamstvo a podvody
  Objekt Hurbanových kasární je tak lukratívny, že je veľký tlak ” podnikateľov” cez enormné provízie, že ani pán Galko tomu neodolá, naviac keď to pripravuje jeden vedúci z nehnuteľností MO, ktorý tam už dávno nemal čo robiť. Jeho neschopnosť, arogancia, servilnosť voči vrchnosti až do podlízavosti a všetkého schopnosť vôbec nie je zárukou transparentnosti. Každý sa ho bojí z podriadených lebo má chrapúnske metódy, ktoré si priniesol z vnútra, kde sa divili čo tam robí keď musel odísť pod hrozbou stíhania. Prečo predávať takýto objekt do ktorého sa vrazili ťažké milióny, má kryty pod budovou, ktoré je možné využiť pre CO účely. Môže tu byť MO SR alebo GŠ ASR, Veliteľstvo posádky Bratislava, VÚSZ a Vojenská prokuratúra, Posádkový klub a ďalšie!! Vo vnútri je veľký dvor na parkovanie, garáže pre pohotovostnú techniku. Minimálne je tam možné umiestniť hociktorý ústredný štátny orgán alebo orgány, ktoré inde platia vysoké nájomné. Ale prečo by to malo byť výhodné pre štát, keď zo zmluvy ide 20% pre ministerských úradníkov a sprostredkovateľa. Čo na tom, že to zaplatíme z našich daní, hlavná vec, že sa nabalia osoby ktoré to mali a majú pripravené veď v tom majú bohatú prax, ktorá im vyniesla bezpracné obohatenie, vily, ktorých hodnota nezodpovedá ich oficiálnym príjmom. Len p. minister počúvajte ďalej gaunerov, ktorí Vám podávajú skreslené informácie o stave HK, namiesto toho aby ste si tie osoby dali preveriť.

  • feron:
  30.8.2010 o 9:15 (Upraviť)
  Je možné, že by príslušné orgány ešte nekonali ? Veď z tejto diskusie je toľko
  argumentov i faktov, ktoré si žiadajú preveriť a konať !
  Nie som z Bratislavy, ale som presvedčený, že MO SR by mohlo objekt HK výhodne
  využívať pre aktívnych príslušníkov OS SR, jeho úrady i vojenských výsluhových dôchodcov, prípadne členov SZPB .
  Prosím pán minister obrany, prehodnoťte svoje rozhodnutie HK “predať” !!!
  Alebo, že by bola pravda, že ide o výhodný objekt v centre mesta pre “iných”
  a vojakov je potrebné odsunúť na okraj mesta ?
  feron

  • Milan P.:
  30.8.2010 o 10:57 (Upraviť)
  Z príspevkov uverejnených na tejto stránke a na stránke “Prečo nevyužívať Hur. kasárne – Čo Vy nato p. minister?”, je zrejmé, že osud Hurbanových kasární a budúca tvár bratislavského Starého mesta, voličom – občanom Bratislavy – a samozrejme hlavne vojenskej verejnosti – nie je ľahostajný.
  A myslím si, že sa niet čomu čudovať. Veď slová česť, hrdosť na uniformu a príslušnosť k armáde, tradície sa stali v očiach niektorých “tiež” občanov a hlavne našich politických špičiek, dôvodom na výsmech a prekážkou pri obchodovaní a tzv. napĺňaní štátnej kasy.
  Ako inak nazvať úpornú, niekoľkoročnú, snahu každej vlády speňažiť práve Hurbanove kasárne – napriek tomu že sú využiteľné, sú schopné na seba zarobiť v časoch keď by ich z nejakých dôvodov armáda nemohla využívať, sú v dobrom technickom stave a hlavne, sú súčasťou tradícií ASR.
  Tzv. “Koncepciu využitia objektov v posádke Bratislava”, robenú od zeleného stola a pod taktovkou len jedného dirigenta (z radov vrcholového manažmentu SEMaI MO SR), ktorá už má na “rováši” úplne zbytočne vyhodené peniaze – zdá sa – preberá aj nová garnitúra. Vidno, že “šéfovia divadla” sa síce menia, ale “dirigent s orchestrom a repertoárom” ostáva. “Šéf divadla” sa bohužiaľ zatiaľ nezamyslel nad tým, prečo “dirigent” prežil už niekoľkých “šéfov divadla”.
  Spomeňme len PD na úpravu priestorov pre VÚHE v Rusovciach, PD do šuplíka na úpravu priestorov pre Personálny úrad v Hurbanových kasárňach, presťahovanie Armádneho výtvarného štúdia do Liptovského Mikuláša (čoho dôsledkom je zrušenie galérie a zneprístupnenie výtvarných diel, pre ktoré boli pred pár rokmi v Hurbanových kasárňach vybudované špeciálne priestory verejnosti atď.). Takto by sa dala nekoncepčnosť našich vládcov vymenovávať dlho.
  Armáda má predsa aj iné objekty ktoré sú nerentabilné. Spomeňme tzv. Kukuricu. Objekt na atraktívnom mieste a vysoko stratový. Niektoré objekty a pozemky v Dukelských a Kutuzovových kasárňach susediace s ulicou Za kasárňou a Jarošovou, objekty a pozemky vo Vajnoroch a mnohé iné.
  Pán minister,
  nebuďte ministrom, na ktorého bude civilná aj vojenská verejnosť spomínať ako na ministra čo predal poslednú budovu v Bratislave, ktorá bola odjakživa spojená s armádou a s jej tradíciami a na ktorú je stále veľa vojakov aj nevojakov hrdá a pre armádu je potrebná. Dúfajte, ak dopustíte predaj Hurbanových kasární, že vaše deti sa vás raz nebudú pýtať prečo tomu otrasnému skleníku na Kollárovom námestí všetci hovoria Galkov kurník.

 • Dopis ministrovi obrany SR:

  Zväz vojakov SR -Klub vojakov posádky Bratislava, Hurbanove kasárne, Kollárove nám. 10, Bratislava, Tel.: 0903 427 450; E-mail: pavol.bada@zvazvojakov.sk
  ————————————————————————————————————————–
  V Bratislave, dňa 08.11.2010

  Vážený pán
  Mgr. Ľubomír Galko
  Minister obrany SR
  Kutuzovova 2, 832 34 BRATISLAVA

  VEC: Umiestnenie Posádkového klubu Bratislava – žiadosť
  Vážený pán minister,
  so znepokojením sledujeme, už viac ako ročnú, intenzívnu snahu MO SR o zmenu vlastníckych vzťahov objektu Hurbanových kasární. Naše znepokojenie pramení jednak zo skutočnosti, že HK sú posledným objektom skutočne vhodným na klubovú činnosť vojakov a vojenských dôchodcov ako aj ich rodinných príslušníkov a sympatizantov armády a je to objekt odjakživa spojený so Slovenskou armádou a s jej tradíciami, jednak z dôvodu, že tzv. “Koncepcia využitia priestorov v posádke Bratislava” (č. SEMaI-39-7/2009-OdSM) bola vypracovaná “od stola”, účelovo na “politickú” objednávku bývalej vlády, bez akéhokoľvek prerokovania s občianskými združeniami, profesne naviazanými na armádu a s ich potrebami, o čom svedčia okrem iného aj sťažnosti bývalého veliteľa posádky plk. v.v. Ing. Bellu, ako aj naše žiadosti z minulého roku.
  Žiadame Vás preto o prehodnotenie záverov horeuvedenej „Koncepcie ….” a zachovanie Hurbanových kasární, vrátane posádkového klubu.
  Podľa našich informácií a spomenutej “Koncepcie…” je snaha premiestniť PK do priestorov bývalej posádkovej ošetrovne (budova na Dulovom námestí) a do budovy tzv. “Hviezdy” v Kutuzovových kasárňach.
  Budova na Dulovom námestí však kapacitne, ani dispozične, pre potreby činnosti klubu v hlavnom meste nevyhovuje. Veď v Bratislave je len vojenských dôchodcov viac ako 1 600. K tomuto číslu treba pripočítať aktívnych vojakov, civilných zamestnancov rezortu a sympatizantov armády. Pre našich starších kolegov, sú navyše tieto priestory – vzhľadom na úzke a strmé schodisko – prakticky neprístupné.
  Čo sa týka tzv. “Hviezdy”, ponúkané priestory sú kapacitne taktiež nepostačujúce a máme oprávnené obavy, že tento objekt bude v dohľadnej budúcnosti taktiež vyhlásený za prebytočný a bude ponúknutý na odpredaj. K týmto úvahám nás oprávňuje nielen fakt že v rezorte obrany (a nie iba v ňom) je všeobecný trend zbavovania sa nehnuteľností, ale aj skutočnosť že “Hviezda” je v súčasnosti, z hľadiska prevádzky, najnerentabilnejší užívaný objekt v správe MO SR v Bratislave, ak nie na Slovensku, a očakáva ho veľká rekonštrukcia.
  Trieštenie klubovej činnosti do viacerých objektov na území Bratislavy je nielen organizačne neefektívne, ale pre našich členov, aj “nezrozumiteľné”, komplikované a v kombinácii s nevyhovujúcimi priestormi, likvidačné.
  Koncepcia, uvažujúca s opustením Hurbanových kasární ráta len s diskutabilným šetrením prevádzkových nákladov, alebo s pochybným ziskom z ich predaja. Nepočíta však s najvzácnejším kapitálom – s ľuďmi – a s duchovným bohatstvom, ktoré v sebe títo ľudia skrývajú – zmysel pre vojenské tradície, vojenskú česť a hrdosť na uniformu a zbraň pri ktorej slúžili, alebo stále slúžia. Kluby a združenia fungujúce pri PK a ich členovia sa nielen živo zaujímajú o dianie v armáde, ale ju aj aktívne reprezentujú a to aj smerom do zahraničia, o čom svedčia oficiálne, ale aj priateľské styky s vojenskými klubmi a združeniami z iných štátov Európy.
  To sú dôvody pre ktoré požadujeme kapacitne postačujúce a dôstojné priestory pre našu činnosť. Priestory v Hurbanových kasárňach sú zachovalé a je neprozreteľné sa ich zbavovať. Veď napr. ani Posádkové veliteľstvo Bratislava nemá svoje pôsobisko na úrovni posádkových veliteľstiev ako napr. vo Viedni, Budapešti, Prahe, Ľubľane, a veliteľ posádky Bratislava je schovaný kdesi na x-tom poschodí v labyrinte ostatných objektov kasární v ulici „Za kasárňou“.
  A práve takéto podmienky spĺňajú priestory v Hurbanových kasární. V kombinácii s reprezentačným podkrovím by boli dôstojným stánkom pre kluby a združenia, alebo napríklad aj pre umiestnenie posádkového veliteľstva, VÚSZ a Voj. prokuratúry. Sú navyše ľahko dostupné aj starším alebo imobilným kolegom.
  Pripomíname, že stratou HK a objektu na Krížnej ulici stratí MO SR akúkoľvek možnosť parkovania v centre mesta. Táto potreba je aktuálna a vyplýva aj z podmienky riešenia statickej dopravy pre zložky umiestnené v objekte na Špitálskej ulici. Táto podmienka bola definovaná – v súvislosti so stavebným povolením – pri rekonštrukcii budovy na Špitálskej ulici.
  Vzhľadom k týmto skutočnostiam navrhujeme:
  – Hurbanove kasárne (a teda aj Posádkový klub) ponechať v správe MO SR.
  – ako náhradné riešenie dávame na zváženie odpredaj nerentabilného objektu “Hviezda” a opravené priestory bývalej ošetrovne na Dulovom námestí ponúknuť na prenájom.
  – do HK umiestniť napríklad Posádkové veliteľstvo, Čestnú stráž, alebo vojenské múzeum, prípadne VÚSZ a Vojenskú prokuratúru zo Špitalskej.
  – riešením je aj prípadný prenájom momentálne nevyžívaných priestorov HK, čo by podľa cien na realitnom trhu prinieslo zisk cca 1 až 1,5 mil € ročne.
  – v prípade prevodu do správy inému štátnemu orgánu, Posádkový klub (prízemie) riešiť cez záložné právo (a rokovať o spoločnej správe).
  My, vojenskí vyslúžilci sme občania, ktorí svoj produktívny vek, prípadne časť svojho života dali do služieb obrany štátu, alebo zabezpečovali bezpečnosť v určitých regiónoch sveta a máme zato že si zaslúžime obdobný prístup rezortu obrany aj štátu voči nám ako je úplne bežné v iných štátoch. Špecifiká našej práce ako príslušníkov ozbrojených síl, zmenšujú naše komunikačné možnosti, zužujú priestor na realizácie sa v občianskom živote a v občianskej komunikácii v obecných kluboch dôchodcov, domovoch dôchodcov a pod. Objektívne z toho vyplýva potreba špecifických vojenských klubov pre realizáciu osobných záujmov vojenských vyslúžilcov a prípadne ich rodinných príslušníkov (vdov a vdovcov), ale aj aktívnych vojakov.
  Vážený pán minister,
  s plnou podporou a dôverou sledujeme Vaše vystúpenia na verejnosti a veríme, že Vy osobne i táto vláda chcete túto našu požiadavku riešiť úprimne, aj s prihliadnutím na historický význam HK a tradície Slovenskej armády.
  Za kladné vybavenie našej žiadosti ďakujeme.

  ZVÄZ VOJAKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
  Klub vojakov posádky Bratislava
  Ing. Pavol BADA
  predseda

  Príloha 1: Prezenčná listina predsedov 22 voj. klubov a voj. združení Bratislavy 1 list