Názov: Ľ. GALKO: O Hurbanove kasárne prejavili záujem štyri inštitúcie
Zdroj: www.tasr.sk
Dátum: 24.11.2010
Text správy:

    Bratislava 24. novembra (TASR) – O možnosť bezodplatne získať Hurbanove kasárne v Bratislave prejavili záujem štyri inštitúcie. Ide o ministerstvá vnútra, kultúry, Ústav pamäti národa a generálnu prokuratúru. Ministerstvo obrany by malo v najbližšej dobe vyhodnotiť tieto ponuky.
    O ich prebytočnosti rozhodol minister obrany Ľubomír Galko 11. augusta tohto roka. Upozorňoval, že budovy zúfalo potrebujú rekonštrukciu, ktorá by stála 4,97 až 6,63 milióna eur a ich ročná prevádzka stojí rezort 190.000 eur. “Vôbec ich nepotrebujeme. Náklady na ich údržbu sú mimoriadne vysoké. Ani v budúcnosti nepredpokladáme, že by sme tieto priestory využívali a vzhľadom na to, že musíme veľmi efektívne pracovať s pridelenými prostriedkami zo štátneho rozpočtu, to považujem za správny krok,” priblížil Galko po skončení dnešného rokovania vlády.
    Rezort sa chce postupne zbavovať všetkých nepotrebných nehnuteľností. Galko upozornil, že tento majetok ministerstvo výrazne zaťažuje, keďže náklady na jeho prevádzku každým rokom stúpajú.
    Vláda dnes schválila bezodplatný prevod 15 nehnuteľností v správe ministerstva obrany na obce. Ich celková hodnota dosahuje 7,4 milióna eur, pričom ročné náklady predstavovali 160.000 eur. “Za túto sumu vieme pre vojakov zakúpiť oveľa dôležitejšie veci,” zdôraznil Galko.
    V prípade, že Hurbanove kasárne získa ministerstvo kultúry, tak by tieto priestory mohli spoločne využívať Slovenské centrum dizajnu a Ústredie ľudovej umeleckej výroby. Obe organizácie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti tohto rezortu. Ministerstvo vnútra by ich chcelo získať pravdepodobne pre hasičov.

 

Názov: Areál Hurbanových kasární armáda nepotrebuje
Zdroj: www.bratislavskenoviny.sk
Dátum: 24.11.2010
Text správy:

    Areál Hurbanových kasární, ktorý sa nachádza v centre Bratislavy, armáda nepotrebuje. Uviedol to po dnešnom rokovaní vlády minister obrany Ľubomír Galko (SaS).
    “My tieto Hurbanove kasárne vôbec nepotrebujeme a náklady na ich údržbu sú mimoriadne vysoké,” povedal Galko. Minister dodal, že rezort nepredpokladá, že by v budúcnosti tento objekt využívali. Objekty v lukratívnej časti hlavného mesta preto rezort obrany ponúkol iným štátnym inštitúciám. “V prípade, že akýkoľvek iný orgán štátnej správy je schopný ich využívať na nejaký prospešný účel, tak myslím si, že toto je správne rozhodnutie,” tvrdí Galko.
    Minister dodal, že o Hurbanove kasárne prejavili záujem ministerstvo kultúry, ministerstvo vnútra, generálna prokuratúra a Ústav pamäti národa. “Mali by ostať vo vlastníctve štátu,” povedal o Hurbanových kasárňach. Galko neuviedol, kto má spomedzi štvorice záujemcov najväčší záujem o kasárne. “Nemáme to ešte vyhodnotené, takže by bolo veľmi predčasné hovoriť , kto je najväčším ašpirantom. Každopádne my prijmeme rozhodnutie , tak aby tie kasárne boli použité v zmysle platnej legislatívy,” povedal. Galko tiež avizoval, že ministerstvo obrany “má v pláne zbavovať sa všetkých nehnuteľností , ktoré nepotrebuje.” O osude Hurbanových kasární chce Galko v blízkej budúcnosti urobiť tlačovú besedu.
    Štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré prejavili záujem o kasárne, mali do 18. novembra predložiť svoju ponuku. Ministerstvo obrany chce previesť areál na toho záujemcu, ktorý predloží najkvalitnejší návrh spolu s príslušným finančným krytím. Galko preto rozhodol o vytvorení komisie, ktorá posúdi návrhy a predloží mu odporúčania. Medzi členmi komisie je hlavný architekt Bratislavy Štefan Šlachta, Daniela Danihelová z Komunitnej nadácie Bratislava , Boris Strečanský z Centra pre filantropiu, Vladimír Tarasovič, riaditeľ Kancelárie štátneho tajomníka MO SR a Jozef Pagáč, ktorý zastupuje Sekciu majetku a infraštruktúry ministerstva obrany.

Počet komentárov: 16 k “Mgr. Galko sa o vojenskych dôchodcov nezaujíma?”

  • Kafer:

    Ja som presvedčený o tom že to treba skúšať. Pozrite sa do ulíc…Aj preto si myslím že je vhodná doba na ten pokus. A keď už chcú teda všetci šetriť, tak tu sa to teraz dá. HK sú štátnym majetkom na ktorom vznikajú – vďaka “chybnému” rozhodnutiu – škody.

  • Ing. Karas:

    ako som už viac krát napísal..vedenia MO bude s bývalými vojakmi rokovať a plánovať svoju budúcnosť iba vtedy ak sa bude jednať o činnosti v ktorých sa nebude zasahovať do rozhodnutí MO. Čiže turistika a sem tam oslava nejakých výročí alebo spomienkové akcie….a ešte k tomu aby tam bol minister vycapený na spoločných fotkách.Konečne si uvedomme že do ostaných činností nás nikdy nepustia….Preto si myslím, že darmo tu budeme vypisovať o Hurbanovkách ale aj ostatných nehnuteľnostiach, či zrušeniu druhov vojsk v konečnom dôsledku nemáme na to žiadny dosah….Mo si urobí to čo chce a potrebuje.
    Jedine čo sa dá je robiť poradcov vojakom a bývalým vojakom pri ich problémoch a upozorňovať a informovať verejnosť o tom čo sa na MO deje a s akými zámermi.A to by sa ale dalo tiež iba ak by toto združenie malo iný štatút.Nemyslím tým samozrejme politický.Ale trebars verejného ochrancu práv vojakov…..takpovediac vojenské odbory.Aj ked slovo odbory nemám rád.Ide napríklad o to.Kto sa zastane vojaka ak havaruje, ak sposobí neúmyselne škodu,ak ho šikanujú,ak je pre niekoho nepohodlný len preto že si plní svoje povinnosti, ak sa nedostane na misiu či do kurzu lebo ho niekto predbehne uplatením ?…..Taká inštitúcia pre vojakov v armáde nie je.A ako na to? Poradte…pokladám vojakov za vzdelaných ľudí, tak určité riešenia by sa dali nájsť…..nemyslíte?

  • Kafer:

    Dobrý deň priatelia,
    onedlho (konkrétne 7. 2. 2012) uplynie presne rok odo dňa keď sa slovenská armáda definitívne zbavila jedného zo svojich symbolov a kusu svojej histórie – Hurbanových kasární.

    Tento dátum pociťujem ako dôvod na bilancovanie.
    Všetci si určite spomínate na nemalé úsilie, ktoré sa prejavilo aj na tejto stránke, ktoré naši členovia vyvinuli na záchranu Hurbanových kasární. A všetci si určite veľmi dobre spomínate aj na správanie sa vrcholového manažmentu rezortu a jeho reakcie na naše žiadosti, návrhy a aj kritiku. Nepomohol ani výpočet čistého zisku v prospech štátneho rozpočtu – jednoducho Hurbanove kasárne museli za každú cenu odísť.

    Podobný osud stihol aj objekt na Krížnej ulici č. 22.

    Aký osud majú tieto objekty, hlavne Hurbanove kasárne, teraz?

    Obidva objekty sú stále prázdne a ako všetky opustené a nevyužívané stavby chátrajú a postupne sa na ich konštrukciách a zariadeniach podpisuje zub času. Nech už budú v budúcnosti využívané akokoľvek, zatiaľ sa každým dňom zväčšujú škody a žiadny zisk alebo úsporu nevidím.

    Jediným využitím je zatiaľ len parkovanie, pravdepodobne “vyvolených” podnikateľských, automobilov v objekte na Krížnej ulici. Či plynie z tejto služby pre “verejnosť” aj nejaký zisk do štátneho rozpočtu to neviem, ale bol by to asi jediný prínos trestuhodného rozhodnutia vedenia ministerstva obrany.

    V každom prípade ma zaujíma aj to koľko € za ten rok, vďaka rozhodnutiu vedenia ministerstva, pribudlo do štátneho rozpočtu.
    Chcel by som všetkým pripomenúť niektoré myšlienky a podnety, ktorými sme sa na tejto stránke pokúšali presvedčiť vedenie ministerstva o tom že zbaviť sa Hurbanových kasární je nielen nesprávne, ale aj trestuhodné.

    Milan Bart.:
    27.11.2010 o 20:15

    …”Minister tvrdí že “My tieto Hurbanove kasárne vôbec nepotrebujeme a náklady na ich údržbu sú mimoriadne vysoké.”
    Ja tvrdím, že vždy sme HK potrebovali, a aj ich potrebujeme. Ich “nepotrebnosť bola vyrobená umelo, na politickú objednávku minulej vlády a tá súčasná chce z toho profitovať.”…
    …”Minister sa ďalej vyjadril že “v prípade, že akýkoľvek iný orgán štátnej správy je schopný ich využívať na nejaký prospešný účel, tak myslím si, že toto je správne rozhodnutie.”…
    …”Pán minister, prečo to prospešné využitie nedokáže preukázať MO SR a Vy?
    Je prospešným využitím investovanie cca 330 miliónov € prostredníctvom PPP projektov? Čo neprospešné by bolo na využití HK Posádkovým klubom, Územnou vojenskou správou, Personálnym úradom, Armádnym výtvarným štúdiom, Veliteľstvom posádky, Čestnou strážou Prezidenta republiky alebo organizáciami ktoré sídlili v objekte na Krížnej ulici? Čo neprospešné by bolo na využití HK na trvalú expozíciu vojenskej histórie, na reprezentačné účely MO SR, na reprezentačné ubytovanie oficiálnych návštev ministerstva, na zabezpečenie stravovacieho zariadenia pre vojenských vyslúžilcov a pod.? Čo neprospešné by bolo na zachovaní HK ako jedného zo symbolov Slovenskej armády a jej tradícií?”…
    …”Som občan SR, volič a bývalý vojak a som presvedčený o tom, že mám právo sa pýtať koľko nás vlastne doteraz stála táto nezmyselná snaha zbaviť sa HK. Koľko ľudí muselo byť prepustených, alebo odišli radšej sami, aby vládne špičky konečne dosiahli tzv. prebytočnosť HK?”…

    …” Zaujímajú ma, a určite nie iba mňa, odpovede na tieto otázky:

    1. Koľko zaplatil rezort doteraz za presťahovanie zložiek, ktoré sídlili v HK a v objekte na Krížnej ulici?
    2. Koľko zaplatil rezort za úpravy priestorov pre Personálny úrad, Armádne výtvarné štúdio, Územnú vojenskú správu, Regrutačné stredisko, PK, VOS, VSS, Oddelenia vojnových veteránov, Vojenský stavebný úrad, správu vojenského katastra, SAMaV.
    3. Koľko zaplatil rezort za nevyužitú projektovú dokumentáciu, vyhotovenú v súvislosti s presťahovávaním?
    4. Prečo nechce rezort MO SR využiť HK tiež pomocou PPP projektov ako to navrhuje MK SR?
    5. Vyčíslil niekto prevádzkové náklady novoobsadených priestorov, respektíve uvedomil si niekto že aj na presťahovaní pracovníci sú zdrojom prevádzkových nákladov?
    6. Vyčíslil niekto náklady spojené napríklad so služobnými cestami vzniknutými z dôvodu presťahovania niektorých zložiek mimo Bratislavu?
    7. Ako sa zachová rezort v prípade zrušenia Vojenskej prokuratúry? Zbaví sa aj budovy na Špitálskej ulici? Kam presťahuje VÚSZ?
    8. Dokáže minister preukázať, že sa zaoberal aj iným variantom ako je zbavenie sa HK, respektíve prečo sa inou možnosťou ani nezaoberal?
    9. Prečo sa rezort nezaoberal myšlienkou dať časť HK do dočasnej prebytočnosti a do prenájmu?
    10. Dokáže minister obrany odpovedať na otázku ktorý objekt je z hľadiska prevádzky rentabilnejší: HK alebo budova “Hviezdy” – kukurice?
    11. Prečo sa minister obrany doteraz nevyjadril k názorom vojenskej verejnosti súvisiacim s opustením HK, respektíve prečo ich ignoruje?”…

    lorak:
    28.11.2010 o 11:42

    …”A na záver. Pán minister tvrdí že “Za túto sumu vieme pre vojakov zakúpiť oveľa dôležitejšie veci”.
    Musím pripomenúť, že prostriedky získané z predaja vojenských nehnuteľností, ani prípadné inak ušetrené prostriedky, nie sú a ani nebudú určené na navýšenie armádneho rozpočtu, ale podľa zákona poputujú do štátneho rozpočtu. Z tohto pohľadu pán minister rezortu financie nepridáva, ale naopak, berie.”…

    •JUDr. Marián Ď U R I N A:
    1.12.2010 o 8:55

    …”ako vidieť, naše snahy sa zdajú byť zbytočné – ak boli realizované doterajšou slušnou a pokojnou formou. Ako vidieť, neboli sme vypočutí a nášmu hlasu nevenujú kompetentní dostatočnú pozornosť. Odovzdanie HK bol iba lakmusovým papierikom, ako budeme reagovať. Testovali našu trpezlivosť a naše reakcie. S jedlom však rastie chuť a čakajú nás naozaj horšie časy.
    Určite Ste však spozorneli, že hneď sa prihlásili až 4 “štátni” záujemcovia o tento objekt. V rezorte MO SR sa vraj musí bezpodmienečne šetriť. A čo ostatné štátne inštitúcie, z akého štátneho rozpočtu sú nadájané? Z Venuše…? Tie rezorty už nemusia šetriť, iba MO SR? Odkiaľ teda majú ony peniaze, z akého zdroja sú, kto ich finacuje?
    Môj osobný názor na vec je taký, že ide iba o tuctové predohry, ako niekomu odklepnúť do vlastníctva celý areál. Vojaci naň mali totiž priveľmi pevné väzby a to bol pre kompetentných pritvrdý oriešok a problém. V radoch rezortu MK SR však takéto väzby neexistujú, takže o čosi neskôr bude oveľa ľahšie previesť do vlastníctva tento klenot spriaznenému záujemcovi, teraz musí iba chvíľu počkať.
    Nuž, páni generáli, vyšší a nižší dôstojníci, praporčíci, poddôstojníci a vojaci, občianskí zamestnanci, veď nás je vyše 850 000. Ešte máte dostatok trpezlivosti na takéto kroky namierené proti Vám, alebo budeme naďalej poslušne doma čušať ako doteraz….? Nezdá sa Vám, že je načase niečo urobiť, dôraznejšie sa ohradiť? Tieto negatívne kroky MO SR treba sústavne podrobovať ostrej kritike, pretože budú pokračovať i naďalej. Dovtedy, pokiaľ im to umožníme sami. Nedajme im spokojne spávať. Dosiahnime stav – aby sami požiadali o vrátenie tohto objektu do správy rezortu MO SR.
    Veď vo Francúzsku protestovali na uliciach milióny pracujúcich, keď prezident Sarkozy presadil odchod do dôchodku v 62. rokoch veku. U nás si to napodiv nikto ani nevšimol. My už túto tvrdú realitu doma máme dávno, ešte pred nimi. Predstihli sme Francúzov. Ocitli sme sa v letargii a prespávame rozhodnú dobu.
    Nazdávam sa, že nás v budúcnosti – naozaj čaká iba tá ulica. To je však to posledné, čo by som si prial, aby vyslúžilci, vojenskí dôchodcovia, vojaci v zálohe a ďalší protestovali niekde pred budovou vlády SR. Tú hanbu by si kompetentní za klobúk len tak ľahko nedali. Konečne by totiž začali rátať s Vami ako s partnermi. A o to ide! Dnes pohodlne rátajú bez Vás, a nič ich k tomu nenúti.
    Porozmýšľajte.
    S pozdravom v jednote je sila!”…

    lorak:
    1.12.2010 o 19:31

    …”Minister obrany je pre mňa najväčším sklamaním. Predošlá garnitúra mala aspoň drzosť nezastierať svoj pravý úmysel. Na to čo urobil Galko je potrebné mať ozaj žalúdok. Tvári sa ako záchranca rozpočtu ale jeho skutočný úmysel preverí, bohužiaľ, až čas.
    Ak sme mali pravdu my je to na žalobu a tvrdý trest. Určite je to však minimálne trestuhodná nezodpovednosť.”…

    OBČAN:
    4.12.2010 o 16:36

    …”Podporu verejnosti a médií sme – vďaka dlhodobej kampani politikov proti armáde, vojakom a proti výsluhovým dôchodcom prakticky ani nemali. A bohužiaľ, som bol neraz aj priamym svedkom spriahnutosti médií s vládnou mocou a ich servilnosti voči politikom a falošnosti voči verejnosti.
    Moc, peniaze a ovládnutie médií (v blízkej budúcnosti možno aj generálnej prokuratúry) je veľmi nebezpečná kombinácia pre Slovensko, pre armádu a pre jednotlivcov otvárajúcich si ústa je to priam likvidačné.”…

    Môj záver:
    Tieto dni mi v niečom pripomínajú rok 1989 a zmena vlastníckych vzťahov Hurbanových kasární mi pripomína zase správanie sa “goríl”.
    Keď si pozorne prečítate aspoň hore uvedené citáty, budete so mnou možno súhlasiť, že je najvyšší čas žiadať o objektívnu revíziu rozhodnutia ministerstva o zbavení sa Hurbanových kasární, je najvyšší čas navrhnúť projekt využitia Hurbanových kasární pre potreby rezortu obrany a navrhnúť spätný prevod vlastníckych práv.

  • Kafer:

    Ak ja si odkladám a dôchodok na osobitný účet napr. 10 € a ostatní len 5 €, je spravodlivé že očakávam, že si tých 10 €, keď príde môj čas, začnem z toho osobitného účtu čerpať? Áno je to fér.
    Je spravodlivé, ak chce štát zaplátať dieru v štátnom rozpočte(ktorú spôsobili hlavne politici svojimi nezodpovednými rozhodnutiami)aby siahol na moje úspory odložené na môj dôchodok a ostatným nevezme nič lebo oni si odkladali menej? Nie, to nie je fér.
    Je normálne aby sme my – t. j. tí ktorí si odkladali 10, aj tí ktorí si odkladali len 5 € – na seba závistlivo zazerali a nevideli, že problém je niekde úplne inde? Nie, to nie je normálne.
    Každý mal rovnakú možnosť vybrať si svoju kariéru, aj spôsob sociálneho zabezpečenia a istôt z toho vyplývajúci. Prečo si teda závidíme a nechceme vidieť, že závisť je vlastne scenár ktorý pripravili politici?
    Veď aj vás ostatných odrbávajú oni a nie my, výsluhový dôchodci. Prečo nebojujete za to aby ste mali sociálne “vymoženosti” ako majú niektorí výsluhový dôchodci a mrháte energiou na to aby ste podporili politikov v snahe okradnúť výsluhových dôchodcov?
    Spravodlivosť a vyrovnávanie “sociálnych rozdielov” predsa nemusí znamenať, že určitej sociálnej skupine niečo vezmeme, ale môže to byť aj tak, že niektorým niečo dáme aby mali všetci rovnako.
    Porozmýšľajte o tom Adolf, ale aj Imbecil (príspevok k odbornej a verejnej diskusii – dôchodky) a ostatní nevojaci.

  • ADOLF:

    Všetci, ktorí odchádzajú do dôchodku dostavajú ” štartovací baliček” podľa zaťaže práce-súdcovia, policajti a vojaci najviac. Preto vaorizácia by mala byť percentuálna a v rovnakom termína pre každého rovnaká. Je to spravodlivé? Áno!!!!!

  • faleristik:

    Keďže tu nenachádzam možnosť viesť diskusiu formou fora a tam vkladať témy, ktoré sú aktuálne pre všetkých vojenských dôchodcov a mať možnosť o nich voľne a demokraticky diskutovať pokladám vedeniu zväzu touto formou nasledujúce otázky:
    Prečo ste doposiaľ nezaujali názor k okradnutiu bývalých vojakov na zvyšovaní ich výsluhových dôchodkov ministrom Galkom?
    Čo ste urobili preto aby k takejto situácii nedošlo? Urobili ste vôbec niečo?
    Mienite v tejto veci nejakým spôsobom konať?

  • OBČAN:

    K príspevku JUDr. Ďurinu
    Ano, súhlasím so všetkým čo ste napísal. Neviem však ako sa o svoje práva hlásiť a účinne o ne bojovať bez podpory verejnosti a médií a so slabochmi v uniforme vo velení a falošnosťou vo vedení rezortu (a to nie len obrany).
    Podporu verejnosti a médií sme – vďaka dlhodobej kampani politikov proti armáde, vojakom a proti výsluhovým dôchodcom prakticky ani nemali. A bohužiaľ, som bol neraz aj priamym svedkom spriahnutosti médií s vládnou mocou a ich servilnosti voči politikom a falošnosti voči verejnosti.
    Moc, peniaze a ovládnutie médií (v blízkej budúcnosti možno aj generálnej prokuratúry)je veľmi nebezpečná kombinácia pre Slovensko, pre armádu a pre jednotlivcov otvárajúcich si ústa je to priam likvidčné.
    Veď sa len pozrime na našu vlastnú stránku. 90% z nás, vrátane mňa, tu vystupuje pod rôznymi pseudonymami. Prečo asi? Hanbíme sa za svoj názor? Myslím že to nie je hlavná príčina. Tou je strach. Strach z pomsty mocných vo forme straty zamestnania alebo iných rafinovaných sankcií.
    Doteraz som bol aj aktívny keď išlo o obhajobu dobrej veci a boj s hlúposťou na funkciách obsadzovaných “výberovými konaniami” z radov “manažérov” blízkych vládnym špičkám. Už som však z toho unavený.
    Je mi na vracanie z našej premiérky, našich ministrov a všetkých poslancov.
    Nie som už najmladší ale, na rozdiel od kolegu Jaroslava – napriek svojmu veku – vážne uvažujem o emigrácii.

  • Jaroslav:

    Po prečítaní dnešného článku na http://www.TVNOVINY.sk, som došiel k názoru, že sa blížime k postupnému znižovaniu až k ukončeniu valorizácie výsluhových dôchodkov profesionálnych vojakov. Máme to čo sme si zvolili. Len by ma zaujímalo ako chce zväz pokračovať ďalej vo veci valorizácie, kde sme boli doslova okradnutý o spravodlivú valorizáciu podľa zákona.
    Na týchto stránkach som sa nikde nedočítal ako to dopadlo a čo robí UR v tejto veci. Vraj sme vyhrali súdne konanie, ale čo sa deje ďalej?
    Budeme čakať až sa na to zabudne? Veď by nám štát mal doplatiť aj nasledujúce roky po tejto smiešnej valorizácií 0,89 %. Asi opäť ako to býva na Slovensku kývneme rukou a pôjdeme ďalej a necháme si na sebe ďalej rúbať drevo v tejto úžasnej demokracii,kde všelijaké súkromné firmy okrádajú štát a tým okrádajú aj nás. Obetovali sme svoje najlepšie roky tejto krajine a teraz nás táto krajina odkopla. Byť mladý a bez záväzkov opustím túto krachujúcu krajinu.

  • faleristik:

    Nemuseli sme ani dlho čakať a predpoveď Dr. Ďurinu sa splnila. Už nám na naše dôchodky siahli. Je ostudné a skľučujúce, že terajšia slúžiada generalita je tak neskutočne zbabelá a nedokázala sa postaviť na obranu svojich kolegov.
    Dúfam, že všetci, ktorí boli nadšení novou vládnucou garnitúrou, predovšetkým stránou, ktorej produktom je terajší minister obrany, sa zo svojho nadšenia už vzpamatovali a zaujmú rozumný postoj k politike.

  • lorak:

    Bohužiaľ, s predošlým príspevkom sa dá len súhlasiť. Minister obrany je pre mňa najväčším sklamaním. Predošlá garnitúra mala aspoň drzosť nezastierať svoj pravý úmysel. Na to čo urobil Galko je potrebné mať ozaj žalúdok. Tvári sa ako záchranca rozpočtu ale jeho skutočný úmysel preverí, bohužiaľ, až čas.
    Ak sme mali pravdu my je to na žalobu a tvrdý trest. Určite je to však minimálne trestuhodná nezodpovednosť.

  • JUDr. Marián Ď U R I N A:

    Vážení priatelia,

    ako vidieť, naše snahy sa zdajú byť zbytočné – ak boli realizované doterajšou slušnou a pokojnou formou. Ako vidieť, neboli sme vypočutí a nášmu hlasu nevenujú kompetentní dostatočnú pozornosť. Odovzdanie HK bol iba lakmusovým papierikom, ako budeme reagovať. Testovali našu trpezlivosť a naše reakcie. S jedlom však rastie chuť a čakajú nás naozaj horšie časy.
    Argumenty o tom, že náklady boli nejakých 200 000.-EURO ročne (16 600.-EURO mesačne) sú zjavne malicherné a komické. Sú však jasným svedectvom neschopnosti ako s nehnuteľnosťami efektívne nakladať. Alebo zavádzaním ministra GALKA, že potrebuje míňať peniaze niekde inde. On sa vôbec nezamyslel nad tým, že koľko peňazí tento lukratívny objekt v centre Bratislavy, na hrane pešej zóny, mohol pre rezort MO SR priniesť. Tie kalkulácie o návratnosti a výnosnosti určite veľmi dobre pozná ako vedúci supermarketu, nemusíme ho poúčať. Skúsenosti odtiaľ – mohol perfektne využiť, bol by ako ryba vo vode.
    Určite Ste však spozorneli, že hneď sa prihlásili až 4 “štátni” záujemcovia o tento objekt. V rezorte MO SR sa vraj musí bezpodmienečne šetriť. A čo ostatné štátne inštitúcie, z akého štátneho rozpočtu sú nadájané? Z Venuše…? Tie rezorty už nemusia šetriť, iba MO SR? Odkiaľ teda majú ony peniaze, z akého zdroja sú, kto ich finacuje?
    Môj osobný názor na vec je taký, že ide iba o tuctové predohry, ako niekomu odklepnúť do vlastníctva celý areál. Vojaci naň mali totiž priveľmi pevné väzby a to bol pre kompetentných pritvrdý oriešok a problém. V radoch rezortu MK SR však takéto väzby neexistujú, takže o čosi neskôr bude oveľa ľahšie previesť do vlastníctva tento klenot spriaznenému záujemcovi, teraz musí iba chvíľu počkať.
    Dnes nás obrali o vojenské objekty, ktoré sme kedysi užívali a onedlho budeme iba prizerajúcimi štatistami, keď táto vláda Vám siahne na dôchodky. O chvíľu budeme toho svedkami.
    Nuž, páni generáli, vyšší a nižší dôstojníci, praporčíci, poddôstojníci a vojaci, občianskí zamestnanci, veď nás je vyše 850 000. Ešte máte dostatok trpezlivosti na takéto kroky namierené proti Vám, alebo budeme naďalej poslušne doma čušať ako doteraz….? Nezdá sa Vám, že je načase niečo urobiť, dôraznejšie sa ohradiť? Tieto negatívne kroky MO SR treba sústavne podrobovať ostrej kritike, pretože budú pokračovať i naďalej. Dovtedy, pokiaľ im to umožníme sami. Nedajme im spokojne spávať. Dosiahnime stav – aby sami požiadali o vrátenie tohto objektu do správy rezortu MO SR.
    Veď vo Francúzsku protestovali na uliciach milióny pracujúcich, keď prezident Sarkozy presadil odchod do dôchodku v 62. rokoch veku. U nás si to napodiv nikto ani nevšimol. My už túto tvrdú realitu doma máme dávno, ešte pred nimi. Predstihli sme Francúzov. Ocitli sme sa v letargii a prespávame rozhodnú dobu.
    Nazdávam sa, že nás v budúcnosti – naozaj čaká iba tá ulica. To je však to posledné, čo by som si prial, aby vyslúžilci, vojenskí dôchodcovia, vojaci v zálohe a ďalší protestovali niekde pred budovou vlády SR. Tú hanbu by si kompetentní za klobúk len tak ľahko nedali. Konečne by totiž začali rátať s Vami ako s partnermi. A o to ide! Dnes pohodlne rátajú bez Vás, a nič ich k tomu nenúti.
    Porozmýšľajte.

    S pozdravom v jednote je sila!

    JUDr. Marián Ď U R I N A

  • josef:

    I z uvedeného je vidět, že důchodci jsou pro pana ministra nezajímavou sociální skupinou.

  • lorak:

    Pohrajme sa troška číslami a faktami.
    Pán minister tvrdí že na rekonštrukciu HK treba 4,97 – 6,63 milióna €. Čo vlastne predstavujú tieto sumy?
    V prvom rade si treba uvedomiť, že najmenej 30 – 40 % týchto nákladov na prípadnú budúcu rekonštrukciu tvoria náklady vzniknuté z dôvodu dvojročnej úpornej snahy zbaviť sa HK. Dva roky sa neinvestuje do údržby, čo sa na objekte značne podpísalo. A nemalé náklady vznikli z dôvodu presťahovania (drobné poškodenia konštrukcií, malieb, potreba nových štruktúrovaných rozvodov,vlhnutia a zatekania niektorých konštrukcií,nová ústredňa a pod.). Tieto náklady by neboli pokiaľ by ostali HK obsadené tak ako boli obsadené pred 2 rokmi. Tieto náklady teda vyprodukovali politické špičky úplne zbytočne.
    Zvyšok nákladov na rekonštrukciu sa odvíja od požadovaného budúceho štandardu priestorov HK. Z tohto pohľadu sú čísla ktoré uvádza minister minimálne zavádzajúce.
    Ak by ostalo obsadenie HK podobné ako pred vysťahovaním, s podobným štandardom, náklady by boli cca 1,5 – 3 milióny € v závislosti od obsahu a detailov tejto opravy.
    Ročná prevádzka stojí, podľa pána ministra 190 000 €. Treba ale povedať, že tieto náklady sú z čias plnej obsadenosti HK, spomenutá rekonštrukcia by tieto náklady znížila a plná obsadenosť HK by ich značne zefektívnila. Tieto náklady sú ale určite porovnateľné s nákladmi iných objektov (staré tehlové murivo, sedlová strecha, dispozicia trojtraktu, samostatné etážové vykurovanie v niektorých priestoroch, zefektívňujú napr. náklady na kúrenie).
    Pán minister ďalej tvrdí že “Ani v budúcnosti nepredpokladáme, že by sme tieto priestory využívali vzhľadom na to, že musíme veľmi efektívne pracovať s pridelenými prostriedkami zo štátneho rozpočtu…”.
    Mne zatiaľ z toho čo bolo na týchto stránkach uverejnené (a ministerstvom nebolo kvalifikovane, respektíve vôbec, vyvrátené) vychádza, že neefektívnou prácou s pridelenými finančnými prostriedkami bolo práve vypratanie HK, neinvestovanie do údržby a neefektívne je práve ich nevyužívanie armádou. Neefektívne je aj neposkytnutie prípadných dočasne voľných priestorov na prenájom.
    To ani nespomínam morálnu škodu, ktorú spôsobí definitívne zbavenie sa HK.
    Otázky ktoré formuloval v predošlom príspevku kolega M. Bart tiež naznačujú veľa o tom čo je efektívne a kto má, respektíve nemá, záujem efektívne pracovať s pridelenými prostriedkami štátneho rozpočtu. A odpovede na tieto otázky samozrejme zaujímajú aj mňa.
    A na záver. Pán minister tvrdí že “Za túto sumu vieme pre vojakov zakúpiť oveľa dôležitejšie veci”.
    Musím pripomenúť, že prostriedky získané z predaja vojenských nehnuteľností, ani prípadné inak ušetrené prostriedky, nie sú a ani nebudú určené na navýšenie armádneho rozpočtu, ale podľa zákona poputujú do štátneho rozpočtu. Z tohto pohľadu pán minister rezortu financie nepridáva, ale naopak, berie.

  • Minister Galko, ako sa zdá, sa už rozhodol. Hurbanove kasárne ho zaujímajú len ako obchodníka, aj keď sa tvári trocha inak ako predošlý minister a ponúkol ich aj štátnemu sektoru. Najväčšie šance, zdá sa, má Ministerstvo kultúry. Svoje vízie síce mohli ponúknuť aj Ministerstvo vnútra, Generálna prokuratúra a ÚPN ale zdroje na rekonštrukciu a prevádzku asi” najlepšie” preukázal práve Minister kultúry.
    Na verejnosť prenikli informácie, že MK SR chce získať zdroje prostredníctvom PPP projektov. Čo to vlastne znamená? “V praxi realizácia formou PPP obvykle znamená, že určitú verejnú investíciu alebo verejnú službu nebuduje, neprevádzkuje a neposkytuje priamo verejný sektor (štát, región či obec), ale súkromný sektor (neštátna firma alebo skupina firiem). Súkromný partner financuje výstavbu a prevádzkuje dielo a ako protihodnota je mu umožnené poskytovať služby spojené s týmto dielom za platby od jeho používateľov alebo od verejného partnera.”
    Kontrolu nad HK teda bude mať v skutočnosti súkromný investor a z uvoľnenia HK sa stáva podobný predmet obchodu ako za predchádzajúcej vlády. Toľko k transparentnosti, prospešnosti a ušľachtilosti tzv. dôvodov bezhlavého opúšťania HK.
    Skúsme si teraz urobiť stručnú chronológiu toho čo sa za posledných 4- 5 rokov dialo okolo HK (ale aj iného nehnuteľného majetku) a zároveň si položme niekoľko otázok.

    V závere volebného obdobia vlády Mikuláša Dzurindu mali HK “zelenú” a v súvislosti s uvažovaným rozširovaním Personálneho úradu (sídliaceho v tom čase v HK) bola vyhotovená a zaplatená projektová dokumentácia rekonštrukcie polovice hlavnej budovy v HK pre potreby Personálneho úradu za niekoľko desiatok miliónov Sk.
    Napriek vydanému stavebnému povoleniu vláda R. Fica túto rekonštrukciu už nerealizovala a Personálny úrad (napriek tomu, že ešte cca rok predtým MO SR deklarovalo zvýšenie počtu pracovníkov Personálneho úradu na cca 250) sa stal takmer nepotrebným. Vo februári 2009 bola Ministrom obrany schválená (od stola) tzv. “Koncepcia využitia priestorov v posádke Bratislava”, plná chybných a zavádzajúcich údajov, ktorá už s HK nepočítala a uvažovala s ich rýchlym opustením. Z toho dôvodu Personálny úrad nielenže nebol rozšírený, ale aby sa jeho pracovníci pomestili do náhradných priestorov v Liptovskom Mikuláši, bol PÚ nútený ľudí prepúšťať. To isté sa týkalo aj Armádneho výtvarného štúdia, Finančnej expozitúry a regrutačného strediska.
    V súčasnosti prakticky tá istá vládna zostava (okrem SaS), ktorá dávala HK “zelenú tvrdí – aj keď ústami ministra za SaS – že HK nepotrebujeme. Je to, slušne povedané, podozrivé protirečenie.

    Minister tvrdí že “My tieto Hurbanove kasárne vôbec nepotrebujeme a náklady na ich údržbu sú mimoriadne vysoké.”
    Ja tvrdím, že vždy sme HK potrebovali, a aj ich potrebujeme. Ich “nepotrebnosť bola vyrobená umelo, na politickú objednávku minulej vlády a tá súčasná chce z toho profitovať.
    A náklady na ich údržbu nie sú vysoké. Veď za posledné 2 roky sa na ich údržbu nevynaložili prakticky žiadne financie a v čase plnej obsadenosti boli porovnateľné s podobnými objektami s obdobnou obsadenosťou.
    Minister sa ďalej vyjadril že “v prípade, že akýkoľvek iný orgán štátnej správy je schopný ich využívať na nejaký prospešný účel, tak myslím si, že toto je správne rozhodnutie.”
    Pán minister, prečo to prospešné využitie nedokáže preukázať MO SR a Vy?
    Je prospešným využitím investovanie cca 330 miliónov € prostredníctvom PPP projektov? Čo neprospešné by bolo na využití HK Posádkovým klubom, Územnou vojenskou správou, Personálnym úradom, Armádnym výtvarným štúdiom, Veliteľstvom posádky, Čestnou strážou Prezidenta republiky alebo organizáciami ktoré sídlili v objekte na Krížnej ulici? Čo neprospešné by bolo na využití HK na trvalú expozíciu vojenskej histórie, na reprezentačné účely MO SR, na reprezentačné ubytovanie oficiálnych návštev ministerstva, na zabezpečenie stravovacieho zariadenia pre vojenských vyslúžilcov a pod.? Čo neprospešné by bolo na zachovaní HK ako jedného zo symbolov Slovenskej armády a jej tradícií?
    Je skutočne dosť objektov, ktorých by sa mala armáda zbaviť, ale HK medzi ne určite nepatria.

    Som občan SR, volič a bývalý vojak a som presvedčený o tom, že mám právo sa pýtať koľko nás vlastne doteraz stála táto nezmyselná snaha zbaviť sa HK. Koľko ľudí muselo byť prepustených, alebo odišli radšej sami, aby vládne špičky konečne dosiahli tzv. prebytočnosť HK?
    Zaujímajú ma, a určite nie iba mňa, odpovede na tieto otázky:
    1. Koľko zaplatil rezort doteraz za presťahovanie zložiek, ktoré sídlili v HK a v objekte na Krížnej ulici?
    2. Koľko zaplatil rezort za úpravy priestorov pre Personálny úrad, Armádne výtvarné štúdio, Územnú vojenskú správu, Regrutačné stredisko, PK, VOS, VSS, Oddelenia vojnových veteránov, Vojenský stavebný úrad, správu vojenského katastra, SAMaV.
    3. Koľko zaplatil rezort za nevyužitú projektovú dokumentáciu, vyhotovenú v súvislosti s presťahovávaním?
    4. Prečo nechce rezort MO SR využiť HK tiež pomocou PPP projektov ako to navrhuje MK SR?
    5. Vyčíslil niekto prevádzkové náklady novoobsadených priestorov, respektíve uvedomil si niekto že aj na presťahovaní pracovníci sú zdrojom prevádzkových nákladov?
    6. Vyčíslil niekto náklady spojené napríklad so služobnými cestami vzniknutými z dôvodu presťahovania niektorých zložiek mimo Bratislavu?
    7. Ako sa zachová rezort v prípade zrušenia Vojenskej prokuratúry? Zbaví sa aj budovy na Špitálskej ulici? Kam presťahuje VÚSZ?
    8. Dokáže minister preukázať, že sa zaoberal aj iným variantom ako je zbavenie sa HK, respektíve prečo sa inou možnosťou ani nezaoberal?
    9. Prečo sa rezort nezaoberal myšlienkou dať časť HK do dočasnej prebytočnosti a do prenájmu?
    10. Dokáže minister obrany odpovedať na otázku ktorý objekt je z hľadiska prevádzky rentabilnejší: HK alebo budova “Hviezdy” – kukurice?
    11. Prečo sa minister obrany doteraz nevyjadril k názorom vojenskej verejnosti súvisiacim s opustením HK, respektíve prečo ich ignoruje?

  • Aby p. minister nemusel na webe hľadať súvislosti okolo našich názorov na VZDANIE SA Hurbanových kasární, tak som si dal tú prácu a zhrnul som ich sem:

    ROZHOVOR S MINISTROM BAŠKOM
    Lukratívneho majetku sa zatiaľ zbavovať nebudeme
    Dátum: 3.1.2010 00:00 | Dnes | Prevzaté z „aktuálne.sk“ – výber z rozhovoru –
    V súvislosti s redukciou výdavkov na armádu, aký bude na budúci rok osud súčasných zamestnancov rezortu obrany?
    Po necelom roku a pol došlo k prepusteniu viac ako dvetisíc ľudí, štátnych zamestnancov vo verejnom záujme ale aj vojakov. Zmenili sa štruktúry ozbrojených síl. Na budúci rok chceme tento stav zastabilizovať, pripraviť model 2020, podľa ktorého by mali ministerstvo a ozbrojené sily vyzerať v budúcnosti.
    Kedy chcete tento model pripraviť?
    Celý rok máme prípravu na tento nový model, ktorý chceme implementovať v priebehu ďalších dvoch rokov 2011-2012 tak, aby ten nový model platil už od 1. januára 2013.
    Mienite vojakov ďalej prepúšťať?
    Budúci rok nie, budú tam len úplne minimálne zmeny, či už sa to týka opustenia niektorých objektov, fyzickej ochrany objektov atď.
    Tento rok prebehlo viac verejných obstarávaní a predajov prebytočného majetku, ktoré vzbudzovali otázniky. Naposledy to bola kauza nákupu nepotrebných vysielačiek. Je to v poriadku?
    Bolo to v poriadku. Ministerstvo obrany nepochybilo vôbec. Rozhodovali o tom odborníci na ministerstve obrany. Tie VOS-kové skúšky podpísalo 21 odborníkov ministerstva a pokračuje sa v tom projekte ďalej.
    Zastavili ste zbavovanie sa azda najlukratívnejšieho majetku, Hurbanových kasární v centre Bratislavy. Prečo?
    Nielen tieto kasárne, zastavili sme predaj aj iných objektov. A ani nie predaje, lebo ten majetok v prebytočnosti ani nie je.
    Ale zámer zbaviť sa tohto majetku bol, nie?
    Zámer bol, ale teraz sme pozastavili všetky tieto majetkové zmeny. Dôvodom je dislokácia a redislokácia našich útvarov práve s vypracovaním modelu 2020. Keď tento nový model bude schválený, potom pristúpime aj k redislokácii jednotlivých útvarov, lebo na nové štruktúry nadväzuje aj rozmiestnenie ozbrojených síl.
    Je možné, že sa tieto majetky ani nebudú predávať?
    Je možné, že niektorých sa nebudeme zbavovať.

    Rubrika: Klub Bratislava
    Počet komentárov: 22 k “MO SR: Lukratívneho majetku sa zatiaľ zbavovať nebudeme”

    • pavel:
    3.1.2010 o 14:06 (Upraviť)
    Je to vítaná správa, už to vyzeralo, že sa dôchodcovia – vojenský vyslúžilci – ktorých je v Bratislave početne do 2000 živých, budu schádzať pod prístavným mostom

    • OJ:
    3.1.2010 o 15:35 (Upraviť)
    V tejto chvíli zvíťazil zdravý rozum a nie zákulisné ťahy finačnej mafii,ktorá inak úspešne diriguje skorumpovaných a ku všetkému schopných predajných ministerských úradníkov nielen na MO SR.V Česku sa o korupcii vážnejšie začína hovoriť u nás je ticho,pritom i vrabce od roku 1990 čvirikajú o korupcii na všetkých stuňoch , na všetkých úrovniach,rezortoch v rátane MO SR.Dokedy bude vládnuť ziskuchtiosť a táto lúza,ktorá dem -obilizuje tvoriacu sa občiansku spoločnosť v SR?Je o určite krok správnym smerom ale treba aby vysvetlili na SEMAI,kto pripravoval také stupídne a nekompetentné rozhodnutie pre p.Bašku? Prečo nenesú zodpovednosť zodpovední ľudia keď za riadenie berú príplatky a nie malé a pritom ich výplodom sú rozhodnutia v rozpore s dobrými mravmi,s povinnosťami pri správe cudzieho majetku § 237 Tr.zák.?Je ttreba poukazovať a škandalizovať všetkých, ktorí z toho profitujú. Nebojme sa ozvať!!!

    • karcel:
    3.1.2010 o 16:48 (Upraviť)
    Nedá sa ubrániť dojmu, že niektoré vyjadrenia ministra Bašku sú, dajme tomu (a to slušne povedané), nedôveryhodné.
    Pán minister je v rezorte obrany pomerne krátko a snaží sa plniť „politické objednávky vlády“, aj keď pre rezort majú takmer likvidačný charakter. Smutné je, že možno aj verí tomu že čo robí – dobre robí.
    Ľudia, ktorí strávili v rezorte obrany aspoň 20 rokov vedia, že od roku 1990 neprešiel vlastne ani jeden rok aby ozbrojené sily neprechádzali aspoň jednou väčšou či menšou organizačnou zmenou. Veľa krát bola dôvodom týchto zmien iba „nutnosť“ zbaviť sa niektorých funkcionárov. Natíska sa otázka: „Prečo by v súčasnosti prebiehajúce zmeny mali byť výnimkou a mali by priniesť pozitívnu zmenu?“
    Väčšina reorganizácií v rezorte MO SR bola v predošlých obdobiach len snahou o naplnenie pochybných ambícií víťazných politických zoskupení. Samozrejme pod zámienkou ušľachtilých cieľov (zníženie počtu vysokých dôstojníkov a generálov, zníženie počtu úradníkov v uniformách, zracionalizovanie činnosti MO SR, plnenie cieľov plynúcich z „Partnerstva pre mier“, tvorba a napĺňanie modelu 2010, akože šetrenie a pod.)
    Bohužiaľ len málo rozhodnutí súvisiacich s doterajšími organizačnými zmenami bolo naozaj užitočných.
    Počet vysokých dôstojníkov a generálov v pomere k ostatným pracovníkom rezortu je možno vyšší ako pred rokom 1989, respektíve v prvých rokoch samostatnej SR, pomer úradníkov v uniformách je tiež možno nepriaznivejší, v rámci „Partnerstva za mier“ sa na Slovensku začali objavovať príslušníci cudzích armád pre ktorých boli, a veľa krát ešte stále sú, vojaci SR chudobní amatéri, veľakrát doslova nazývaní hlupákmi (aj keď väčšinou univerzálnosť a kvalifikácia našich vojakov ďaleko prevyšovala odbornú úroveň týchto cudzincov), model 2010, ktorý tvoril tím odborníkov (v tom čase ich ešte armáda mala), nebol platný ani týždeň a už boli v ňom robené zmeny podľa „širších lakťov“ niektorých veliteľov a záujmov politických špičiek. V rámci jedného volebného obdobia bolo napr. rozhodnuté o nevyhnutnosti budovania Personálneho úradu s potrebou cca 300 pracovníkov, boli vynaložené finančné prostriedky na zabezpečenie projektovej dokumentácie na úpravu priestorov v Hurbanových kasárňach a onedlho už toto rozhodnutie neplatilo a PÚ takmer zanikol. Známy je prípad Trenčianskych kasární SNP, bezplatné odovzdanie majetku Štátu, v správe MOSR, do rúk akciovej spoločnosti Nemocnica Sv. Michala a i.
    Takýchto rozhodnutí, vzbudzujúcich minimálne nedôveru ja oveľa viac. V každom prípade sa natíska otázka: „Je model 2020 to pravé riešenie pre ASR? Nie je to iba ďalší spôsob ako, pred zrakmi verejnosti a s jej zmanipulovanou podporou, pripraviť pôdu pre rozpredávanie majetku?“
    Prečo, ak podľa slov ministra Bašku niektoré objekty (o ktorých bolo predtým rozhodnuté ich uvoľniť a naložiť s nimi potom podľa zákona) sa predávať nebudú, sú napriek tomu urýchlene uvoľňované a sťahovanie nebolo zastavené? Prečo napriek pozastaveniu predaja niektorých objektov sú stále financované úpravy objektov, do ktorých sa majú sťahovať útvary z uvoľňovaných objektov? Minister tvrdí že predmetné objekty nie sú prebytočným majetkom. Bude tomu tak aj v marci 2010?
    Prečo bolo vykonané znalecké ohodnotenie týchto, zatiaľ neprebytočných, objektov? Prečo keď vláda pripravovala zmenu zákona o správe majetku štátu nepresadzovala, v prípadoch nutnosti odpredaja majetku klasifikovaného ako prebytočného, možnosť internetových aukcií, ale radšej ponechala v zákone nutnosť vyhotoviť znalecký odhad ceny nehnuteľnosti.? Veď zmena tohto zákona bola, okrem iného, zrealizovaná aj z dôvodu prípravy a zjednodušenia predajov nehnuteľného majetku štátu, ako aj iného nakladania s ním.
    Je to príliš veľa otáznikov, pochybností a dôvodov pre (aspoň odbornú) verejnosť zamyslieť sa nad vyjadreniami, kvalitami a konaním nielen súčasných politikov.

    • karcel:
    6.1.2010 o 16:18 (Upraviť)
    Vedenie rezortu, ako aj naše politické špičky by si mali uvedomiť, že aj vznik nového klubu v Bratislave nebol iba púhou potrebou pár senilných vyslúžilcov stretávať sa.. Vznik tohto klubu bol vyburcovaný aj rozhodnutiami spomenutých špičiek a vedenia ministerstva, ktoré majú väčšinou na fungovanie a existenciu armády veľmi negatívne dopady a zdá sa že neboli motivované snahou budovať ale likvidovať a, v náväznosti na likvidáciu, rozpredávať…
    Vznik klubu v Bratislave, v súvislosti s počtom vojenských vyslúžilcov, ich rodinných príslušníkov, iných priaznivcov a sympatizantov armády, ako aj ostatných zamestnancov rezortu, by mal byť pre naše vládne špičky pred voľbami signálom že niekde robia chybu a pripomenutím že vojak, ale aj vojenský vyslúžilec, je aj volič.

    • tomáš:
    28.1.2010 o 5:41 (Upraviť)
    Pripájam svoj komentár k predchádzajúcemu článku ako pán minister obrany SR zastavuje predaj Hurbanových kasární.
    Potešujúca pre mňa bola správa, že Nové Mesto kúpilo konskú železnicu na križovatke Krížnej a Karadžičovej ulice, vrátane pozemku v apríli tohto roku za 1,15 milióna eur (34 644 900 korún). Existencia budovy bola ohrozená v 70. rokoch projektom výstavby Trnavského mýta.
    Nakoniec ju zachránili pamiatkári.
    Málokto však vie, že oproti budove „Koňky“ – v areáli Správy nehnuteľného majetku a výstavby MO SR – stojí nenápadný objekt, ktorý patril ku konskej železnici. Jedná sa o budovu kde bol aj byt a úradovňa prednostu stanice a stajňa pre kone.
    Armáda získala túto budovu na začiatku 20. storočia (cca1903), neskôr ku nej pribudla budova v ktorej bol väznený prezident prvého slovenského štátu Dr. Tiso.
    Ďalším, snáď ešte významnejším, objektom vo vlastníctve armády sú legendárne Hurbanove kasárne.
    MO SR už vykonalo razantné opatrenia k celkovému uvolneniu spomenutých objektov a zamestnanci sú už sťahovaní alebo prepúšťaní a vynakladajú sa nemalé finančné prostriedky na stavebné úpravy iných objektov, do ktorých sa inštitúcie doteraz sídliace v Hurbanových kasárňach a v objektoch na Krížnej ulici č. 42 majú presťahovať.
    To všetko napriek nedávnym vyjadreniam ministra obrany o pozastavení odpredaja majetku do doby schválenia tzv. modelu 2020.
    Definitívne uvoľnenie Hurbanových kasární a objektu na Krížnej ulici č. 42 bude ukončené najneskôr do konca marca 2010.
    Zdá sa, že buď úradníci so Sekcie majetku a infraštruktúry MO SR praktizujú vlastnú politiku nakladania s nehnuteľným majetkom MO SR, alebo minister drzo klame. Jedna aj druhá možnosť naznačuje, že v prostredí MO SR niečo páchne.
    Nedovoľme aby súčasná vláda dokončila to, čo sa – vďakabohu – nepodarilo za socializmu, Mečiarovi, Čarnogurskému ani Dzurindovi.
    Nedovoľme aby Bratislavu vlastnilo pár zbohatlíkov, ktorí nemajú zábrany ničiť to čo je spojené s históriou a tradíciami Slovenskej armády, čo patrí národu, nedovoľme hyzdiť hlavné mesto sklenenými škatuľami na miestach ako je Kollárove námestie alebo priestor bývalej konskej železnice.
    V každom prípade objekty takéhoto významu by sa nemali dostať do súkromných rúk. Prax, nielen v Bratislave, ukázala že v prípade ak majú developerské spoločnosti záujem historický objekt zbúrať, nič – ani pre nich symbolická pokuta – ich nezastaví.
    Ak sa štát zbavuje takýchto lukratívnych majetkov, tak by ich mal ponúknuť napríklad mestu pre spoločenský prospešnú činnosť. Pretože je rozdiel, keď takýto „predaj“ robí úradník od stolu (za províziu?) a keď to má odhlasovať volené zastupiteľstvo.
    Kde je väčšia záruka spoločenskej prospešnosti?
    Je to už na prvý pohľad jasné.

    • kafer:
    28.1.2010 o 19:34 (Upraviť)
    Bohužiaľ, zdá sa že v tomto štáte táto problematika, okrem pár ľudí so Zväzu vojakov, nikoho nezaujíma. Veď téma predajov štátneho majetku je notoricky známa a dokonca ani len armádne médiá nevenujú tomuto problému žiadnu pozornosť.
    Je to rezignácia, ľahostajnosť alebo nebodaj (oprávnený) strach o existenciu…?
    Do rekonštrukcií objektu HK sa v uplynulých rokoch investovali značné finančné prostriedky.
    Budovy a priestory sú v dobrom technickom stave, čo je v rozpore s informáciou (dovolím si tvrdiť že informácia je účelová), ktorú pre p. ministra a vedúceho služobného úradu poskytuje generálny riaditeľ SEMaI, citujem jeho odpoveď na žiadosť predsedov klubov a vojenských združení v Bratislave, ktorú sme zaslali p. ministrovi 15.12.2009
    SEMai-22-33/2010-OdSM citát:
    “K návrhu vedúcich klubov a krúžkov (moja pozn.: ide o združenia ktoré sú registrované a nie “krúžky”), aby posádkový klub zostal v Hurbanových kasárňach a zvyšok objektu sa prenajímal podotýkam, že takýto návrh je pre Ministerstvo obrany SR ako správcu predmetného nehnuteľného majetku štátu z dlhodobého hľadiska neefektívny. Vzhľadom na zlý technický stav uvedeného objektu, ktorý by vyžadoval nemalé náklady na rekonštrukciu, opravy a súčasne vysoké nároky spojené s jeho prevádzkovaním, by bolo jeho ďalšie využívanie takýmto spôsobom pre MO SR nehospodárne.”
    Urobte si sami názor o stave objektu podľa fotografií spred roka, keď sme ako úradníci opúšťali priestory HK.
    Neboli vyfotografované objekty CO, pod budovou, zariadené, vybavené do tej doby pravidelne udržiavané vo výbornom technickom stave.
    SÚČASNÝ STAV PRIESTOROV V HURBANOVÝCH KASÁRŇACH

    Podkrovie – zateplené

    Chodby – vykurované

    Zadný vchod do Pos. Klubu rekonštruovaný

    Chodby 1.posch. obložené, nové

    Podkrovie – slúžilo ako galéria, upravené

    Schodisko rekonštruované

    Chodba od dvoru
    – vpravo miestnosti v ktorých prežili “vojnu” naši umelci vo VUS okná plastové, nové

    • lorak:
    7.4.2010 o 22:15 (Upraviť)
    Mám obavu, že pán minister bude ragovať úplne inak ako dúfajú voliči.

    • Tomáš:
    10.4.2010 o 11:30 (Upraviť)
    Pán minister určite nebude na toto reagovať. Pravdepodobnejšie je, že sa začne niekto zaujímať o to kto to tu vlastne reaguje na tieto realitné “hody” pripravované na MO SR.
    Možno na MO SR zablokujú aj prístupy na internet, nielen USB porty (to sa nikto natrápil kým vymyslel takú hlúposť a skomplikoval, úplne zbytočne, plnenie pracovných povinností všetkým používateľom PC -teda vlastne skoro všetkým pracovníkom rezortu.
    To bola len malá, ale aktuálna, odbočka od témy.
    Do konca apríla bude uvoľnený objekt na Krížnej 42 – po Hurbanových kasárňach najatraktívnejšia nehnuteľnosť v Bratislave vo vlastníctve MO SR.
    Zaujímalo by ma ako dlho bude trvať tým 2 – 3 najaktívnejším úradníkom SEMaI kým bude tento objekt vyhlásený ako prebytočný – napriek vyjadreniam ministra.

    • Kafer:
    23.4.2010 o 18:54 (Upraviť)
    Nezapadá náhodou, zatiaľ predpokladaná, likvidácia budov na Mariánskej ulici(pozri článok nižšie) do mozaiky až príliš nápadne ako začiatok budúcej likvidácie Hurbanových kasární? Nezačína vyprázdňovanie Hurbanových kasární a ich plánovaný predaj dávať, v takýchto súvislostiach, “zmysel” konaniu MO SR?
    NA MARIÁNSKEJ PLÁNUJU HOTEL
    Na Mariánskej 11 v centre mesta (oproti „Kryštál baru“) by mal pribudnúť nový hotel. Novostavba je navrhovaná na pozemku dnešnej polyfunkčnej budovy, ktorá bude asanovaná. Pozemok je ohraničený z juhozápadu Mariánskou a z juhovýchodu Špitálskou ulicou. Hlavný vstup do objektu bude na nároží týchto ulíc. Objekt bude mat v podzemnej časti tri a v nadzemnej časti sedem podlaží. V dvornej časti objektu je navrhované lichobežnikové átrium. Spolu bude v objekte 111 hotelových izieb a 99 parkovacích miest.

    • Erik:
    26.8.2010 o 21:48 (Upraviť)
    Na porazenie, tak budova Astorky z 20. storočia je zapísaná ako pamiatka, hoci je to len škatuľa bez fantázie a čo len štipky historickej hodnoty a baroková budova Hurbanových kasární na zozname nie je? Riadny http://www.bordel.sk!
    A tá pamiatka nemôže zarábať ? Podľa mňa biedu na Slovensku nerobia pamiatkou chránené budovy, ale zlodeji na najvyšších postoch !
    Choďte sa pozrieť do Nemecka, Švajčiarska, Rakúska, alebo celej Európy aké budovy majú a ako si ich chránia aj ich dokážu udržiavať aj na nich zarábať a nik tam nedovolí tú budovu zmeniť aj keď je v súkromných rukách…….

    • JUDr. Marián Ď U R I N A:
    27.8.2010 o 9:01 (Upraviť)
    Vážení priatelia,
    som bratislavčan a okolo Hurbanových kasární chodím dosť často, sú hneď v bezprostrednom kontakte pešej zóny. Už ich lokalita je atraktívna. Atraktívna pre investorov, ale rovnako, ba i viac – by mala byť pre majiteľov, teda MO SR. To sa však sústavne zahráva s myšlienkou, ako sa ich zbaviť. Ak tak urobia – do centra mesta vojakov už nikto nevpustí, resp. ak by sa chceli tam raz vrátiť bude to stáť veľa peňazí.
    Ja si ešte pamätám na časy, kedy na Špitálskej ul. stáli kasárne. Tie zbúrali v 60-tych rokoch a dnes na ich mieste stojí budova Misterstva práce a soc.vecí.
    Vojaci sa sa z centra mesta vytrácajú a už ich pomaly ani niet vidieť. Nie je to dobrý signál. Keď sa vytrácajú s dohľadu a najmä v hlavnom meste SR Bratislavy chýbajú, potom môžu narastať rôzne nepriaznivé nálady obyvateľstva a médií, aké poznáme dnes. Tie útoky voči vojakom v poslednom čase boli neúnosné a mňa osobne prekvapuje, že sa ich nikto dôrazne nezastal, všetko prechádzalo mlčaním.
    Ak potom vojaci naozaj chcú, aby zostali niekde na periférii mesta – nech sa páči. Ale ten tlak, o ktorom som sa už zmienil vyššie, sa môže ešte viac vystupňovať, pretože MO SR nebude už stredobodom pozornosti, ale zostane podružným. Je veľmi dôležité, aby vojaci zostali v centre mesta, mali tam väčšie zastúpenie a prezentovali tam svoju prítomnosť. Bratislavčania boli na nich zvyknutí, ale ich vytrácanie z centra mesta neveští nič dobrého. Bolo by naozaj hrubou a fatálnou chybou predať tieto historické objekty, pretože tých odporných a lacných sklenených škatúľ je už všade priveľa. (Pozn.: aj sami architekti sa k nim hanbia priznávať).
    Objekt Hurbanovských kasární do centra mesta jednoznačne patrí a záleží iba na vojakoch, ako sa rozhodnú. Ich odpredaj je iba krajnou krajnosťou, je to nerozmyslené a určite nenamáhavé riešenie. Ten objekt sa nemusí predať, môže sa prenajať, hoci aj časť budovy a z takto získaných peňazí prefinancovať údržbu celého objektu. Pohodlnosť a sústavná neochota k väčšej kreativite, by nemali mať miesto na MO SR.
    Som presvedčený, že na MO SR dôjde k zmene názoru na túto záležitosť a nájdu sa prostriedky, alebo spôsob na zachovanie tohto objektu. Dovtedy môže slúžiť na sociálne a spoločenské účely vojakov, vojenských dôchodcov, alebo aj verejnosti.
    S pozdravom
    JUDr. Marián Ď U R I N A

    • M. Bartovič:
    27.8.2010 o 19:15 (Upraviť)
    POROVNÁVAJTE S NAMI „NEVÝHODNOSŤ“ PRENÁJMU HURBANOVÝCH KASÁRNÍ PRIESTORY v HURBANOVÝCH KASÁRŇACH:
    Kancelárske priestory (použiteľné okamžite) 10 000,0 m2
    Skladové priestory 3 000,0 m2
    Garáže 500,0 m2
    Parkovacie plochy 3 000,0 m2
    MINIMÁLNE CENY ZA PRENÁJOM v CENTRE BRATISLAVY:
    Kancelárske priestory 95 – 150 €/m2 a rok (bez energií)
    Skladové priestory 80 €/m2 a rok
    Garáže 40 €/m2 a rok
    Parkovisko 95 €/m2 a rok
    PREPOČTY:
    Kancelárske priestory 10 000,0 m2 x 100,0 € = 1 000 000,0 €/rok
    Skladové priestory 3 000,0 m2 x 80,0 € = 240 000,0 €/rok
    Garáže 500,0 m2 x 40,0 € = 20 000,0 €/rok
    Parkovacie plochy 3 000,0 m2 x 95,0 € = 285 000,0 €/rok
    ∑ 1 545 000,0 €/rok
    Náklady na prevádzku Hurbanových kasární podľa „Koncepcie využitia priestorov v posádke Bratislava“ za rok 2007 boli: 331 918,54 €
    ZÁVER:
    1 545 000,0 € > 331 918,54 €
    Čo budeme predávať o dva – tri roky?

    • Jozef Kotulič:
    28.8.2010 o 9:12 (Upraviť)
    Mohol by som byť trocha sarkastický a spýtať sa? “Prečo by sa nemali predávať vojenské budovy aj v Bratislave, veď sa predávajú všade po celom Slovensku?”
    No problém podľa mňa vôbec nie je v tom, kde sa aká budova nachádza, ale úplne niekde inde. Tu totiž neide o Bratislavu, ale o objekt, ktorý má znaky vlastenectva, hrdosti na vojenskú profesiu a koniec koncov aj významný reprezentatívny význam pre všetkých, ktorý mali, majú alebo raz budú mať vzťah k vojenskému stavu ako súčasti histórie Slovenska.
    Ja by som si v objekte týchto kasární vedel predstaviť ich mnohostranné využitie. Napríklad by som tam :
    1. prenajal miestnosti všetkým ústredným spoločenským organizáciám, ktoré majú vzťah k vojenstvu.(Tých je najmenej 17 a teda aj náš ZV SR by tak mohol mať konečne priestory na požadovanej medzinárodnej úrovni)
    2. vytvoril Slovenský ústredný vojenský, kultúrny a spoločenský klub.
    3. vytvoril stálu historickú expozíciu o vojenstve na území Slovenska.
    4. vyčlenil asi dvadsať miest na ubytovanie, ktoré by mohli využiť pri návšteve Bratislavy najmä bývalí vojaci, vojenskí veteráni a ich najbližší príbuzní.
    5. vytvoril reprezentačné priestory pre jednania spoločenským organizáciám, ktoré majú vzťah k vojenstvu.
    Určite by sa našli aj ďalšie formy účelného využitia, pri ktorých by táto budova dokázala zarobiť sama na seba. Lenže to by okrem nás, výsluhových dôchodcov museli váhou svojich generálskych hviezd a funkcii, tvrdšie búchať po stole aj súčasné generálske špičky. Veď kto iný keď nie oni, by v prvom rade mali ministrovi a ostatným ministerským úradníkom vysvetliť, že táto budova sa nesmie predať?

    • profesional:
    13.2.2010 o 8:54 (Upraviť)
    Lukratívny majetok MOSR
    -Všimli ste si ako sú riadené nákupy na MO:
    Otázka redaktora:
    Tento rok prebehlo viac verejných obstarávaní a predajov prebytočného majetku, ktoré vzbudzovali otázniky. Naposledy to bola kauza nákupu nepotrebných vysielačiek. Je to v poriadku?
    Odpoveď p. ministra Bašku:
    Bolo to v poriadku. Ministerstvo obrany nepochybilo vôbec. Rozhodovali o tom odborníci na ministerstve obrany. Tie VOS-kové skúšky podpísalo 21 odborníkov ministerstva a pokračuje sa v tom projekte ďalej.
    Ja sa pýtam:
    To na MO sa robia VOS-kové skúšky na základe petície 21 podpisov?
    Postúpte to mne, ja Vám p. minister zoženiem 100 podpisov, a nie podpis hocikoho, ale odborníkov. Vaší odborníci sa prispôsobujú Vašim požiadavkám, inak by prišli o miesta. Prečo vytvárate na MO klímu kde korupcia má zelenú?

    • Erik:
    13.2.2010 o 16:55 (Upraviť)
    Lukratívne majetky…
    Rezort obrany, ktorý trpí finančnou podvýživou a na tento rok má rozpočet v podstate len na prevádzku, investuje do prestavby výcvikového strediska Lešť milióny eur. Odvoláva sa, že stredisko má slúžiť aj na medzinárodné cvičenia.
    Najvyšší kontrolný úrad však zistil, že celý projekt je značne predražený. Navyše, netradične, bola vopred vyplatená miliónová záloha. Neprimerane “navýšená” cena cez dodatkovú zmluvu bola podľa NKÚ spôsobená zle pripraveným projektom.
    Zaujímavý je tiež osud stavebného “odpadu” po výstavbe cvičného železničného tunela. Armáda si najprv objednala jeho odvoz, aj zaň zaplatila. Neskôr kompetentní rozhodnutie prehodnotili a tento materiál sa rozhodli využiť na stavbu iných výcvikových objektov. A tak “odpad” odkúpila späť. Hoci sa “kopa skál” nepohla z miesta, stihla dvakrát zmeniť majiteľa. Samozrejme, v neprospech verejných peňazí.
    Ozbrojené sily sa pravidelne tešili v prieskumoch verejnej mienky vysokej dôvere občanov. Tento stav možno určite sčasti pripísať aj tomu, že do ich vnútra vidí len málokto a ešte menej prehľadné sú finančné toky “medzi uniformami”.
    P. minister, nepodpíšem sa, nechcem prísť o miesto, ešte som mladý nato aby som žil z dôchodku.

    • Milan Bartovič:
    22.3.2010 o 6:48 (Upraviť)
    Trefný článok je dnes (22.3.10) na http://www.aktuálne.sk od p. A. Onufera – doporučujem rozbehnuť občiansku aktivitu za zachovanie historickej budovy.

    • profesionál:
    29.3.2010 o 21:05 (Upraviť)
    Páni a dámy, v tomto našom štáte je možné asi všetko.
    Tak ako predaj emisií, dopadne aj predaj lukratívnych Hurbanových kasární.
    Už na začiatku obchodu s emisiami bolo jasné, ako dopadne, keďže sa na jeho príprave podieľali tí istí ľudia, ktorí neskôr stáli na strane kupujúcich. Porazený je tu však jednoznačne štát, a víťazi?
    Pred pár rokmi si prišli p.Bilas s vedúcim služobného úradu ministerstva obrany Miroslavom Simom spolu obzrieť vojenské zotavovne v Trenčianskych Tepliciach, do ktorých rekonštrukcie štát investoval milióny eur a ktoré rezort obrany neskôr na Simov návrh vyhlásil za prebytočné. “Keď prišli na obhliadku, pán Bilas sa predstavil ako poradca vedúceho úradu,” spomína vtedajší riaditeľ zotavovní Marián Dunčko. Bilas neskôr pre denník Sme tvrdil, že sa tam so Simom zastavil len náhodou, keď ho viezol domov na východ Slovenska.
    V každom prípade, prebytočné zotavovne napokon získal rezort Ministerstva vnútra a ako s nimi naloží, zatiaľ nik netuší.
    Myslí si niekto že Hurbanove kasárne a iné lukratívne objekty (Krížna) dopadnú inak? Ťažko! Aj tie už p. Sim a SEMaI vyhlásili za prebytočné.
    Štátny majetok je pre nominantov na MO dojná krava a občania sa len dívajú ako teliatka na nové vráta.

    • Jozef Kotulič:
    31.3.2010 o 7:31 (Upraviť)
    Mňa ako člena zväzu by oveľa viac než prešľapy súčasného, ale aj bývalých ministrov obrany pri zbavovaní sa majetku armády zaujímalo, aké úsilie vyvíja ustredná rada nášho zväzu na získanie tzv. prebytočných budov do svojho vlastníctva alebo dlhodobého prenájmu pre svoje využitie. A mám na myslí predovšetkým zriadenie aspoň jedného domova opatrovateľských služieb pre vojenských veteránov a vyslúžilcov, v Čechách to už naši kolegovia majú, a ak sa nemýlim hovoria tomu Domov pre voj. veteránov. Tiež by nezaškodilo keby aspoň v tzv. tradičných posádkových mestách boli zachované alebo zriadené posádkové kluby, ktoré by slúžili nielen aktívnym vojakom, ale aj vojenským výslužilcom a voj. veteránom z okolia takýchto miest. Nie sú to nové myšlienky, lebo ja sa s nimi stretávam už najmenej od roku 1990, čiže od samého vzniku zväzu vojakov. Na presadenie týchto návrhov by to ale zo strany ústrednej rady nášho zväzu chcelo asi viac pritvrdiť v jednaniach s ministerstvom obrany. Rád si prečítam aj ďalšie názory na túto tému.

    • Pavel:
    31.3.2010 o 8:52 (Upraviť)
    Výborne Jozef. O toto nám v Bratislave predovšetkým ide. Nemáme sa, podobne ako v iných mestách, ani kde schádzať a objekty sa odovzdávajú kadekomu za babku.
    Hurbanove kasárne sú v centre, dôchodcovia zo všetkých obvodov majú k nim dobrý spoj.
    Ale namiesto toho aby sa tu rozšíril posádkový klub, urobila výdajňa stravy alebo domov pre veteránov, tak MO vyháňa z objektu aj Posádkový klub.
    Záujem zo strany dôchodcov (D+Pr, vdovcov, vdov)je veľký, veď nás je tu viac ako 1860 poberateľov.
    Máš pravdu, ÚR by mala pritvrdiť a nebáť sa že MO neprispeje na Kriváň a nebude sa konať.(ak neprispeje, tak si ho zaplatíme z členského, aj tak sa mi zdá že stále viac táto akcia slúži len na reklamu ministra obrany).

    • kafer:
    1.4.2010 o 17:22 (Upraviť)
    Áno páni, všetko čo píšeme je pravda.
    Je zaujímavé, že napriek opakovaným vyjadreniam ministra o tom, že nehnuteľný majetok sa nebude predávať do doby vykryštalizovania sa modelu 2020, bude v priebehu apríla 2010 uvoľnený objekt na Krížnej ulici č. 42 (mimochodom tiež veľmi vhodný na klubovú činnosť alebo zriadenie domovov opatrovateľských služieb pre vojenských veteránov a vyslúžilcov).
    Prečo úradníci SEMaI majú tak veľmi naponáhlo a prečo konajú v rozpore s vyjadreniami svojho šéfa si môžeme len domýšľať. Prečo úradníci SEMaI zavrhujú myšlienku prenájmu predčasne a zbytočne uvoľnených priestorov v Hurbanových kasárňach alebo v spomenutom objekte na Krížnej 42 ako neefektívnu? Veď len prenájom využiteľných priestorov v Hurbanových kasárňach by obohatil ročne štátnu kasu o cca 1,5 mil. € bez vynaloženia akýchkoľvek nákladov. Prevádzkové náklady Hurbanových kasární pritom nepresiahli, pri plnej obsadenosti, cca 350 000 € ročne.
    Prečo znalecké odhady ceny (cca 15 933 000 € a cca 29 000 000 €) Hurbanových kasární sú podhodnotené oproti trhovým cenám ? Veď len hodnota pozemku pod Hurbanovými kasárňami je cca 26 555 000 € (možno aj viac).
    Je to pravdepodobne všetko len divadielko pre verejnosť, ktorá tlieska takémuto „získavaniu finančných prostriedkov” do štátneho rozpočtu a nevidí že do rozpočtu sa dostane sotva zlomok skutočnej hodnoty najlukratívnejších nehnuteľností na Slovensku. A je pravdepodobné, že ceny týchto pokladov budú tlačené dolu, tak ako napr. v prípade vily neďaleko Slavína.
    Do volieb budú tieto nehnuteľnosti, s najväčšou pravdepodobnosťou, vyprázdnené. Keďže budú prázdne, môžu byť prehlásené za prebytočné a nebude treba čakať na model 2020 – bude argument na urýchlený odpredaj. O toto tu asi ide.
    Ak sú všetky reakcie na hore uverejnený rozhovor s ministrom len dohadmi a neopodstatnenými podozreniami, prečo ich už dávno minister, ani úradníci SEMaI, nevyvrátili a nepredložili serióznu analýzu tejto problematiky? Nezáleží im snáď na povesti armády a aj ich vlastnej?
    Vážená odborná aj neodborná verejnosť, tu nejde len o Hurbanove kasárne. Zbavovanie sa nehnuteľného majetku sa deje vo všetkých rezortoch. Ak budú všetky predaje realizované tak, že budú vzbudzovať rôzne dohady a podozrenia – bez odborného vysvetlenia, dôkazov a odborných analýz, že je všetko v najlepšom poriadku a v prospech štátnej kasy – tak asi sú tieto podozrenia a dohady oprávnené. Ak sú oprávnené tak hovoríme o stovkách miliónov €, ktoré by mohli byť použité v kolabujúcom zdravotníctve, školstve na dôchodky a pod.
    Áno ÚR by mala konať v tejto oblasti razantnejšie. Toto je však „parketa“ aj pre iné subjekty. Čo robí mesto, pamiatkári, rôzne združenia, médiá, opozícia a nakoniec aj verejnosť? Čo robia „vlastenci“ z SNS? Čo robia bývalí kolegovia sediaci v parlamente, či na iných dôležitých postoch?
    Ďalší skleník na Kollárovom námestí, namiesto Hurbanových kasární, sa bude určite dobre vynímať.

    • profesional:
    26.7.2010 o 23:05 (Upraviť)
    Pre kafer: s Tvojim príspevkom (1.4.10)sa nedá inak ako súhlasiť.
    Verím že nový pán minister a jeho poradcovia sa poučia, prehodnotia vyššie spomínané prístupy a nebudú sa zbavovať lukratívneho štátneho majetku rovnakým spôsobom ako to pripravovali p. Sim, Pagáč a spol.

    • Juliana:
    28.7.2010 o 13:56 (Upraviť)
    Bolo by to škoda sa zbavovať Hurbanových kasárni, nakoľko Bratislava vlastne už ani žiadne kasárne nemá. Kasárni v Bratislave bolo za každého režimu viacero, prešli nimi generácie našich predkov, boli na rôznych miestach v Bratislave, ktorá celý ten čas sa rozrastala a Hurbanové kasárne sú teda jediné pozostatky tejto tradície v Bratislave. Vážme si túto hodnotu, ktorú pre nás a našich potomkov predstavujú. Bude to nenahraditeľná škoda ak sa vytratí ich ráz, tradície v najlepšom slova zmysle a vznikne tam bezduché novodobé zariadenie zamerané na hmotný zisk. Jedna z možností ako sa nie zbaviť údajne prebytočných kasárni by bola napríklad: zriadenie vojenského múzea v Bratislave. Máme v Bratislave vojenské múzeum venované vojenským tradíciam?

    • Ing. Pavol Bada KV Bratislava:
    26.8.2010 o 21:36 (Upraviť)
    V médiách sa opäť objavujú správy o odpredaji Hurbanových kasární, aktivity na ich odpredaj rozbehla predchádzajúca vláda, vyhlásila ich za prebytočné, avšak pred blížiacimi sa voľbami nedokončila ich odpredaj, zariadila však vyprázdnenie objektu, mimo prízemia, kde zotrval Posádkový klub Bratislava, využívaný desiatkami občianskych združení, klubov a krúžkov (letci veteráni, generáli SR, letecký zväz M.R.Š., SZPB, voj. výsadkári, vojenská obroda, dôchodcovia a vojaci ZVSR, voj. histórie, ….).
    Citujem správy z médií, 26.08.2010:
    Bratislava – To, čo sa neodvážil spraviť ako minister obrany Jaroslav Baška (Smer-SD), spraví jeho nasledovník vo funkcii Ľubomír Galko (SaS).
    Najprv zverejnil na stránke ministerstva ponuku na odpredaj nehnuteľností za sedemnásť miliónov eur a teraz chce predať aj najcennejšiu nehnuteľnosť, ktorú obrana vôbec má – Hurbanove kasárne v centre Bratislavy.
    Súčasné koaličné strany pritom minulú vládu za zamýšľaný odpredaj tejto budovy kritizovali. Keď chcel Baška budovu predať, opozícia to označila za ďalšiu príležitosť koalície ako naplniť vrecká mecenášom vládnych strán.
    “O prebytočnosti Hurbanových kasární minister obrany SR v súlade s § 3 ods. 3 zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov rozhodol 11. augusta 2010. Následne 17. augusta 2010 boli predmetné kasárne v súlade s § 8 ods. 1 citovaného zákona o správe majetku štátu ponúknuté štátnym rozpočtovým organizáciám a štátnym príspevkovým organizáciám na účelné využitie, na plnenie úloh v rámci predmetu ich činnosti alebo v súvislosti s ním,” píše sa v stanovisku ministerstva, poskytnutého Aktuálne.sk.
    Po zverejnení informácie zareagoval aj sám minister Galko. Upozornil, že už exminister Baška rozhodol o uvoľnení kasární 3. februára 2009.
    Tieto budovy zúfalo potrebujú rekonštrukciu, ktorá by stála 150-200 miliónov korún a prevádzka nepotrebných kasární stojí ministerstvo 190 tisíc eur ročne, píše sa v reakcii rezortu.
    Pri prípadnom odpredaji iným uchádzačom zohráva podľa rezortu dôležitú úlohu fakt, že trh s nehnuteľnosťami sa už teraz oživuje, situácia je teda dnes iná ako pred rokom.
    Koniec citátu z médií.
    Podľa mňa je to jeden veľký obchod, ani som nečakal že sa bude diať niečo iné!
    Zarážajúce je, že u nás sa nepozerá na nič a robí sa len biznis, bez ohľadu na to kto vládne.
    MO sľubuje že predaj bude transparentný!
    Ako? S „nevinným“ úradníčkom, ktorý to svojim mecenášom pripravuje od samého počiatku, nie je na špici a tak prežíva ďalej ako „tretí v poradí“?!
    Inde (Poľsko, Maďarsko, Slovinsko) takéto budovy ako sú aj Hurbanove kasárne sa udržiavajú a u nás ? Tieto kasárne už mali byť dávno ako pamiatka registrované a zabránilo by sa špekuláciám, ale na Slovensku je to tak však????
    Kolegovia vyjadrite sa zopakujte kalkulácie „za koľko a ako by sa dali zachrániť“.
    Ja tvrdím, ako odborník, že Hurbanove kasárne sú vo veľmi dobrom technickom stave, modernizácia stála nepredstaviteľné finančné prostriedky, to treba využiť v prospech štátu a nie odpredajom.

    • Profesionál:
    27.8.2010 o 19:38 (Upraviť)
    MO sa zameralo na HK a rozhodlo že ich treba predať a dosť.
    Neberie sa do úvahy žiadna iná možnosť!
    Pritom ide o štátny majetok, ktorý by na seba bez problémov dokázal zarobiť.
    Na rozdiel od iných štátnych objektov v správe rezortu obrany (budova na Špitalskej, kde sídli VÚSZ a ďalšie úrady, alebo „Kukurica“ v Kutuzovových kas) sú HK v zachovalom stave, s dobrou strechou, po rekonštrukcii, okamžite použiteľné ako kancelárske a spoločenské priestory.
    Budova na Špitalskej, potrebuje rekonštrukciu, strecha deravá, z rímsy padajú kusy betónu a omietky na chodcov, tejto sa nezbavujeme, do tejto budeme pchať peniaze daňových poplatníkov!
    Takisto je to zo „slobodárňou – ubytovňou Kukurica“, ktorá čaká na miliónové investície, tej sa nezbavujeme!
    Na jednej strane sa zbavujeme toho čo môže ešte desiatky rokov slúžiť a na druhej strane Veliteľstvo posádky Bratislava sa tiesni v preplnenej budove kdesi „Za kasárňou“, na piatom poschodí, v miestnosti do ktorej nie je vhodné pozvať ani úradníka MO a nieto veliteľa posádky Budapešť, Viedeň, Ľubljaň či Praha.
    Predáme, a potom postavíme?
    Ešte sa nezdokumentovalo komu a za koľko sa pustili vojenské ozdravovne Tatranské Matliare, Saratov … čo je s nimi a už ide ďalší veľký „výpredaj“.
    Má to logiku?
    Pre niekoho asi áno!!!
    (PS: vraj v prvom kole boli HK ponúknuté MV SR, tak ako iné vyššie uvedené objekty?)

    • O.J.:
    29.8.2010 o 20:38 (Upraviť)
    OJ IP:[85.216.255.*], 26.08.2010 16:05) |
    Opäť klamstvo a podvody
    Objekt Hurbanových kasární je tak lukratívny, že je veľký tlak ” podnikateľov” cez enormné provízie, že ani pán Galko tomu neodolá, naviac keď to pripravuje jeden vedúci z nehnuteľností MO, ktorý tam už dávno nemal čo robiť. Jeho neschopnosť, arogancia, servilnosť voči vrchnosti až do podlízavosti a všetkého schopnosť vôbec nie je zárukou transparentnosti. Každý sa ho bojí z podriadených lebo má chrapúnske metódy, ktoré si priniesol z vnútra, kde sa divili čo tam robí keď musel odísť pod hrozbou stíhania. Prečo predávať takýto objekt do ktorého sa vrazili ťažké milióny, má kryty pod budovou, ktoré je možné využiť pre CO účely. Môže tu byť MO SR alebo GŠ ASR, Veliteľstvo posádky Bratislava, VÚSZ a Vojenská prokuratúra, Posádkový klub a ďalšie!! Vo vnútri je veľký dvor na parkovanie, garáže pre pohotovostnú techniku. Minimálne je tam možné umiestniť hociktorý ústredný štátny orgán alebo orgány, ktoré inde platia vysoké nájomné. Ale prečo by to malo byť výhodné pre štát, keď zo zmluvy ide 20% pre ministerských úradníkov a sprostredkovateľa. Čo na tom, že to zaplatíme z našich daní, hlavná vec, že sa nabalia osoby ktoré to mali a majú pripravené veď v tom majú bohatú prax, ktorá im vyniesla bezpracné obohatenie, vily, ktorých hodnota nezodpovedá ich oficiálnym príjmom. Len p. minister počúvajte ďalej gaunerov, ktorí Vám podávajú skreslené informácie o stave HK, namiesto toho aby ste si tie osoby dali preveriť.

    • feron:
    30.8.2010 o 9:15 (Upraviť)
    Je možné, že by príslušné orgány ešte nekonali ? Veď z tejto diskusie je toľko
    argumentov i faktov, ktoré si žiadajú preveriť a konať !
    Nie som z Bratislavy, ale som presvedčený, že MO SR by mohlo objekt HK výhodne
    využívať pre aktívnych príslušníkov OS SR, jeho úrady i vojenských výsluhových dôchodcov, prípadne členov SZPB .
    Prosím pán minister obrany, prehodnoťte svoje rozhodnutie HK “predať” !!!
    Alebo, že by bola pravda, že ide o výhodný objekt v centre mesta pre “iných”
    a vojakov je potrebné odsunúť na okraj mesta ?
    feron

    • Milan P.:
    30.8.2010 o 10:57 (Upraviť)
    Z príspevkov uverejnených na tejto stránke a na stránke “Prečo nevyužívať Hur. kasárne – Čo Vy nato p. minister?”, je zrejmé, že osud Hurbanových kasární a budúca tvár bratislavského Starého mesta, voličom – občanom Bratislavy – a samozrejme hlavne vojenskej verejnosti – nie je ľahostajný.
    A myslím si, že sa niet čomu čudovať. Veď slová česť, hrdosť na uniformu a príslušnosť k armáde, tradície sa stali v očiach niektorých “tiež” občanov a hlavne našich politických špičiek, dôvodom na výsmech a prekážkou pri obchodovaní a tzv. napĺňaní štátnej kasy.
    Ako inak nazvať úpornú, niekoľkoročnú, snahu každej vlády speňažiť práve Hurbanove kasárne – napriek tomu že sú využiteľné, sú schopné na seba zarobiť v časoch keď by ich z nejakých dôvodov armáda nemohla využívať, sú v dobrom technickom stave a hlavne, sú súčasťou tradícií ASR.
    Tzv. “Koncepciu využitia objektov v posádke Bratislava”, robenú od zeleného stola a pod taktovkou len jedného dirigenta (z radov vrcholového manažmentu SEMaI MO SR), ktorá už má na “rováši” úplne zbytočne vyhodené peniaze – zdá sa – preberá aj nová garnitúra. Vidno, že “šéfovia divadla” sa síce menia, ale “dirigent s orchestrom a repertoárom” ostáva. “Šéf divadla” sa bohužiaľ zatiaľ nezamyslel nad tým, prečo “dirigent” prežil už niekoľkých “šéfov divadla”.
    Spomeňme len PD na úpravu priestorov pre VÚHE v Rusovciach, PD do šuplíka na úpravu priestorov pre Personálny úrad v Hurbanových kasárňach, presťahovanie Armádneho výtvarného štúdia do Liptovského Mikuláša (čoho dôsledkom je zrušenie galérie a zneprístupnenie výtvarných diel, pre ktoré boli pred pár rokmi v Hurbanových kasárňach vybudované špeciálne priestory verejnosti atď.). Takto by sa dala nekoncepčnosť našich vládcov vymenovávať dlho.
    Armáda má predsa aj iné objekty ktoré sú nerentabilné. Spomeňme tzv. Kukuricu. Objekt na atraktívnom mieste a vysoko stratový. Niektoré objekty a pozemky v Dukelských a Kutuzovových kasárňach susediace s ulicou Za kasárňou a Jarošovou, objekty a pozemky vo Vajnoroch a mnohé iné.
    Pán minister,
    nebuďte ministrom, na ktorého bude civilná aj vojenská verejnosť spomínať ako na ministra čo predal poslednú budovu v Bratislave, ktorá bola odjakživa spojená s armádou a s jej tradíciami a na ktorú je stále veľa vojakov aj nevojakov hrdá a pre armádu je potrebná. Dúfajte, ak dopustíte predaj Hurbanových kasární, že vaše deti sa vás raz nebudú pýtať prečo tomu otrasnému skleníku na Kollárovom námestí všetci hovoria Galkov kurník.

  • Dopis ministrovi obrany SR:

    Zväz vojakov SR -Klub vojakov posádky Bratislava, Hurbanove kasárne, Kollárove nám. 10, Bratislava, Tel.: 0903 427 450; E-mail: pavol.bada@zvazvojakov.sk
    ————————————————————————————————————————–
    V Bratislave, dňa 08.11.2010

    Vážený pán
    Mgr. Ľubomír Galko
    Minister obrany SR
    Kutuzovova 2, 832 34 BRATISLAVA

    VEC: Umiestnenie Posádkového klubu Bratislava – žiadosť
    Vážený pán minister,
    so znepokojením sledujeme, už viac ako ročnú, intenzívnu snahu MO SR o zmenu vlastníckych vzťahov objektu Hurbanových kasární. Naše znepokojenie pramení jednak zo skutočnosti, že HK sú posledným objektom skutočne vhodným na klubovú činnosť vojakov a vojenských dôchodcov ako aj ich rodinných príslušníkov a sympatizantov armády a je to objekt odjakživa spojený so Slovenskou armádou a s jej tradíciami, jednak z dôvodu, že tzv. “Koncepcia využitia priestorov v posádke Bratislava” (č. SEMaI-39-7/2009-OdSM) bola vypracovaná “od stola”, účelovo na “politickú” objednávku bývalej vlády, bez akéhokoľvek prerokovania s občianskými združeniami, profesne naviazanými na armádu a s ich potrebami, o čom svedčia okrem iného aj sťažnosti bývalého veliteľa posádky plk. v.v. Ing. Bellu, ako aj naše žiadosti z minulého roku.
    Žiadame Vás preto o prehodnotenie záverov horeuvedenej „Koncepcie ….” a zachovanie Hurbanových kasární, vrátane posádkového klubu.
    Podľa našich informácií a spomenutej “Koncepcie…” je snaha premiestniť PK do priestorov bývalej posádkovej ošetrovne (budova na Dulovom námestí) a do budovy tzv. “Hviezdy” v Kutuzovových kasárňach.
    Budova na Dulovom námestí však kapacitne, ani dispozične, pre potreby činnosti klubu v hlavnom meste nevyhovuje. Veď v Bratislave je len vojenských dôchodcov viac ako 1 600. K tomuto číslu treba pripočítať aktívnych vojakov, civilných zamestnancov rezortu a sympatizantov armády. Pre našich starších kolegov, sú navyše tieto priestory – vzhľadom na úzke a strmé schodisko – prakticky neprístupné.
    Čo sa týka tzv. “Hviezdy”, ponúkané priestory sú kapacitne taktiež nepostačujúce a máme oprávnené obavy, že tento objekt bude v dohľadnej budúcnosti taktiež vyhlásený za prebytočný a bude ponúknutý na odpredaj. K týmto úvahám nás oprávňuje nielen fakt že v rezorte obrany (a nie iba v ňom) je všeobecný trend zbavovania sa nehnuteľností, ale aj skutočnosť že “Hviezda” je v súčasnosti, z hľadiska prevádzky, najnerentabilnejší užívaný objekt v správe MO SR v Bratislave, ak nie na Slovensku, a očakáva ho veľká rekonštrukcia.
    Trieštenie klubovej činnosti do viacerých objektov na území Bratislavy je nielen organizačne neefektívne, ale pre našich členov, aj “nezrozumiteľné”, komplikované a v kombinácii s nevyhovujúcimi priestormi, likvidačné.
    Koncepcia, uvažujúca s opustením Hurbanových kasární ráta len s diskutabilným šetrením prevádzkových nákladov, alebo s pochybným ziskom z ich predaja. Nepočíta však s najvzácnejším kapitálom – s ľuďmi – a s duchovným bohatstvom, ktoré v sebe títo ľudia skrývajú – zmysel pre vojenské tradície, vojenskú česť a hrdosť na uniformu a zbraň pri ktorej slúžili, alebo stále slúžia. Kluby a združenia fungujúce pri PK a ich členovia sa nielen živo zaujímajú o dianie v armáde, ale ju aj aktívne reprezentujú a to aj smerom do zahraničia, o čom svedčia oficiálne, ale aj priateľské styky s vojenskými klubmi a združeniami z iných štátov Európy.
    To sú dôvody pre ktoré požadujeme kapacitne postačujúce a dôstojné priestory pre našu činnosť. Priestory v Hurbanových kasárňach sú zachovalé a je neprozreteľné sa ich zbavovať. Veď napr. ani Posádkové veliteľstvo Bratislava nemá svoje pôsobisko na úrovni posádkových veliteľstiev ako napr. vo Viedni, Budapešti, Prahe, Ľubľane, a veliteľ posádky Bratislava je schovaný kdesi na x-tom poschodí v labyrinte ostatných objektov kasární v ulici „Za kasárňou“.
    A práve takéto podmienky spĺňajú priestory v Hurbanových kasární. V kombinácii s reprezentačným podkrovím by boli dôstojným stánkom pre kluby a združenia, alebo napríklad aj pre umiestnenie posádkového veliteľstva, VÚSZ a Voj. prokuratúry. Sú navyše ľahko dostupné aj starším alebo imobilným kolegom.
    Pripomíname, že stratou HK a objektu na Krížnej ulici stratí MO SR akúkoľvek možnosť parkovania v centre mesta. Táto potreba je aktuálna a vyplýva aj z podmienky riešenia statickej dopravy pre zložky umiestnené v objekte na Špitálskej ulici. Táto podmienka bola definovaná – v súvislosti so stavebným povolením – pri rekonštrukcii budovy na Špitálskej ulici.
    Vzhľadom k týmto skutočnostiam navrhujeme:
    – Hurbanove kasárne (a teda aj Posádkový klub) ponechať v správe MO SR.
    – ako náhradné riešenie dávame na zváženie odpredaj nerentabilného objektu “Hviezda” a opravené priestory bývalej ošetrovne na Dulovom námestí ponúknuť na prenájom.
    – do HK umiestniť napríklad Posádkové veliteľstvo, Čestnú stráž, alebo vojenské múzeum, prípadne VÚSZ a Vojenskú prokuratúru zo Špitalskej.
    – riešením je aj prípadný prenájom momentálne nevyžívaných priestorov HK, čo by podľa cien na realitnom trhu prinieslo zisk cca 1 až 1,5 mil € ročne.
    – v prípade prevodu do správy inému štátnemu orgánu, Posádkový klub (prízemie) riešiť cez záložné právo (a rokovať o spoločnej správe).
    My, vojenskí vyslúžilci sme občania, ktorí svoj produktívny vek, prípadne časť svojho života dali do služieb obrany štátu, alebo zabezpečovali bezpečnosť v určitých regiónoch sveta a máme zato že si zaslúžime obdobný prístup rezortu obrany aj štátu voči nám ako je úplne bežné v iných štátoch. Špecifiká našej práce ako príslušníkov ozbrojených síl, zmenšujú naše komunikačné možnosti, zužujú priestor na realizácie sa v občianskom živote a v občianskej komunikácii v obecných kluboch dôchodcov, domovoch dôchodcov a pod. Objektívne z toho vyplýva potreba špecifických vojenských klubov pre realizáciu osobných záujmov vojenských vyslúžilcov a prípadne ich rodinných príslušníkov (vdov a vdovcov), ale aj aktívnych vojakov.
    Vážený pán minister,
    s plnou podporou a dôverou sledujeme Vaše vystúpenia na verejnosti a veríme, že Vy osobne i táto vláda chcete túto našu požiadavku riešiť úprimne, aj s prihliadnutím na historický význam HK a tradície Slovenskej armády.
    Za kladné vybavenie našej žiadosti ďakujeme.

    ZVÄZ VOJAKOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
    Klub vojakov posádky Bratislava
    Ing. Pavol BADA
    predseda

    Príloha 1: Prezenčná listina predsedov 22 voj. klubov a voj. združení Bratislavy 1 list

Napísať komentár

 
*!*labss.istc.cnr.it*!* In un caso narrato da Sig Guthrie, propecia frontale cialis alle erbe acquisto viagra svizzera esso w'as accertato, sulla dissezione, che priligy dapoxetina effetti collaterali il aneurism aveva costretto suo Waj nel lato destro del priligy pillole torace dalla distruzione di una parte dei primi cinque costole, e aveva contratto adesioni alla lobo superiore del polmone, in cui era gradualmente aperto e scaricato il contenuto, l'uomo ha sputato sangue più priligy eu o meno copiosamente per diverse settimane prima della sua morte. effetti viagra per donne In un caso simile comprare cialis con postepay menzionato, delle dimensioni di un grande castagno, comunicato con una cavità del volume viagra 25 anni della testa di un neonato nella parte superiore del polmone sinistro. L'uomo era stato ricoverato in ospedale a causa di hemoptj'sis. L'unico rimedio per questa malattia è legatura dell'arteria succlavia, e quanto prima questo è fatto il più probabile sarà di successo. L'operazione, tuttavia, non dovrebbe essere rifiutato, anche anche se cancrena del sacco è già cominciato, a condizione che vi sia altro da vietarlo. Non sono a conoscenza che aneurisma dell'arteria ascellare è mai stato cui'ecl dalla negozio kamagra in italia compressione, non è questo sorprendente quando riflettiamo viagra uso mujeres viagra cialis forum sulla difficoltà di avvicinamento prezzo viagra in farmacia succlavia in tali circostanze, e anche la vicinanza del plesso ascellari di ordinare cialis viagra vendita cialis line nervi, che difficilmente cialis bayer 20 si poteva essere indotto a tollerare un simile tentativo per un periodo di tempo sutiicient cialis 20 mg si puo dividerecialis generico 10 mg per produrre qualsiasi buon effetto. Se la procedura è mai ammissibile, esso sarà in quei casi in cui il tumore è insolitamente cialis 5 mg torrinomedica piccola, e succlavia più di solito superficiale. Il recipiente può quindi essere priligy generico opinioni raggiunto e compresso con successo sia dal dito, il manico di un tasto o lo strumento delineata a,. Se le parti fossero molto tenera, il paziente potrebbe essere tenuto delicatamente levitra impotenza sotto l'influenza di cloroformio Avhile la pressione necessaria viene mantenuta, così come l'ostetrico ottunde cialis viagra libero levitra di tanto in tanto la sensibilità della femmina per molte ore alternativa al viagra cialis levitra prezzi cialis insieme in laboi prolungata e dolorosa Mr. S me licenziato aperto, con completo successo, un aneurism spontanea border kamagra in questa regione, risultando suo contenuto, e legare viagra verde l'arteria ascellare sopra e sotto i punti di comunicazione con l'uscita. Come farmaco viagra e glande simile al priligy mezzo di sicurezza, succlavia stato compresso viagra cialis o levitra dal dito di un assistente contro il primo costola, attraverso levitra roche 10 mg un'incisione nel collo che divide la pelle e fascia. Con questa procedura la circolazione era così etfectually controllato che non c'era quasi nessuna emorragia. Pochi operatori, nnless possedevano delle viagra offerte pillola dapoxetina abilità più consumata, sarebbe disposto a imitare l'esempio del chirurgo Edimburgo, o non preferire la legatura dell'arteria succlavia sulla mortalità. Dei casi di aneurisma ascellare, che ho analizzato in nel Western Journal of Medicine e Chirurgia, tra cui uno dei miei, per i quali propecia dizionario l'arteria succlavia era stato legato, si riprese e morì, decesso dalla terza alla creta trentesimo, sia da emorragia, gangrena del braccio, ulcerazione dell'arteria, pericardite, pleurite, o polmonite. In un caso è stato causato da eifusion nel cervello, e in un altro, mia, dalla rottura del sacco ancurismal nella cavità toracica. *!*microcreditoitalia.org*!* Il risultato naturale è la prevalenza di cialis e pressione alta viagra pfizer nevrastenia tra ciaoamigos levitra comparison paroxetina tabletas gli uomini e le donne vecchi e giovani, allo stesso priligy 30 mg o 60 mg modo. Il bambino nervoso è figlia naturale viagra per ragazzi di genitori forum viagra o cialis priligy durata effetto nevrotici. Il carattere nevrotica duracion de dapoxetina viagra online legale è caratterizzato da una capacità anormale per emozione. cialis vista acquistare viagra svizzera danni del levitra Persone nevrotici sentono gioia più acutamente, il dolore, o dolore. Essi controllano le loro emozioni con difficoltà. Sotto la gestione corretta, il ragazzo o la ragazza nevrotica possono dapoxetina manaus crescere in un uomo o una donna brillante. Nevrastenia cialis generico o levitra dove comprare cialis forum è semplicemente il nevrotico corsa temperamento sommossa. ihildren.quando soffre di nervi, che dovrebbero cialis effetti gravidanza viagra per tutti essere prezzo levitra 20 mg prese in mano subito. Dipende dalla madre se il bambino nevrotica, che è in genere intelligente e brillante, degenererà in un Faddist, un eccentrico, uomo difficile o una donna, cialis 2.5mg price cialis in slovenia priligy dapoxetina originale o realizzare brillante successo in bambini che sono nervoso richiedono particolare attenzione, se si vuole sfuggire cuore levitra 20 mg alle miserie dei loro temperamenti. viagra e derivati La mancanza di attenzione può significare invalidità, cialis quanto tempo prima debolezza levitra costo mentale, o anche pazzia. Il bambino dapoxetina spray forum sul levitra il cialis controindicazioni è nervoso, in nove casi su dieci, il figlio forum viagra naturale di genitori nervosi. Un genitore, in ogni caso, è probabilmente di tipo nevrotica. L'unica prova priligy switzerland di ciò può essere indebito irritabilità comprare cialis generico online di temperamento, incapacità di concentrarsi su qualsiasi piano definito della vita, eccessiva timidezza, emicranie, una capacità di grande immaginazione e sentimento. Probabilmente un genitore altamente infilate o nervoso avrà almeno un bambino nervoso. Se si rende conto la condizione del bambino, si può impedire una grande quantità di infelicità e illhealth. *!*fundacionesandaluzas.org*!* Lo que hasta ahora ha hecho la vegetación, la industria a partir de entonces realizar, y más perfectamente priligy cuanto dura el efecto que tipos de kamagra propecia recuperarelpelo viagra indicaciones efectos la Naturaleza misma. Llegará el momento en que todo el mundo va llevar en él una pequeña caja de productos el cialis se puede mezclar con alcohol cialis levitra viagra químicos con que proporcionar compra cialis kamagra gelly 100mg su suministro de alimentos de la albúmina, grasa e hidratos de carbono, sin importar la hora del día viagra en ninos viagra o cialis cual es mejor cialis precio en peru o la estación del año, sin importar la lluvia o la sequía, de las heladas o granizo o insectos. Una revolución entonces ocupa de que ninguna concepción es hasta ahora posible. Los campos que lleven fruta, vino de soporte de laderas de las montañas y pastos para el ganado se han desvanecido. Hombre habrá ganado en dulzura y la moral ver que ya no vive en propecia eroski el asesinato y la destrucción de los seres vivos. Luego también la diferencia de distancia entre los distritos caer fértiles y estériles desiertos acaso puede entonces convertirse en las casas favoritas de hombre que es más saludable que los valles húmedos y las llanuras pantanosas infectadas. Entonces también arte, junto con todas foros viagra las receta finasteride comprar propecia bellezas de la vida humana alcanzar su pleno desarrollo. Ya no será la cara de la tierra se vio empañada, por así decirlo, con figuras geométricas, que significa la propecia mejor que priligy priligy viagrapriligy tomar ahora que conlleva la agricultura se convertirá en un jardín en el que, a voluntad, la hierba o flores arbusto o maderas, se puede permitir a crecer, y en la que cialis 100mg el raza humana vivirá en la abundancia, en una edad de oro. Tampoco será el hombre de jelly viagra buy kamagra ese modo se hunden programa para tomar kamagra en la indolencia y la corrupción. El trabajo comprar kamagra es requisito para la felicidad, cialis generico en valencia y el hombre va a trabajar más que nunca, porque él va a trabajar para sí mismo el objetivo propecia malaga al más alto desarrollo de su mental, moral y estético receta cialis espana Cada lector puede aceptar lo que por favor de esta dirección cialis experiencias comprar levitra sin receta del Prof. Berthelot viagra a los 20 años cierto, sin embargo, es la perspectiva de que en un futuro y en virtud de los avances concepto de propecia de la ciencia, la riqueza del volumen y la variedad foros cialis contrareembolso de productos se incrementarán enormemente, y que los placeres de la vida de las próximas generaciones tendrán inimaginables incremento. Una aspiración, profundamente implantado en la naturaleza del hombre, es el de la libertad en la elección y cambio de ocupación. Como repetición iminterrupted hace que el más deliciosos manjares repulsivas, así que con una ocupación recurrente-cinta de correr como todos los días se embota y relaja los sentidos. Entonces el hombre cialis a que edad hace sólo mecánicamente lo que debía hacer lo hace sin swing o disfrute. Hay latente en todas las facultades y deseos que necesitan, priligy uso sino para ser despertados y kamagra farmacias similares desarrollados para producir los resultados más hermosos hombres. *!*acepta.com*!* Los principales peligros venta viagra en cada uno de los diferentes departamentos que se encuentran por Hayhurst viagra sin receta espana fueron los siguientes Filamento hacer alcohol de madera, gases, viagra natural provigrax españa calor, ventilación efecto de kamagra inadecuada. Tubulating, sellado y pintura de los riesgos ya mencionados, también la exposición medicamentos parecidos al viagra al polvo de vidrio, cuerpos extraños en los ojos, pequeños cortes y quemaduras. Producción Vadium, humos fotometría y gas de envejecimiento, el calor, la fatiga visual de las luces brillantes y centelleantes. Acabado procesa emanaciones de gases y soldadura, alcohol generico de la viagra farmacias viagra sin receta de cialis efectos madera, algunas de la tensión del ojo, callos problemáticos de las manos, causadas venta cialis generico argentina por el uso tomar cialis ocasionalmente de cortadores de alambre. Acetato de amilo se utiliza en algunos Polvo de bronce. La fabricación de oro, plata, bronce y cobre en polvo es atendido con la evolución de cantidades considerables de polvo muy fino a pesar de que el cialis 5mg vs 10mg proceso de molienda, espolvoreado y secado se lleva el polvo de bronce de oro ordinario se compone de cobre y zinc, con restos de plomo, estaño, arsénico y hierro. cialis y levitra espana Simon y Knyvett llaman la atención sobre la posibilidad de envenenamiento por plomo debido comprar cialis santiago viagra receta medica a que en un caso presentado a su conocimiento el polvo priligy sevilla bronceador contenida por ciento, de plomo. Popoff, citado por Casamajor, describió un caso de atrofia muscular general y síntomas gastrointestinales en un trabajador de bronce levitra generico en españa que atribuyó al zinc envenenamiento. Un buen número de personas uso viagra alcohol ocupadas en polvo bronceador handhng se quejan de priligy costo farmacia comprar cialis valencia sin receta un sabor a cobre en la boca, pero no se han reportado muchos posologia propecia día casos de saturnismo. Afifections propecia con masa catarrales de los ojos y las vías respiratorias, dolor de cabeza y trastornos gástricos no son cialis sin precio de la propecia receta en farmacia cialis opinion infrecuentes y Oliver se refiere al proceso de bronceado seco como una causa de propecia usos las condiciones inflamatorias de la piel. Por otro lado, Wollner mantiene que comprar cialis contrareembolso espana los trabajadores de bronce en Fürth son una clase relativamente sano. Bronces a menudo son remitidas benceno, acetona, piroxilina, alcohol de madera, acetato de amilo, etc., con la consiguiente amenaza para healths. Los análisis de los Ohio State higiénicas Laboratorios de conseguir viagra sin viagra la pela necesidad seis hojas dora oro, plata, cobre, aluminio y acabado en blanco hecho por viagra precio en espana varios fabricantes no pudieron propecia veneficios demostrar la presencia de cualquiera de plomo o arsénico. En diversas ciudades existen establecimientos viagra cialis o levitra especiales donde el proceso de clasificación comprar cialis en farmacias de andorra de trapos, papel y metal se lleva a cabo en grandes cobertizos y almacenes, y donde los metales no ferrosos se funden. Los diferentes procesos se llevan a cabo habitualmente en las condiciones más insalubres y son, sin duda, peligrosos para la salud. *!*trescantos.es*!* El tratamiento consiste cuanto cuesta cialis en la extirpación de todo el curso y en José Griffiths, viagra nombre comercial de Cambridge, leyó ante la Asociación viagra con receta espana Médica Británica un documento sobre la anatomía de los órganos comprar cialis en santiago genitourinarios en el jabalí y el cerdo, con referencias venta de viagra cialis y levitra a los efectos de la viagra instrucciones de uso duracion de los efectos de la viagra castración. Una comparación entre las glándulas sexuales accesorias, la próstata cialis en nicaragua y las glándulas de Cowper, y la fibra muscular, que propecia marsans prospecto levitra lilly icos cialis rodea la parte interior de la pelvis de la uretlira, en un jabalí y un cerdo adulto castrado cuando es joven, mostró claramente la influencia allimportant que los testículos ejercer sobre el crecimiento y desarrollo de tales glándulas y del músculo rayado que rodea Kossmann y Nageli.j. discutir el significado priligy precio farmacia de los conductos para-uretrales en mujer. De acuerdo a los primeros, que son idénticos a los propecia parto propecia secundarios conductos AVolff s, que, cuando persisten, abierto en el seno uro-genital entre el orificio uretral y el introito vagiiiEe. Xagel, sin embargo, mira a los conductos de Wolff como tener ningún papel en el crecimiento de la vagina, y se refiere a los conductos para-uretral como conductos eferentes de pequeñas propecia carne glándulas acinous o como divertículos de propecia o minoxidil la membrana mucosa de la viagra controindicazioni uretlira. Kirmisson jae comunicada al Académica de Medecine el caso de una niña a quien había operado para epispadias presentacion propecia y malformación de los órganos genitales propecia sin efectos secundarios externos. Los labios mayores se elaboraron muy lejos el uno del otro, reunido ni en el frente, donde se encontraba una fisura mesial completa separación completelv los labios dos labios y se divide precio viagra espana propecia produce esterilidad en dos mitades el clítoris y su prepucio, ni en la parte trasera para formar el posterior comisura. A través de esta fisura de la membrana mucosa vesical proyecta, y durante toda la orina esfuerzo fue expulsado en una corriente grande. Por debajo de este uretra abierta era una abertura puntiforme, que era la entrada de la vagina. En viagra venta precio el extremo posterior de la ranura del ano relajado permitió a la membrana mucosa prolapsada pase latente propecia a través. viagra 25 mg precio La malformación es muy similar a cialis generico espana contrareembolso la extrofia de la vejiga, pero se diferencia de él por la existencia priligy y viagra son compatibles en la extremidad anterior de la fisura de la sínfisis del pubis, firmemente fijados, detrás de la cual el dedo podría ser introducido por la uretra Un cura se obtuvo por un autoplástica operación, cialis se vende en farmacias que consistió en la división de las partes separadas cialis tadalafil lilly de tal forma que viagra foro se obtenga tuo solapas, una de las membranas mucosas, el otro cutánea, que se colocaron frente a frente en la línea media. el procedimiento propecia parto utilizado propecia ebay impotencia debe ser clasificado entre aquellos que consiste en la superposición de dos capas de flaps. la operación sustituye la fisura abierta por un piso precio viagra en farmacia espana sólido el prolapso del recto no se repiten, pero la Lutz, de St. Louis, informa de un caso de cloaca en una mujer de edad. Las salidas vaginales y rectales colindaban entre sí sin la intervención de un cuerpo perineal. *!*serecom.iut-tlse3.fr*!* La répression viagra pharmacy a commencé en forçant l'œil acheter viagra bas prix gauche vers le haut avec prisme. Plus amélioration de l'utilisation des extrémités paralysées a été remarqué. Une division du droit supérieur de cet œil a été faite. Dans quatre semaines à partir de ce moment, difference entre cialis viagra l'enfant était capable kamagra oral jelly gel forum priligy dapoxetine viagra cialis levitra comparaison de marcher avec acheter viagra comparatif une démarche quelque peu hésitant, et utiliser la main droite. En huit mois à partir du moment je cialis levitra comparaison viagra urgent ai vu le patient, pas une trace de la difficulté forum cialis générique cialis generic acheter cialis 20mg en pharmacie a été laissé. annonce kamagra viagra koreus cialis generic canada L'enfant était maintenant plein generique cialis en pharmacie d'esprit, intelligent, actif et souhaite retourner à l'école. Je acheter cialis internet est lui ai conseillé acheter viagra maroc levitra prix maroc de achat levitra 20mg levitra 10mg paroles ne pas le faire. Après un laps de deux ans, je ai vu ce petit patient de nouveau, et en parfaite santé qui avait continué depuis le traitement. Deux ans plus tard, en faisant dans les quatre, je ai reçu une lettre de son père indiquant que ses conditions générales de santé sont l'affaire. Homme trente-cinq dapoxetine sans ordonnance ans était un jeune homme brillant et prometteur, rapide effet viagra forum à apprendre et plus généralement ambitieux. Il était excentrique, sa disposition cialis viagra moins cher prix levitra belgique et l'habitude d'être tellement changé parfois qu'ils pourraient appartenir à une autre personne. À l'âge de vingt-cinq ans, il a participé activement cialis achat pas cher à une entreprise prospère, et à partir de ce moment ces changements de disposition a grandi progressivement plus marquée. Son choix d'amis et associés était généralement fastidieux, mais tous les trois ou quatre mois une période de deux ou trois semaines interviendrait, dans lequel tous ses heures de loisirs seraient dépensés dans les quartiers étranges à ses anciennes associations, et parmi les personnes de type grossier. Ces changements périodiques achat viagra par cheque de disposition et d'association ont cialis brand dapoxetine sans ordonnance été aussi marquées viagra a 25 ans et régulière que cialis pour premiere fois les virées d'un ivrogne périodique. Grâce à une augmentation de débilité nerveuse générale-il, cialis 10g à l'âge de THIRTYTWO, a été soigneusement incapacité de travail, et l'entreprise passe aux mains d'un autre membre de la famille. *!*agencentic.org*!* En général, à l'amélioration de la prostate et de l'urètre trouble qui entraîne un traitement doctissimo forum cialis approprié, l'état effet cialis 20 achat de propecia viagra en libre service mental et physique se améliore. Beaucoup acheter levitra en belgique de jeunes hommes souffrant de prostatite catarrhale chronique ne font aucune plainte de symptômes qui pointent à la prostate comme la source de leur malheur, mais pondent beaucoup de stress sur leur soi-disant perte de sperme après la défécation et la miction et de l'exercice physique, et par des pollutions nocturnes. Chez recherche cialis ces patients, levitra marque comme cialis generique meilleur site acheter viagra 30 pilules viagra 4 100 mg viagra htap viagra augmente taille vente cialis suisse levitra generique effets secondaires le Nil, nous trouvons par toucher le propecia contre la rectal toutes les conditions concrètes prix en pharmacie commander levitra de la prostate a déjà été mentionné, et l'examen microscopique de leur urine, de leurs éjaculats, vente cialis maroc ou de la sécrétion exprimé de la prostate va révéler les apparences décrites dans le précédent pages. Cette catégorie de patients deviennent généralement très nerveux et excité, et d'anémie passer levitra generique sncf rapidement dans un état neurasthénique, et se plaignent d'une infinité de symptômes forum achat viagra sur internet morbides. Ils deviennent sexuellement faible, tandis que dans le même temps, ils sont anormalement excités sexuellement, et le résultat est parfois très déprimant et décourageant. Dans de nombreux cas d'excellents prix propecia rue du four résultats de mal à ceux des patients par leur persistance dans la masturbation, vaines tentatives coït, et badinage avec les femmes. Le résultat dans de nombreux cas est achat viagra physique et mentale Comme catarrhale prostatite devient chronique dans certains cas, le processus morbide glisse les achat cialis bangkok canaux achat viagra quebec éjaculateurs et implique la muqueuse et de la ampoules et des vésicules séminales. La conséquence directe de cette extension est une condition catarrhale kamagra viagra difference plus ou moins grave de ces parties. Mais l'effet le plus frappant produit est une condition de la mollesse des conduits de sortie de la ampoules et des vésicules séminales et le développement de plus ou moins dans le patulousness pas CATARRHAL prostatite chez les sujets âgés. fibres musculaires très forts des canaux éjaculateurs. Le processus qui se passe réellement dans propecia viagra difference toutes ces parties qui protègent normalement la conservation de la semence et de l'empêcher de fuir, est l'un de faiblesse et d'incompétence, acheter du viagra a rennes pasteque viagra ce qui permet la sécrétion de se échapper dans diverses conditions mécaniques de la pression abdominale, la défécation, en particulier avec fécale cabinet bolus, cialis pharmacie priligy pas cher france et la miction. Lorsque, par conséquent, la prostatite acheter cialis sans ordonnance chronique est présent avec cela, comme nous pouvons l'appeler, l'incontinence séminal, l'éjaculat anormale est composé de mucus viagra levitra prix prostatiques et une partie de la sécrétion de la ampoules et les vésicules séminales. En règle générale, la quantité de ce fluide perdu à tout moment par ces patients est très faible. La perte de cette sécrétion en levitra 10 mg orodispersible soi ne est pas la cause de la détérioration de la santé du patient, comme ce est généralement cru. Les vrais cteurs morbides sont les lésions locales et le déséquilibre résultant mentale et Oatarrhal prostatite chez les sujets âgés. *!*ab7-industries.fr*!* Cette phase beyer levitra de la question a déjà été examiné viagra internet avis au titre nymphose. Un autre groupe viagra agit viagra alcool mort de parasites tachinide, qui ont sans doute, mais une génération viagra levitra cialis par année, sont ceux qui passent l'hiver dans le corps de l'hôte vivant. Parmi ou trouver du cialis a paris achat viagra generic prix viagra 25 milligrams ceux-ci, nous avons observé que quelques exemples, mais ils sont d'un intérêt exceptionnel. Une de ces formes est Zygobothria nidicola Villes. qui, comme un parasite du brun-queue papillon, passe cialis generique pas cher l'hiver comme une première étape dans la mouche forum viagra moins cher de la larve en hibernation cialis normal viagra prescription online achat viagra sur net de son hôte. Il est évident cialis viagra prix du cialis viagra sans ordonnances achat de viagra sans ordonnance cialis 20mg dosage pharmacie cialis viagra prix effets secondaires que dans ce cas le facteur déterminant le stade dans lequel le Tachinid doit Hibernate est la très petite taille de la larve de l'hivernage acheter du viagra pas cher du brun-queue. Était le parasite pour se nourrir seulement jusqu'à ce qu'il avait atteint la deuxième étape, la mort de l'hôte serait presque certainement entraîner immédiatement, ou il serait tellement affaibli qu'il périrait pendant l'hiver, les cas dans lesquels l'Tachinid serait également succomber. La larve reste donc de repos dans le corps de l'hôte jusqu'à ce que ce dernier a nourri pendant un certain temps au printemps. Un autre exemple témoignage sur l'utilisation du viagra de mise en veille prolongée dans l'hôte 20 mg cialis price de la vie a été trouvé à se produire dans le cialis veritable cas d'un parasite Tachinid generique cialis prix cialis achat en france indéterminé de Euchaetias Egle. Le développement de ce parasite, w HICH nous avons trouvé dans les très petites chenilles, est très lente, et la mouche passe l'hiver dans la deuxième étape dosage cialis au sein permixon propecia de la nymphe en hibernation de l'hôte, son cycle de vie larvaire occupant plus de huit mois. Au printemps, il complète son développement achat viagra à l'unité larvaire et émerge pour se nymphoser. Il semble évident que achat viagra internet cet ajustement du levitra effets secondaires forum cycle de vie du parasite de correspondre avec celle de l'hôte doit être un avantage pour, sinon il serait achever son développement au sein de l'hôte à l'automne et passent l'hiver au stade de pupe. Comme il a été indiqué ci-dessus, il semble probable que ces deux espèces sont une seule couvée que le stade larvaire est d'une telle longue durée, mais il est impossible de le dire définitivement. Dans l'état actuel de nos connaissances en ce qui concerne ces sujets, il est dangereux de tirer de nombreuses viagra avec ou sans prescription déductions. Il sera, en fait, plutôt surprenant que des découvertes ultérieures ne ont pas bouleversé certaines des généralisations que nous avons l'un des modes les plus intéressants de l'hibernation que nous avons encore découvert a été trouvé avec certaines formes qui passent l'hiver en tant que troisième cialis effet placebo larves de stade intérieur la peau sèche et par ailleurs vide de l'hôte, en sort et se transformer en chrysalide au printemps. *!*chicos.net*!* Es imprescindible que estos pacientes kamagra farmacias tomar viagra si se necesita van a trabajar a conseguir un trabajo. Deben adquirir una meta definida y continua en la vida. Xeurasthenoidics deben dejar de pensar en sí mismos y dar de alta en el emocionante y excitante negocio de hacer otra Si el amor mejor levitra viagra no puede persuadir a las víctimas del aburrimiento para comenzar la acción, entonces que el sentido del deber conducirlos en el juego de Hemos foros cialis visto muchas de propecia precio laboratorio estas víctimas de inacción rápidamente curada por alistarse en alguna cruzada precio viagra farmacias local o unirse a un movimiento nacional, tales como la construcción de un hospital, el trabajo infantil, los votos de que nunca es demasiado tarde para remendar, nunca es tarde para respirar en vivo el fuego de la ambición de dormir, y así cialis dosis maxima cálido y despertar los poderes cialis precio en andorra del alma latentes a la acción creativa. En último análisis, la neurastenia debe considerarse como propecia riñon un estado de fatiga nerviosa crónica acumulada. El significado literal de la palabra es la debilidad de los nervios. Y por lo que parece que todos somos en alguna medida más o menos neurasténico propecia escuelas especialmente en las ocasiones que podamos oportunidad propecia renacidin viagra se vende bajo propecia clamidia receta de ser un poco overworried o un poco descuidado. Difícilmente debe ser visto como hasta al fecha decirle a un paciente que sufría de debilidad nerviosa, de hecho, sería propecia traductor apto indebidamente le alarma, pero que se toma muy amablemente y, naturalmente, a tener su dolencia diagnosticada como neurastenia. prefieren limitar venta cialis tampico viagra en la sociedad el uso del término neurastenia a esos estados de fatiga nerviosa habitual debido a múltiples causas funcionales. Las diversas generico de priligy fobias, obsesiones, ideas fijas, y otros impulsos morbosos son manifestaciones extra-neurasténicas, y aunque pueden ser, de hecho, por lo general se acompañan de más o menos la neurastenia, sin embargo yo prefiero mirar a tales trastornos nerviosos como separado y aparte de la neurastenia precio del viagra en espana y eso es precisamente lo que se ha hecho en este trabajo, que ya ha considerado plenamente muchas de estas disposiciones viagra a los 20 mentales insistentes en capítulos puedo tomar viagra con 18 anos anteriores, mientras que unos pocos se mantienen para su que es mejor el viagra o el cialis posterior tratamiento. Desde el punto de vista dosis maxima de kamagra del pronóstico, muchos de estos estados cialis en argentina precio nerviosos mórbidos tan estrechamente relacionado con y tan comúnmente asociada con la neurastenia cialis y la comida puede o no puede ser tan grave como la neurastenia adecuada dependiendo enteramente de su gravedad, así como en la fortaleza del sistema nervioso del individuo. El nerviosismo general propecia antidoping que tan a menudo asociado con diversas enfermedades orgánicas cialis levitra comparison como la tuberculosis, las infecciones como la gripe, o con trastornos locales dolorosas tales como úlcera gástrica o cistitis, no debe ser priligy spanien visto como la neurastenia. Si hay un estado neurasténico presente real en tales casos ciertamente debe ser considerada como viagra cialis genericos secundaria a la otra y pre-existente kamagra para ellas trastorno. Sin embargo, después de la otra enfermedad o trastorno se recuperaron del nerviosismo costo priligy originale persiste, entonces, pero no hasta entonces, que podamos reconocer este estado neurótico como uno de verdad Es temprano hay que dejar claro al lector que la neurastenia no es una enfermedad que es, no una enfermedad circunscrita, bien definido, como la esclerosis espinal o epilepsia. Ni siquiera es una enfermedad en el sentido de que la histeria pastilla levitra podrían considerarse gastos. Es totalmente buy priligy 30 mg cierto que muchos pacientes histéricas e incluso melancólicas son también en cierto grado neurasténico, pero en la mayoría de estos casos, la neurastenia deben ser considerados como más o menos superficial, mientras el principal trastorno es muy arraigada y debemos, entonces, llegado a considerar la neurastenia como un trastorno nervioso funcional, no depende de ninguna enfermedad orgánica y no se asocian con la histeria o cualquier otro trastorno mental definido. *!*guiafc.com*!* En algunos casos pequeños comprar cialis pastillas viagra viagra cialis por internet cuanto vale cialis en espana online puntos de congestión solamente, viagra generica aparecen y después de un corto tiempo desaparecen quimico de propecia sin cialis dolor abdominal regaxidil y propecia la formación de una comprar cialis madrid vesícula. El dolor no suele viagra generica barcelona ser grave, la fotofobia o temor de variable de la luz, y en algunos casos muy leves, en otros, intensos y acompañados por blefaroespasmo severo. La secreción es comúnmente comprar kamagra en madrid escasa costo de priligy y mucoide en La enfermedad muestra una gran tendencia compra finasteride priligy lugares cialis generico cuernavaca propecia a la recurrencia y las flicténulas aparece en cultivos sucesivos al cabo de semanas o meses. Ellos priligy generico foro son muy propensos a aparecer en el invierno y la primavera. Los niños tienen una responsabilidad peculiar a la enfermedad, ya que es sólo rara vez se ve en los adultos, y puede ser considerado como indicativo cialis en zaragoza de alguna alteración fabricacion de kamagra de la salud general. Es común para los niños delicados y desnutridas, especialmente aquellos que viven proscar orkut propecia en una dieta casi exclusivamente viagra receta chile almidón, propecia coste farmacia cuanto cuesta cialis generico viagra ayuda al corazon o utilizar el té y el café. cialis 50 El tratamiento consiste en la mejora del tono general del paciente, y la restricción de esos estimulantes nerviosos como el té y el café. El paciente debe ser instado a vivir en una dieta mixta, ya que muchos casos no se puede curar hasta que una cantidad moderada de alimentos nitrogenados entra en la alimentación diaria. Las aplicaciones externas rara vez son necesarias, como la cura es mucho más rápida y permanente por el uso de los recursos internos que con aplicaciones tópicas. De estas últimas, las que generalmente se recomienda son el ungüento amarillo, un poco de que finasteride 1 mg 5 mg comprar propecia se introduce entre las tapas y priligy alcohol se deja fundir en la conjuntiva, calomelanos o flores de azufre espolvoreadas comprar viagra francia sobre la flicténula, o soluciones de simple. Muy frecuentemente indicado en los casos que se producen en los tomar viagra hace mal niños escrofulosos. Su ámbito de actuación es muy amplio y se adapta a una gran variedad de casos de inflamación pustulosa de la conjuntiva, y está especialmente propecia mujeres indicada cuando hay fuerte, lanzándose, dolores lancinantes, o como si alfileres y agujas se pegaban en el ojo durante el día, o si los dolores propecia precio comprar agravan después de la medianoche. También puede haber picazón, a menudo una condición engrosada viagra contrareembolso españa de la tapa y mucho frotamiento de los ojos. La fotofobia es variable y puede ser bastante marcada por la mañana. El lagrimeo es generalmente levitra 10 bucodispersable profusa y los párpados generalmente se peguen Hay a menudo una condición eczematosa de la párpados, la cara y la cabeza, y el agravamiento general a la aplicación de agua fría, Pulsatilla. *!*sfbbm.fr*!* Ceux dont les prend occupation dans le pays semblent particulièrement susceptibles. Ni l'âge, ni le sexe ne semblent avoir aucune influence. comparaison viagra et cialis Les recherches de Ricketts ont montré que la cause de la maladie est dans le sang achat cialis lilly et qu'elle est transportée au moyen d'une tique, la Dermacenter reticulatiis. Ricketts a réussi à trouver des tiques infectées viagra 0.74 dans acheter du levitran la nature qui, kamagra pharmacie votre achat cialis par cheque lorsqu'il est appliqué à des cobayes, produisent la maladie. Récemment Anderson et Goldberger ont montré que la maladie ne est pas identique à la fièvre typhoïde du Mexique qui prévaut à la même altitude. La période d'incubation est de l'attaque cialis 20 posologie commence habituellement viagra indications par un froid distincte, douleur dans la tête et le dos, douleurs des muscles et des douleurs des os longs. Les entrailles sont constipés, rougeurs du visage, les conjonctives congestionné, acheter cialis espagne devenant plus tard, la jaunisse, cialis nez bouché saignements de nez est souvent vu et fréquemment viagra cialis compare répété. La température monte progressivement avec remises de matin l'impulsion est relativement élevé. L'éruption apparaît généralement vers le troisième jour, d'abord sur le poignet et chevilles, puis se étend sur le corps, prix viagra en suisse viagra indication mais est plus abondante sur l'abdomen ce est d'abord ordonnance cialis rouge vif et maculaire, et le Bélier achat cialis livraison rapide viagra generique doctissimo achat viagra espagne levitra 10 orodispersible dysfonction tienda propecia de la taille d'une tête d'épingle à un pois fendu vers le dixième jour, il devient nettement pétéchies caractère. Le cours de la maladie bayer levitra 20mg varie d'une semaine pour les cas mortels le viagra blagues à trois ou quatre pour cherche viagra cialis ceux qui récupérer. La mortalité moyenne des cas dans la racine allée Bitter est d'environ levitra durée d action cent. L'aspect le viagra prix de vente plus important post-mortem est un traitement très grand et doux. Le traitement de la fièvre tachetée est presque entièrement symptomatique, se il ya un ou deux médicaments qui ont été utilisés dans le traitement de prostatite propecia comparaison viagra et cialis la maladie dont on pense par certains d'avoir un certain cialis 10 ou 20 mg priligy dapoxetine australia effet sur son cours. acheter cialis fiable Le premier d'entre eux est Quinin il devrait être achat cialis meilleur prix donné dès que le diagnostic est fait, et à des doses cialis prix forum cialis 5 mg online grandes et continues. En raison de l'état irritable de l'estomac, il est préférable de lui donner hypodermique i de la bimuriate devrait être accordée toutes les six heures, et comme des ensembles de convalescence à la dose doit être diminuée progressivement. *!*provins.net*!* Dans les cas graves, le coma peut se développer plus profondément jusqu'à acheter du viagra forum la mort se produit, ou elle peut passer directement de l'un à l'autre convulsion sans avoir repris connaissance entre les attaques. Si l'infirmière voit d'abord un patient à l'occasion de la survenance d'un avis sur kamagra convulsion prix du cialis 20mg en pharmacie achat viagra sur éclamptique il sera nécessaire levitra generique de commande pour elle de faire un diagnostic achat cialis viagra de la cause du spasme, afin qu'elle Pratiquement les seules conditions qui pourraient être confondus avec l'éclampsie cialis authentique vrai cialis 20mg achat de cialis generique sont l'épilepsie et l'hystérie, et si les points suivants sont à la charge à l'esprit l'infirmière viagra pour maigrir aura peu de difficulté cialis prix avec ordonnance à arriver éclampsie cialis 20mg en pharmacie survient chez une femme qui est enceinte d'au moins six mois. Elle a souffert pendant sa grossesse prix cialis en europe des symptômes cialis 20mg levitra achat viagra paiement securise de l'albuminurie. acheter du propecia la calvitie Son visage est enflé et tout priligy generique viagra générique canada son corps est oedémateux et gonflés. Ses amis vont parler de son mal de tête, des vomissements, des troubles visuels, etc. et souvent enquête va révéler le triste fait que son médecin si elle a une n'a pas fait tous les examens urinaires ou ordonné un régime spécial pour son urine seront rares et très coloré, et si un prescription viagra jeunes peu est placé dans une cuillère à café et bouillie sur la flamme d'une allumette ou jet de gaz, kamagra ou acheter il devient blanc et souvent solide de la tion de caillots de l'albumine. Ce test est simple, rapide et absolument concluante, car, même se il ya eu peu ou pas de l'albumine dans l'échantillon avant le début de l'attaque, il est viagra suisse cialis 5 mg daily sûr d'être présent en quantité importante avant de nombreuses convulsions levitra son prix ont eu lieu. L'auteur ne voit aucune objection à l'infirmière de se prévaloir de ce moyen de diagnostic sauf si le médecin est à portée de main et sa présence peut être assurée sans délai. Se il doit être convoqué à une distance, un rapport positif à l'état levitra prix monaco fortement albumineuse de l'urine peut être de valeur pour lui à faire ses préparatifs pour le traitement vente viagra pharmacie de l'affaire, alors que cette connaissance serait ou acheter viagra forum certainement aider l'infirmière dans sa gestion du patient en attendant l'arrivée de l'aide médical. cialis pas cher a lyon Comme elle sort d'une convulsion, elle peut passer presque aussitôt comparaison viagra cialis levitra levitra tarif en baisse dans une autre, et, même sans un thermomètre, il est évident qu'elle a de la fièvre considérable. Elle peut avoir seulement une ou deux attaques et mourir, ou une fausse couche et de récupérer, ou elle peut avoir cinquante ou vente de cialis en espagne soixante à des intervalles de quelques minutes à quelques heures, ne acheter viagra pas cher france importe laquelle peut se avérer fatale. L'épilepsie se produit indépendamment de l'utérus de la gestation, et si les chances de femme à être enceinte, il est simplement une coïncidence. La convulsion est généralement inauguré avec un tollé, et après ce est sur cialis prix officiel le patient passe dans un profond sommeil qui peut durer une heure ou plus. L'attaque ne sera pas répétée pour jour, au moins, et souvent il sera semaines voire des mois avant qu'une autre crise se produit. Il n'y en a pas des symptômes prémonitoires de l'albuminurie, et l'histoire montrera que le patient a longtemps été l'objet d'attaques similaires. *!*schmalenbach.org*!* Ein ätherisches Öl, sehr ähnlich echten Wintergrünöl wird aus den Zweigen soft tabs cialis tadalafil und Rinde des Stammes der süßen oder schwarz Birken viagra pillendoktor Betual lenta, ein Baum, der im östlichen Teil erhalten. Die Rinde der weissen Birke dient einer Reihe nützlicher Zwecke, wobei Platten aus es zum Vertikutieren von Dächern, die äußere Hülle von Boxen für Fenster Gärten, sowie eine Vielzahl von anderen Zwecken verwendet. Es enthält eine Gelbfärbung Prinzip, so dass es zu wart viagra online apotheke niederlande beim Färben und ausreichend Tannin, es zu machen. Fruchthülle Frucht Juglans regia A, Spaltöffnungen der Epikarp Querschnitt der Fruchtwand zeigt Epidermis, cialis viagra levitra comparison cialis 20mg kapseln Zellen mit rotbraunen Inhalten, sklerotische kamagra nedir cialis indien viagra zum kaufen Zellen s, Parenchym, das Protoplasma und Stärkekörner mestome Strang priligy switzerland der Sarcocarp zeigt Gefäße v, Libriform I, leptome s, Parenchym enthaltenden Plasma und Stärke nonglandular cialis lilly deutschland de medikament cialis cialis generika nachnahme 100mg viagra wirkt nicht cialis generika tadalafil tabletten Haare von propecia flüssig der apikalen und basalen Portionen Obst Drüsenhaare von der Basis von Früchten, ähnlich levitra rezeptfrei den in großer Zahl auf der Oberfläche der Butter Juglans cinerea Rosette Aggregate ähnlich den Membrankristalle kamagra ungesund Rosanoff viagra original forum G, sklerotische Zellen die gefundene Pulver cialis wirkung nebenwirkung H, Fragment des nicht-Drüsenhaar K, Stärkekörner aus zu. mm. viagra 25 mg 4 tabl Durchmesser L, Tracheen mit Ringmarkierungen kamagra in deutschland M, Kalziumoxalat wertvoll für die Bräunung. Das Holz variiert in der Farbe, ist fest und zäh in der Textur und ist für sehr ornamental Möbel. Die Haselnuss oder viagra pille mann Haselnuss ist vor allem für seine cialis 5mg preisvergleich essbaren Nüssen bekannt, aber der Baum dient vielen generika viagra erfahrungen Das Holz der Pflanzen dieser Familie ist extrem cialis risiken zäh und flexibel und die Äste in der Herstellung von Angelruten, Hürden, Kisten und bei Split verwendet, in Reifen levitra versandhandel für Fässer. Das Holz wie die der Birke ist bei der Herstellung von Holzkohle verwendet. Die gegabelten Zweigen der Europäischen Hasel wurden früher wie die Zaubernuss als Wünschelrute viagra mit online rezept verwendet. Der viagra 50 mg wirkung Korken entsteht in den äußersten Schichten der Rinde, große Platten bilden, so daß es in großen Stücken propecia propecia klachten luxembourg entfernt werden können. Die Peeling-Pfropfen der Birke ist auch die lange, lineare Quer lenticels unterschieden. Die Rinde ist frei von sekundären Bastfasern und enthält in der Regel zahlreiche Gruppen von Steinzellen. In Betula und Alnus die Tracheen viagra beipackzettel besitzen grenzt Poren und leiterförmig Verdickungen. Eine Schleim Epidermis ist nicht von seltenen Auftretens in den Blättern und die Spaltöffnungen in der Regel treten nur an der unteren Fläche. *!*kunstgeschichte.uni-osnabrueck.de*!* Krebszellen können Resistenzen entwickeln durch super kamagra bestellen wiederholte Runden der Mutation und Selektion. Dies kann eine bestimmte nicht-spezifischen chemotherapeutischen Behandlung ineffecdve machen, so dass neue Medikamente müssen an ihrer Stelle verwaltet werden. dieses Auftreten zu beheben, wird aktuelle cialis viagra kamagra cialis tadalafil erfahrungen potenzmittel cialis billig super kamagra generika kaufen thailand vergleich Forschung super kamagra paypal cialis kaufen frankfurt auf genetischer Ebene konzentrieren, um die Krankheit cialis ohne rezept 2010 zu beenden und die schädlichen Nebenwirkungen und die Entwicklung von Resistenzen zu vermeiden. kosten levitra Eine Forschungsschwerpunkte propecia online sverige cialis priligy euro 20mg levitra oder cialis online 8 stück preisvergleich Antisense-Oligonukleotide, die Onkogene oder vergleich levitra krebserregende Gene in rezeptfrei viagra bestellen einer bestimmten Art und Weise gezielt die Expression der Onkogene vollständig zu hemmen. cialis 40mg Antisense-Oligonukleotide sind Polymere von Nukleinsäuren, die fi-om-Basenpaaren priligy dapoxetine nhs in der Länge variieren kann, und welche spezifische Sequenz und binden an die Ziel-mRNA oder DNA über komplementäre Wasserstoffbrückenbindungen. Antisense-Theorie schlägt vor, dass Oligonukleotide oder Oligonukleotide, erkennen spezifische Sequenzen von mRNA oder DNA, und sie zu binden, wodurch die Translation oder Transkription eines Gens. Durch die Bindung eines erfahrungen cialis oder levitra OUGO zu einer mRNA, die ein essentielles Protein für das Krebswachstum bedeutet, wird die kamagra oral jelly england Wirkung des Proteins beendet, weil das Produkt ein Onkoprotein, nie gebildet. Im s waren Zamecnik viagra kaufen salzburg cialis in aachen und Stephenson die ersten, die zeigen, daß die Oligos komplementär Rous Sarcoma Virus RSV mRNA viagra preis preisvergleich konnten viraler Replikation in einer bestimmten Weise zu hemmen. Einige der RSV infizierten kultivierten Hühnerzellen kamagra jellys absorbiert viagra pfizer test eine beträchtliche wirkungen cialis levitra Konzentration von Antisense-Oligo generisches cialis soft mit viraler mRNA in einer bestimmten Weise, um Transformation zum malignen Phänotyp zu inhibieren binden. priligy ftbl 60 mg Es wurde vorgeschlagen, dass das Oligo hybridisiert mit der mRNA, so viagra soft 100mg dass das Ribosom konnte die mRNA zur Proteinsynthese bindet. Frühe Antisense-Oligos wurden natürliche, kurze DNA-Sequenzen in der gleichen cialis filmtabletten packungsbeilage Form, die in Zellkernen gefunden wird synthetisiert. Die DNA-Oligonukleotide bestanden aus einem Phosphat-Zucker-Rückgrat, mit Phosphodiester-Bindungen, die Zucker. Die Phosphodiesterbindung enthält zwei Nichtbrückensauerstoffatome, cialis ohne rezept apotheke viagra sofort kaufen von denen eines einen Beitrag zur negativen Ladung des DNA-Moleküls. Keine chemische Modifikationen wurden zu diesen Oligos werden sie als Ps oder Phosphodiester Abbildung bezeichnet werden. Als solche unterlagen Nukleaseabbau wie fremde DNA in einer Zelle, so dass nur eine kurze Zeit für die Oligos zu mRNA binden, bevor zu unterliegen Modifikationen zum phosphatesugar Rückgrat des Antisense-DNA-Moleküls, einschließlich der die unmodifizierte Phosphodiester Oligos Phosphodiester, Monothiophosphat und dithiophosphat. *!*gutenbergschule-leipzig.de*!* Zwei Kulis war wieder eine Meile oder zwei levitra polen viagra und cialis mixen kamagra in holland kaufen geschickt worden, um ein vergessenes Zelt mitbringen und während der Rückkehr einer fiel in einen Gletscher-Fluss. Sein Begleiter half ihm aus, teilbar viagra cialis levitra und dann, wie der Mann wurde cialis und viagra kombinieren von kalten zu überwinden, kamagra 100mg günstig verließ ihn, angeblich, um das Lager zu Hilfe zu eilen. Das Erreichen Lager Mr. Peterkin, sagte der viagra generika in der apotheke Kuli nichts über den Unfall in der viagra deutschland bestellen Nacht, die Berichterstattung darüber erst am nächsten Morgen, Herrn Peterkin. Mr. Peterkin und einige Kulis auf cialis 20mg filmtabletten beipackzettel einmal wieder auf, wo der Mann verlassen worden war, und fand ihn tot auf dem Eis. Sein Tod war, wahrscheinlich wegen der Vernachlässigung seiner Begleiter, denn wenn propecia im ausland bestellen die Leiche gefunden wurde, es war kaum kalt. Diese beiden waren die einzigen tödlichen Unfällen des Sommers, und beide traten in der Nähe der Beginn levitra kaufen berlin der Expedition. Der Tag, bevor wir schließlich verließ Ali Branša die Sepoy, Gulab viagra levitra shop Khan, kam mit dreißig Holz und cialis 4 stuck generika für levitra kaufen viagra online nebenwirkungen cialis 20 kamagra oral jelly bericht flourcarriers, für die ich dankbar, denn ich war mir sicher, generika levitra rezeptfrei viagra kaufen aus deutschland billig levitra dass, cialis fruchtbarkeit viagra und andere medikamente wenn der Bericht von zwei Todesfällen in der Expedition durch die Täler zu verbreiten, wäre es für eine Zeit sein wellnigh unmöglich, neue Kulis in Dienst Goma zu beeindrucken. In der Tat, einige der Sachverständigen Kulis, bei der Einstellung auf Goma für Lieferungen nach dem Tod des Kuli geschickt, erschien nie wieder auf cialis von kohlpharma der Rose. Da in diesem Fall belegt, viagra ohne rezept pille wird ein Balti viel Mühe nicht zu ergreifen, um das Leben cialis kur eines Bruder-Kuli zu retten, aber er ist priligy ervaringen ziemlich sicher, dass, um einen solchen Vorfall wenden sich in propecia vruchtbaarheid einem guten seiner eigenen Flucht aus Dienstkonto und in erschreckend aus anderen Ohne dass uns bis unsere Rückkehr online kamagra bestellen in die Täler, Wochen später, am meisten verstümmelten Berichte dieser Unfälle wurden von Eingeborenen viagra pfizer ohne rezept kaufen Skardo und von dort über Draht nach Simla und ganz Europa und Amerika durchgeführt. Der Kuli, der die Nachricht von einer Sahib Tod zu Skardo, cialis sicher bestellen die sich auf die ihm von anderen Einheimischen geleitet worden war, durchgeführt, wusste nicht, was Sahib getötet wurde, oder wie, und so der Bericht von Dr. Workman Tod byavalanche zunächst die Runde gemacht die Presse, und später mein Untergang angekündigt wurde, so dass, wenn unsere Mail später erreicht uns in den Kondus nala Wochen wurden wir zu viel köstliche Literatur in Form von vielfältigen Konten eines tödlichen Unfalls, der Kondolenzschreiben viagra sicher kaufen info von Freunden wirkstoff cialis behandelt und etwa dreihundert obituarynotices. Gemäß einem dieser Konten Dr. Hunter Workman hatte, während über Autofahren eine Himalaya Schnee Pass getötet worden. *!*disqui.it*!* Sembra scrittore che abbiamo una tale varietà di clima all'interno dei nostri confini che non sarebbe una questione difficile cialis viagra levitra disfunzione erettile trovare un luogo adatto per la coltivazione di molti Egli ci dice che gli alberi cincona propecia svizzera italia dell'India sono ora valutati $, e che questo è il risultato di un esborso da parte del governo di soli $, meno quindici anni farmaco viagra fa. Heis ora coltivando qualche seme del palmatum Rheum dai Giardini propecia tigna Botanici Reali di Pietroburgo, e si offre gentilmente di distribuire propecia a giorni alterni questi semi a nessuno interessa la materia che lo invierà un levitra generico online italia francobollo due centesimi dapoxetina necesita receta per il ritorno Diciamo ancora una volta che questa occupazione sarebbe, in caso di successo, abilitare alcuni dei nostri medici vendo cialis generico giovane paese degno, ma poveri per mantenere il lupo dalla porta in attesa di pratica. Per tutti così interessati si consiglia una corrispondenza con le carte di pubblico ci ha detto la scorsa viagra generico brasil settimana che un certo numero di medici in Lancaster, Pa., Ha ricevuto notifica di vestito muscoli comprare propecia per non aver rispettato i regolamenti comunali su segnalazione nascite effetti propecia 5 alfa reduttasi e morti, e che uno era stato multato per non tornare al caso di malattia epidemica vaiolo. Tale incidente come questo non avrebbe viagra generico farmacia dovuto har duto. I medici che trascurano il rispetto puntuale e precisa delle disposizioni amministrative che toccano le statistiche vitali e igiene pubblica e di sicuro abbiamo alcuni abbastanza di loro sono un cattivo esempio per il pubblico, e di agire in un uomo ner non levitra integratore calcolato per aumentare il rispetto per la professione. Come possiamo aspettarci che i legislatori a votare per leggi sanitarie ed enti sanitari, quando alternativo al viagra cialis levitra comprare il cialis in farmacia i medici ignorano le piccole regole locali ritenuti necessari per l'igiene dei propri quartieri? viagra cialis levitra effetti collaterali Quei assemblymen che si oppongono ricambi levitra a tutti tale legislazione renderanno questa un'arma da utilizzare contro di esso, e quindi tale abbandono non solo è un esempio di mancanza di rispetto dovuto alle leggi, e una ferita ad un quartiere, ma mette in pericolo il benessere fisico del Commonwealth. Il medico non può essere troppo puntiglioso in tale Il paziente, cialis generico profilo compra viagra in contrassegno un uomo corpulento, ma temperato, era a volte superato piccoli calcoli, che avrebbe potuto risalire, dai suoi sentimenti, nel loro corso lungo il ureteri. Infine la soppressione di urina ha avuto luogo, e il paziente era sicuro viagra cialis danni che i calcoli si era risentito nei suoi ureteri. Lassativi, diaforetici, e bagni caldi sono stati maharastra kamagra ordinati. Questo vendita viagra trattamento è stato continuato prostide o propecia per due giorni, quando è stato trovato da sudare, e c'era un odore urinous priligy discussion distinta meglio viagra cialis viagra depressione o cialis sul respiro e la pelle, ma era quasi priva di dolore. Il paziente ha ritenuto che il calcolo nell'uretere sinistro viagra soft tabs 100mg 50mg era quasi raggiunto la vescica. Era cialis levitra centro per l impiego seduto a parlare di affari, quando si lamentava viagra durata erezione di sentirsi debole, è stato dato un po 'di brandy, ha detto, lam andare, ed è morto all'istante. Reni Roth sono stati ingranditi per circa il doppio delle loro costo cialis generico in farmacia dimensioni normali, congestionato e friabile. C'era un calcolo della dimensione di una pesca-pietra nel infundibulum del rene sinistro, ed uno circa la metà di quella dimensione in quella del rene destro propecia prodotti anche due o tre piccoli calcoli piuttosto scarsamente grandi come piselli in altre parti dei reni. Circa un anno e mezzo once di urina fuggiti acquisto propecia sulla sezione del rene sinistro, un po 'meno di uno oncia dalla destra ureteri erano entrambi bloccati. *!*laverdemare.it*!* Il piano di generi di viagra a torino trattamento è di rimuovere la causa, se possibile, per aumentare la resistenza generale del paziente, e levitra certificato medico dall'altro la gestione priligy italia locale cialis non agisce del giunto. La causa viene rimossa, dopo una attenta ricerca di tutti i possibili focolai di batteri da uomini appositamente negozio kamagra in italia qualificati, con mezzi chirurgici. Se non viene rilevato dopo la vasta levitra farmacodinamica ricerca, le tonsille vengono rimossi in caso di sospetto, viagra per erezione in quanto sono stati trovati ad essere una fonte di batteri in oltre la metà dei casi Billings. Dai tessuti rimosso l'organismo incriminata è isolato, se possibile, e da esso un vaccino autologo preparato. Fattori meccanici viagra effetti cervello come i difetti posturali, e deformità come piede piatto o il ginocchio valgo sono dati trattamento ortopedico adeguato. propecia disfunzione erettile Corpi irritanti stranieri occasionalmente offro kamagra possono essere rimosse acquistare finasteride propecia generico chirurgicamente Il trattamento generale è di elevare il tono generale del corpo, per giungere ad una normale equilibrio metabolico acquisto viagra cialis levitra biografia levitra acquistare viagra farmacia on-line e di suscitare che cos'è il viagra? l'immunità specifica contro l'organismo incriminata. Il tono generale del corpo viene sollevato da un trattamento tonico con aria fresca, la luce del sole e l'ambiente allegro, e l'uso di arsenico, olio di fegato di levitra professional generico levitra disfunzione erettile paroxetina alcool dysfunction merluzzo e di grassi del burro. Metabolismo è indagato e una dieta appropriata viagra 82 anni per giudizio propecia l'individuo è dapoxetina in erboristeria previsto, di solito una dieta mista pieno ma con viagra a donne proteidi scarse. viagra e simili viagra originale in italia Eliminazione da movimenti intestinali regolari e il consumo comprare viagra in contrassegno acquisto viagra originale di grandi quantità di acqua è promosso, con il riposo fisica moderata sufficiente viagra cialis effetti per alleviare le articolazioni, ma non causare atrofia. La terapia ghiandolare quali timo e della tiroide sono state date empiricamente con possibilmente priligy en farmacia buoni risultati. Fermentazione nel canale intestinale è combattuto con grandi quantità di acido lattico Per aumentare l'immunità specifica generale contro l'organismo, vaccini autogena sono impiegati realizzati con i tessuti articolari, l'essudato di linfonodi adiacenti, e da culture a base di focolai primari come dente cariato prese o tonsille. Siero Antistreptococcus è stato utilizzato, contrassegno levitra 20 mg ma il pericolo di anafilassi dovrebbe proibirlo. Consiste di riposo per l'articolazione dalla posizione sdraiata o, raramente, per fusione o apparecchio. La resistenza priligy uk buy locale del giunto è suscitato aumentando il sanguigna e linfatica fornitura da congestione attiva con l'agenzia di calore alla pelle, come cialis generico a cosa serve bicarbonato, acqua calda, luce elettrica, e altri metodi di applicazione di calore all'interno del giunto da la corrente D'Arsoval, congestione passiva dopo Bier, e massaggio giudiziosamente applicate. Agenti radioattivi come i raggi ultravioletti, raggi solari, raggi x, correnti ad alta frequenza oltre propecia quartiere frontale gli effetti di riscaldamento dovrebbero produrre buoni risultati, ma il loro metodo di azione è ancora sconosciuto. *!*cittanuova.it*!* Ma la conoscenza della struttura fine delle proteine ​​è nella sua infanzia, e quindi non sappiamo nulla della base chimica di specie cialis effetti collaterali forum compra cialis generico vendita viagra italia o organo specificità o come, se non del tutto, posologia kamagra dose levitra un anticorpo differisce chimicamente dal corrispondente normale Un importante sottoproblemi è interessato alla differenze chimiche tra i gruppi sanguigni. Finora, la priligy effetti sventurata vittima di bloods impropriamente corrispondenti può dire vendo cialis milano la differenza di gran lunga più sicuro rispetto alla immunochemist, foto levitra order che ha riconosciuto soprattutto levitra farmacia somiglianze. Ma gli studi di Morgan e di Kabat stanno cominciando a rivelare sottili distinzioni tra le sostanze cagno levitra del gruppo sanguigno. Come funziona cialis generico svizzera complementare fix ai sistemi antigene-anticorpo, e come cialis generico acquisto online integrare mediare la lisi delle cellule sensibilizzate? È complementare o uno dei suoi componenti un enzima? Che cosa è l'allergia, e come è collegato a immunità? Potrei moltiplicare gli esempi all'infinito. Ma torniamo agli come assumere levitra anticorpi e consideriamo cialis forum levitra le lacune nella nostra conoscenza di In quali organi, o in quello che le cellule, sono fatti gli anticorpi? I lavoratori diabete e levitra precedenti implicate cellule del sistema reticoloendoteliale, perché è da queste cellule che particelle inerti e batteri vengono assorbiti e rimossi dosi cialis almeno temporaneamente dal flusso sanguigno. Firenze Sabin, viagra mezza pastiglia levitra generico disfunzione erettile in, con un colorante acquisto cialis svizzera antigenica preparati nel nostro laboratorio ha dato prova sostanziale circum che i macrofagi sono stati coinvolti, per queste farmacia reductil viagra cialis levitra cellule ha preso le particelle di colorante e poi cominciarono spargimento film superficiali circa gli anticorpi tempo prima apparizione. Dopo lo studio di McMaster di bacilli del tifo iniettato nei linfonodi, Ehrich, Harris, Dougherty, Bianco, compra levitra generico e altri sperimentato ampiamente e ha dimostrato una connessione di linfociti con formazione di anticorpi, anche se non è mai certo che relazione anticorpi linfocitica portarono alla produzione di anticorpi nel suo complesso. Infine, un gruppo di lavoratori viagra prezzi scandinavi proposto cella plasma come il viagra testimonianze sintetizzatore primaria di anticorpi. Seguendo il loro esempio, Astrid Fagraeus ideato ingegnosi esperimenti che sembravano confermare l'importante ruolo di queste cellule. Il problema, tuttavia, è in qualche modo occultato dal fallimento propecia leica di citologi concordare una definizione della cella di plasma, in modo che questo aspetto kamagra 100 rover della formazione di anticorpi non è ancora Né abbiamo avanzato lontano nella nostra conoscenza del meccanismo di formazione di anticorpi. Secondo la teoria di Breinl-Haurowitz-Alexander-Mudd-Pauling, un antigene o un frammento attivo penetra priligy discussion le ancora incerte siti di formazione globuline e là, con la sua presenza, così distorce le globuline di nuova sintesi che sono poi in grado di combinano con l'antigene omologa, quando e se ancora in contatto con esso. La teoria priligy ricetta Burnet, invece, postula un'influenza dell'antigene sui sistemi enzimatici quadro o attraverso cui le globuline sono costruite una modifica che persiste come un tipo di formazione, e così può spiegare la risposta secondaria più rapido seguendo la levitra fegato propecia prodotti reiniezione di alcuni antigeni. Ho discusso cialis viagra acquisto queste teorie in maggior dettaglio altrove e hanno sottolineato che la teoria Breinl-Haurowitz copre soddisfacente il viagra generico in contrassegno comportamento di anticorpi carboidrati pneumococco nell'uomo, mentre l'ipotesi Burnet offre vantaggi nella descrizione cialis e cortisone del comportamento di anticorpi ad una proteina come diph Theria tossina. Entrambe le teorie rappresentano trionfi del geniale immaginazione dei loro autori e sono compatibili con i grandi enti di dati esistenti. Esperimenti decisivi a favore di un meccanismo o l'altro, o anche un processo alternativo, sono, tuttavia, ancora da elaborare e sono urgentemente anticorpi possono essere considerati anche per un momento, come introduzione al tema della composizione chimica e specificità immunologica. *!*litec.csic.es*!* Esta es una disociación patológica, que es extrema en lo que respecta sensación en la anestesia y en cuanto a movimiento en la parálisis. Si los actos químicos sensoriales y motoras de la ameba son juzgados como constitutivos de su pensamiento, y luego pensar en algo para comer, para sentir el deseo de comer y moverse sildenafil con referencia a la obtención de alimentos, son una y la misma cosa. Cuando las células están tan separados como para realizar diferentes oficinas, cada uno piensa mayoría de su función peculiar, que, con referencia a las células asociadas, puede constituir comprar viagra cialis o levitra una diferencia, pero con la propia célula el deseo fundamental ha cambiado pero poco. Así, cialis viagra comparativa las células dedicadas a la reproducción, el hambre, y desean para excretar, y al hacerlo se relacionan con el organismo como el establecimiento de una diferencia de modo de acción de las células venta cialis internet comprar viagra con seguridad inferiores. El acto de la célula muscular es una inspiración de comer uno cuando se contrae, cialis precio en peru y así sucesivamente en todo el cuerpo. La sede de la acción constituye la diferencia sensación y el desarrollo cuantitativo de células dedicadas cialis en el salvador a la realización de una función a determinar propecia especialidad farmaceutica cialis alicante la intensidad cialis tabletas precio venta de viagra en espana cialis tabletas de 20 mg de la sensación. El sistema nervioso simplemente convierte la irritación de estos asientos en términos vibratorios y lo transporta precio cialis en argentina precio viagra en farmacia a la comuna sensorio, la neuroglia, que es más sensible de acuerdo con su desarrollo cuantitativo, su agregación pfizer viagra comprar en un eje cerebro-espinal, y su ser equipadas con fibras de asociación relacionar partes bien diferenciadas. De ahí que la mente se encuentra en todas las células vivas del cuerpo, y la asociación mejor nervioso de estas células constituyen grados de inteligencia. Las células varían como lo hacen los animales entre sí. Las células activas más molecularmente, tales como la sustancia base ganglionar, han desarrollado una irritabilidad más allá de lo que la ameba poseía través de la diferenciación de su movilidad molecular, compra de propecia que es el mejor actividad que apacigua su hambre. Cuando, tras cialis generico online el descanso y la restauración de la nutrición, nos sentimos viagra super activo trigliceridos propecia comprar cialis viagra espana cialis 20 mg contraindicaciones levitra 10 precio viagra se puede tomar con alcohol bien y fuerte, cada célula desea continuar su función y excita Tales células que han desarrollado el más alto grado de actividad comprar cialis con seguridad molecular, viagra para el corazon han, a través de este desarrollo, adquirió una actividad mental exaltado, pero mientras tanto, la neuroglia es el viagra no me funciona la sede viagra efectos secundarios pros y contras de esta exaltación, es sólo de grado, para todas las demás células no se cialis online puede negar la mentalidad, siempre y cuando los intercambios químicos continúan en esa celda. Conciencia aumenta con el número venta viagra en farmacias de células adecuadamente relacionados, y con la facilidad de tejidos a someterse finasteride 1 g propecia a la metamorfosis química. Mente desarrolla con la coordinación de estas relaciones químicas, una coordinación que sólo es posible a través de procesos filogenéticos y ontogenéticos. Las aplicaciones panteístas de este a toda la priligy cialis naturaleza inorgánica que no tienen nada que ver con en este ensayo, y dejar de deducciones de ese tipo receta viagra online hasta Con cada impresión recibida, cada célula impresionado se reajusta. Se asume una forma diferente, sus moléculas y los gránulos están dispuestos de manera diferente, y diferentes densidades se instituyen en diferentes partes de la célula, de las condiciones coloidales a los estados de inmovilidad rígida, dependiendo de la causa y la naturaleza de la célula y su contenido. *!*solendi.com*!* L'opinion de ceux qui ont le plus étudié de près l'affection, ce est que ce est generique levitra achat une maladie de l'intoxication, en raison d'un poison acheter viagra en ligne spécifique, déprimant le système nerveux organique. Ce poison peut être le résultat de l'élaboration propecia teilbar cialis prix 10mg d'un microbe, mais encore ce microbe n'a pas été définitivement prouvé d'exister. En conséquence de la dépression cialis equivalent viagra nerveuse organique, nous avons, par exemple, respiration vente de viagra sans ordonnance laborieuse de l'échec pneumogastrique le viagra tunisie même viagra et libido lorsque le poumon ne peut être démontré beaucoup impliqués. La dépression générale et la gravité des symptômes, de ne levitra generique belgique pharmacie en ligne pas être représenté par des signes détectables à l'examen viagra pour ejp acheter viagra d occasion propecia pharmacie physique, de différencier la maladie de rhumes ordinaires. Outre cette disproportion des symptômes de signes, il ya un certain nombre d'! points mineurs par exemple, la douleur ou un malaise général, ou lettre d'intention calized ain, comme infra-orbitaire cialis 10mg tablets ou supra-orbitaire névralgies et le cialis en tunisie le caractère névrotique de nombreux acheter du viagra sans risque symptômes, tels que dyspi NOEA et la toux, et hyperaisthesia cutanée. Le cours général I de l'affection est également importante. Il est rarement conI amende à un appareil physiologique unique, mais en commençant cialis 20mg tadalafil comme un bayer achat viagra autre levitra 20mg coryza ou une amygdalite peut aboutir à une diarrho? Un, ou commençant par I symptômes gastriques terminent comme un broncho-pneumonie prix cialis andorre cialis ou kamagra ou alarynj GITIS. I cialis paypal france priligy en belgique Lorsque la vraie nature des oasis ne est pas reconnu et ils sont autorisés à aller non traitée, ou de repos ne fait pas partie du traitement, sequelie graves sont souvent développé. Ce est l'observation de tels sequelfe, et surtout de bronchopneumonie chronique chez les enfants qui fréquentent l'dispensaire médical de l'hôpital Jefferson comparatif prix cialis viagra viagra achat securise propecia l cialis au maroc Medical College au cours cialis viagra comparatif de mes premières années de service là-bas, que le premier m'a impressionné par les faits Dr Seiler dit La diversité livraison viagra rapide d'opinion quant à symptômes et le traitement cialis resultats réside dans le fait que nous parlons sans distinction d'adhérence, la grippe et la grippe. Nous parlons aussi de la fièvre et de pneumonie catarrhale. Haute température achat propecia ne constitue pas la fièvre. La maladie se compose d'infiltration de la muqueuse à la suite d'une intoxication. Dans grippe américain, le benzoate de sodium est le meilleur remède. Dans la grippe, la quinine est de service. Le traitement de la séquelle? doit cialis 20 mg forum être guidée par le Dr OuETiN dit Quant à la efi'ect de quinine, comme cialis duree indiqué par le Dr Seiler, je me souviens de trois cas de folie suivantes attaques grippales qui ont eu lieu avant tout traitement a été institué. *!*spi-s.com*!* La motion a été favorablement sollicité que l'Association d'Amérique sera demandé d'organiser au prochain Congrès une session d'échange acheter cialis a paris prix du viagra en asie d'origine succès cascades, des jeux et des idées pour les pique-niques, la nomination d'un président que pour la réunion et l'élimination Quels sont les problèmes de spécial Leadership dramatique dans cialis pharmacie prix un programme de loisirs? prix du cialis 20mg en pharmacie Directeur des loisirs, de la Commission des loisirs, Août Fischer, de Lansing, dans l'ouverture de la discussion, a déclaré qu'il est possible de pro Résumé de la achat cialis pharmacie francaise discussion de groupe à la section Congrès loisirs duire un jeu réussir sans un leadership professionnel que les dirigeants peuvent être trouvés et cialis 10 contre indications mis propecia doctissimo viagra vente libre en france au point par la tenue spectaculaire instituts et qu'un dirigeant inexpérimentés mais prêts peut devenir compétent dans la production acheter levitra en suisse tutorial levitra de jeux en lisant et en traitant les bons jeux, en lisant de bons livres sur la production et le stade artisanat et en assistant à un institut d'art dramatique. Les groupes intéressés viagra les effets secondaires à la production de jeux devraient être encouragés à acquérir des compétences fondamentales pour commencer avec des productions en un acte simples plutôt que d'eux-mêmes et leur public décourager en commençant par prétentieux joue en trois actes. La valeur de l'institut d'art dramatique a été soulignée par tous les intervenants. Un tel acheter priligy espagne institut développe acheter viagra a lausanne toutes les phases de production de jeu donne la portée pour le concepteur des décors et des costumes, des électriciens, des chefs d'entreprise, propriété des hommes, les entraîneurs et bien d'autres, ainsi que pour les acteurs. Instituts encouragent également de petits groupes pour établir et diriger des programmes dramatiques en leur enseignant l'art de la sécurisation d'excellents effets de scène à un très large petite différence d'opinion achat cialis générique était évident sur la question de l'organisation de groupes dramatiques. Certains ont estimé qu'il était préférable de commencer avec de petits groupes et de construire une organisation d'autres préféraient le plan de commencer avec un grand groupe à l'échelle communautaire acheter cialis 20mg en france et en divisant en sections. Certains ont estimé que le difference cialis et levitra niveau de la production artistique doit être maintenu par d'autres casting très prudent et sélectif a jugé souhaitable de fixer la participation active du plus grand nombre possible de personnes. Cette discussion a donné lieu à la question: forum levitra 20mg Quelle est la raison d'inclure dramatique dans un programme cialis fonctionne pas de loisirs? Est l'objectif le public ou les acteurs? La conclusion était que le programme de loisirs devrait fonctionner pour la participation du cialis 35 ans viagra mode d'emploi livre plus grand nombre que possible, en se efforçant toujours, cependant, des normes kamagra viagra difference élevées de production et de donner l'occasion à l'activité à ceux qui ne sont pas des acteurs de talent en organisant des groupes tels que un maquillage équipage, les électriciens, les hommes de propriété et un département de l'entreprise. La suggestion a été faite que là pharmacie viagra sans ordonnance où un grand substitut viagra nombre sont impliqués, trois moulages être sélectionnés pour répéter la même pièce, ce qui viagra pas d effet lui donne sur trois soirées avec un casting différent chaque soir. Une autre suggestion utile, ce est que, en plus de pièces levitra livraison rapide le programme comprend différents types de production tels que des opéras et vaudeville qui donnent l'occasion pour les différents prix levitra espagne types de talent. L'accent a été mis sur la valeur de la pièce en un acte cialis et edex vrai cialis en ligne tournoi en conduisant à la création de nouveaux groupes ainsi que dans la création d'un intérêt de la communauté de large. Dans le théâtre il ya une grande ou acheter viagra forum nécessité, il a été estimé, de la direction qualifié et expérimenté. Drame est un art permettant de la libération de l'instinct créatif. Pour cette raison, il exige un type particulier de leader qui sera bien formé generique levitra 21 et expérimenté, aura capacité à travailler avec toutes sortes de gens, à les en tirer, pour les libérer de inhibitions et tarif viagra 100 de se entendre avec eux. L'encadrement est nécessaire pour le plomb, pour guider sans contrarier le leadership qui résistera à l'usure pays ou le viagra est en vente libre de voir une ligne de pensée assassiné par des amateurs, et encore sourire! En travaillant avec les enfants un chef de file devrait être laissé seul autant que possible mais elle devrait être accordée de toute l'aide disponible dans l'organisation et aux ententes commerciales. *!*roemerhof-kulinarium.de*!* Dr. H. Fletcher, in einem Papier vor dem Abschnitt der Dental- und cialis online kaufen forum günstig viagra kaufen Oralchirurgie der American Medical Association levitra generika im Juni zu lesen, gibt Grund zu der Annahme, levitra 20mg preisvergleich dass die Mehrheit der antralen Fällen durch intranasale Störungen sind. Die Substanz des Zeugnisses ist wie folgt Es gibt keine intimen Nervenverbindung levitra viagra einkaufen 20 mg kaufen zwischen den Zähnen und der Kieferhöhle, so konnte es keine Krankheit aufgrund Reflex von einem auf das andere. Von generika viagra levitra zweihundert Untersuchungen, Dr. Fletcher Fiftyseven ulzeriert Zähne, von denen nur vier der Kieferhöhle der andere dreiundfünfzig war durch die Alveolen in den Mund entladen potenzmittel 100 pillen cialis tadalafil perforiert hatte. Von 224 Fällen von devitale Zähne überlegene Backenzähne in seiner eigenen Praxis, wusste nur eines, das die Kieferhöhle ist er jedoch behandelt einen Fall, in viagra pillendienst cialis levitra potenzmittel levitra neu kamagra oral jellies preis kamagra oral jelly test dem erfahrungen cialis viagra wirkungszeit levitra cialis internetapotheke holland kamagra grun propecia kjøpe cialis 20mg erfahrungsberichte die Zähne devitale Durchführungen cialis 20mg einnahme Dr. Fletcher, und einige von ihnen verloren infolge von Krankheiten des Antrums und er glaubt, daß dieser Zustand von häufigeren Auftretens nebenwirkungen viagra cialis als umgekehrt. Auf der anderen Seite, Dr. Wilson, in einem Papier vor dem Kongress am Lesen, behauptet, levitra filmtabletten cialis generika forum dass antralen Krankheit ist häufig cialis 20 ohne rezept von Zahn Herkunft. Er denkt, dass Eiter aus einem devitale Zahn kann seinen Weg leicht durch die dünne Schicht von Knochen, die den Boden des Antrum Hohlraum bildet zu finden, und dass es nicht zu tun, so oft, statt Perforieren des Kieferplatte und gehen in den Mund. Er gibt keine Aufzeichnungen über eine große Anzahl von Fällen oder viagra ohne rezept in deutschland erfahrungsbericht viagra cialis levitra Daten zu seinen Schlussfolgerungen zu unterstützen, aber zitiert viagra bestellen viagra telefonisch bestellen per nachnahme einen Fall veranschaulicht, das Thema viagra original dem der Stoff ist wie folgt Frau klagte über einem erkrankten Zustand ihrer Zähne, mit Symptomen von einem toten, schwere Schmerzen in ihren Backenknochen und unter der Brücke der Nase, auch im vorderen Bereich. Ihre Augen kamagra potenzmittel erfahrung hatten einen matten Aussehen und waren ständig Entladen eines wasserähnliche Substanz. Sie beklagte sich auch der Schnupfen, mit Offensive Atem, Nervosität, Appetitlosigkeit, Verlust des Geruchssinn, und die Resonanz cialis 10 mg eurim viagra shop preisvergleich pharm der Stimme. Die Untersuchung zeigte, dass die oberen zweiten Prämolaren und ersten Molaren gefüllt worden Jahre vor. *!*russisches-haus.de*!* Am nächsten levitra sehenswürdigkeiten Tag wird der Arm und Bein waren viel schlechter, und die Sprach sehr unvollkommen. Für die ersten drei Tage preisvergleich viagra online viagra online apotheke empfehlung wirkungsweise potenzmittel levitra viagra billig rezept war sie cialis once a day 5 mg nicht in der Lage, um sich verständlich in fast alles, aber seitdem hat es eine schrittweise Verbesserung in der Rede. Auf Anfrage in die Natur dieses viagra pfizer ohne rezept kaufen viagra youtube cialis mit grapefruitsaft viagra kaufen bewertung kamagra oral jellies Mangels, schien es, dass sie verstand immer, cialis bestellen online was nebenwirkungen cialis 20 sie sagen wollte, hatte aber difiiculty in die richtigen Worte zu finden, und oft verwenden also statt, obwohl sie den Fehler sofort erkannt. Sie selbst führte die Schwierigkeit, im cialis 5mg wirkung Gespräch mit einem aflfection der Zunge, aber es gab keine Hinweise auf eine Lähmung dieses Organs, und alle durch die Prüfung die kamagra plus Worte, die sie äußern waren perfekt ausgesprochen hat. Es hat eine fortschreitende Verbesserung der Arm und Bein, so dass, wenn exa, bestimmt sie in der Lage zu cialis rezeptfrei nl suche viagra zu kaufen gehen, wenn auch langsam und mit difiiculty war. Sie war ständig im Bett für die ersten viagra österreich viagra kaufen netz fünf Wochen levitra kaufen germany begann, aber nach, dass zu gehen. cialis twitter Zu der Zeit des Berichts ihrer Rede fast erholt und nur gelegentlich Zögern bemerkt wurde. viagra scherzartikel Sie konnte leicht auf den Arm an der Schulter zu heben, aber cialis spanien nur sehr wenig, um es am Ellbogen beugen. Sie konnte cialis levitra viagra marken wirkung von viagra wiki cialis c20 nebenwirkungen billiges viagra kaufen paypal schwach beugen, die Finger, aber sie nicht zu verlängern. Der Arm hing lose an der Seite zu Fuß, und es gab cialis dauerhaft nicht den geringsten Beweis für Steifigkeit. In walkino die riijht le r wurde nach vorne geschwenkt, viagra proben aber die Zehen waren ziemlich gut vom Boden abgehoben. Sie war in der Lage, beugen und strecken die Zehen, wenn auch nicht vollständig, und eine Woche, bevor sie konnte nur tun, sehr leicht. Sehnenreflexe viagra online bestellen arzt war in cialis 5 nebenwirkungen der Beugemuskeln des Unterarms sehr übertrieben, aber überhaupt nicht in die Strecker. Percussion der Bizepssehne in einer deutlichen Ruck, aber der Trizeps nur geringer Kontraktion. Kniereflex wurde viel übertrieben, ein leichter Schlag, die zu einer erheblichen Ruck, in keine rhythmischen Bewegungen verlängert. *!*darvoce.org*!* Come l'aria calda viagra o cialis commenti fuoriesce attraverso il tubo interno un volume corrispondente viene ammesso attraverso l'intercapedine cialis acquisto propecia tra i due cilindri. Ventilatori cialis prescrizione foto levitra 10 mg medica Ridge consistono aperture attraverso i costo levitra farmacia soffitti e tetto, con i lati e le estremità con persiane, protetti da un piccolo cialis generico 40 mg tetto. L'apertura del passaggio d'aria nel soffitto è di solito provvisto di appositi cronadyn vs priligy registri. levitra milano L'aria fresca è ammesso dai mezzi già citati, o di registri cura per l impotenza cialis levitra posti dietro wiki levitra mg i radiatori. Se l'edificio è riscaldato da stufe, l'aria fresca può accettare ingressi acquista levitra in farmacia in esecuzione sotto il pavimento, tra i travetti, e lo scarico Estrazione di aria viziata da calore è compiuta solitamente posizionando un camino separato accanto alla canna fumaria. Quest'ultimo, se utilizzato per scopi di cottura, crea una viagra cialis assunzione corrente ascensionale. Se questo non è sufficiente, può essere promosso da getti levitra valore dimezzato prezzo levitra 10 mg di gas o una serpentina di vapore posto in un condotto separato. Il sistema di propulsione e di aspirazione è particolarmente adatto per tutti i grandi edifici e fabbriche, e consiste di dispositivi meccanici priligy per l'eiaculazione precoce con cui l'aria fresca viagra pagamento paypal viene costretto e distribuito in tutto l'edificio il viagra scade con effetti propecia 5 alfa reduttasi compra levitra generico l'uso di ventilatori o eliche aria. L'aria cialis or levitra farmaci viziata cialis vendita libera o discutibili forum levitra disfunzione erettile levitra economico è rimosso dai cosiddetti aspiratori, preferibilmente posizionate vicino al pavimento. E 'un fatto noto che il benessere e capacità di lavoro di priligy prescrizione individui sono in gran parte influenzato dal Esistono numerose occupazioni che propecia finasteride sintomi comportano l'esposizione a condizioni estreme di caldo e freddo, cialis or levitra umidità e sbalzi, il cui effetto sarà indicato brevemente. cialis e levitra eiaculazione precoce L'organismo umano ha la facoltà di mantenere una temperatura uniforme, cioè, in modo regola e armonizza la produzione e la perdita di calore animale che la normale temperatura del sangue. In questo la pelle svolge senza dubbio il ruolo più importante. Ogni volta che agisce a freddo sulla pelle l'irritazione si esercita soprattutto sui nervi viagra generico che trasmettono agli organi centrali del sistema nervoso centrale di regolazione effetti cialis scaduto del calore e da lì viene riflessa cialis per body building ai nervi priligy curativo dei vasi cutanei e fibre muscolari, che si contraggono prontamente mangiare, e in conseguenza di un apporto di sangue diminuita c'è meno perdita di calore. Se, invece, il calore anziché atti freddo sulla pelle, abbiamo dilatazione invece di contrazione dei vasi, ad un aumentato apporto di sangue di superficie, e la corrispondente perdita di calore per radiazione e conduzione. priligy pagine sanitarie Allo stesso tempo, le ghiandole sudorifere sono stimolati a maggiore attività, più sudore viene escreto ed evaporata, e ancora più calore viene dissipato. *!*accri.it*!* Radiante dalla zona semi-opaca un sistema di striature pastiglie levitra comprare levitra generico senza ramificati di quanto costa cialis 5 mg in farmacia colore marrone scuro, avente ciascuna circa la larghezza di una vena sul viagra fa venire l'infarto disco e si trova sotto cialis napoli vasi retinici, potrebbe essere visto. Nella occhio destro propecia impasto molte di queste propecia quartiere frontale strisce sono state delimitata da cialis e interazioni un lato da una striscia di luce che era il doppio della larghezza della striatura. Giù e fuori dal disco è stato un grande, rosso prezzi cialis brillante, emorragie irregolari-ramificato, levitra generico problemi che, mentre in fase di assorbimento, è stato visto a sviluppare una breve, marrone scuro, striscia ramificato che è stata delimitata da un lato da una più ampia striscia liglit. Successivamente gratis levitra il sangue raccolto in corrispondenza del margine superiore della danni propecia hgemorrhage e nuove strisce formata. In periferia temporale dello stesso occhio viagra cialis online c'era una chiazza di opacità emettendo striature simili. Le note di tre casi di retinite striato sono dati, uno studio che rivela una sorprendente somiglianza nel corso e conformazione delle strisce bianche visto propecia meteo proscar in cialis farmacia questo viagra cialis dogana affetto, le striature angioidi pigmentate, e le macchie cialis levitra comparison lilly icos di opacità o di pigmentazione della retina. propecia attrici L'autore ritiene warrantable di assumere, come ipotesi provvisoria, che queste affezioni possono derivare da elementi di hsemorrhages periferici che si diffondono cialis interazioni con altri medicinali come funziona il viagra viagra pfizer prezzo vendita cialis in farmacia in modo lineare negli strati profondi della retina e subiscono vari tipi di metamorfosi. Si ritiene da Caspar, di Mulheim-on-the-Rliine, che corioretinite propecia fa crescere dei capelli striata, o strisce retiniche, viagra naturale alle erbe sono formate dalla coagulazione della fibrina del fluido sottoretinico seguente distacco di retina, il materiale fibrinosa essendo poi sostituito da tessuto connettivo dalla coroide sottostante diventando pigmentato Nella formazione spontanea di tessuto connettivo nel vitreo con i cosiddetti proliferans retinite, Denig, di Wurzburg, maggio ts trovato anatomicamente un piccolo, un po 'peduncolato gonfiore, due millimetri viagra a san marino levitra prezzo in chimica alti, leggermente a lato esterno della macula lutea, con numerose piccole emorragie sulla cialis tutti i giorni sua superficie. Microscopicamente le arterie propecia bugiardino erano ateromasica, e c'erano numerose emorragie nella retina e una grande vicino al tumore. La retina è stata cedematous e caratterizzata gremio levitra dalla formazione di vacuoli e un grande ispessimento delle fibre di Mùller. Il ordina viagra cialis tumore era composta da tessuto connettivo vascolare, è situata propecia conseguenze di fronte alla retina, ed esteso nel vitreo. L'autore ritiene che questa crescita è tutti i tipi di viagra dovuta alla difficile assorbimento di ripetute emorragie dalla retina, la cui alimentazione è stato disturbato dalla condizione ateromasica dei vasi. Tre casi di degenerazione retino-coroidale, associati a anteriore e posteriore cataratta, sono segnalate da Cutler, di New York, ip fg come si verificano in una famiglia. In ogni caso sono stati influenzati entrambi gli occhi. Un grande stafiloma circondato la papilla e le aree di degenerazione della coroide allineato con il pigmento e aree pigmentate apparso in periferia. *!*semeion.it*!* sofferto e sono morti e un numero incalcolabile stanno sopportando i mali che hanno, non so ing di un sistema razionale ed umana del trattamento un trattamento che non solo rimuove i numerosi sintomi fastidiosi, ma la causa, nonché confronto levitra cialis farmaci un sistema che sarà la prova del tempo, di senso comune di ricerca costante di conoscere il perché e il percome acquisto kamagra gel di entrambe le malattie e il trattamento. Da oltre venti anni mi sono interessato a questo e disturbi alleate, e sono trattati senza l'uso del coltello tutti i casi di pali, polipo, fessure, stenosi, compra levitra pde 5 ulcerazioni, ecc Allo presenti medici di tempo mi stanno scrivendo in questo levitra costo informazioni modo vogliono a seguire un corso furadantin prostatite kamagra oral jelly di istruzione da voi. Ho effettuato alcune operazioni chirurgiche di successo cialis e cortisone sul retto, ma non è redditizio il popolo dapoxetina anvisa 2012 non subirla. Un altro scrive cialis viagra acquisto vostro portato alla mia attenzione per il mio amico e la pratica è sicuramente un ideale il cialis quanto costa e sembra essere stato di maggior successo nelle vostre mani, e propecia generica comprare viagra in parafarmacia priligy modo de empleo vorrei adottarlo. Per medici e laici interessati, io manderò, per venticinque centesimi, mio ​​trattato sulle malattie dell'ano e del retto diritto Come diventare forte. Esso contiene oltre loo illustrazioni viagra scaduto rischi anatomiche, e testimonianze, e le forme, quindi, una preziosa aggiunta a questo cialis quanto tempo prima dapoxetina que es volume. Tutte cui levitra generico torino viagra 35 anni cialis confezioni cerco cialis vendita levitra per levitra euro in farmacia acquisto dapoxetina generico testimonianze appaiono nel libro pagina sofferto proctite dove comprare cialis sicuro maggiore o minor misura e con l'eccezione di pochi sofferto tutti da chirurghi desiderare pazienti cronici solito forti e vigorose. L'autore si chiede solo per un paziente intelligente, o per qualcuno per dirigere l'attenzione di casa necessaria priligy foglietto illustrativo Questo libro, così come quello intitolato Come diventare Strongs e altre istruzioni scritte dell'autore, sono il risultato del suo compra levitra pde 5 desiderio di rendere i suoi pazienti intelligenti sul tema della malattia e sintomi per i quali essi viagra e cardiopatia cercano sua assistenza. Sono veramente non possono sapere troppo per il loro bene in questo senso di un paziente ig norant non può rendere giustizia né a se stesso come cialis cialis once a day prezzo levitra propecia comprare cialis o al suo medico. Coloro che hanno provato tutte le mode e le cosiddette cure al fine di alleviare i loro problemi sicuramente apprezzare quello che ho qui presentato per il loro studio. Con l'illuminazione viene il desiderio di sistemare le cose. Quindi non ho nessun appello per rendere al pigro li lasciate ai loro mali e le loro pillole. E per coloro che apprezzano la bellezza di pulizia, sia esterna che interna, cialis 50mg scriverò un a cosa serve il viagra altro libro su questo argomento, viagra e vino tra cui una profezia per le generazioni future. Eterna vigilanza è il prezzo che dobbiamo pagare se vogliamo godere la più alta espressione fisica, mentale e spirituale della nostra personalità. Ringraziando il lettore indulgente che ha letto la mia descrizione di intestinale Ills, lo consiglio a riscriverlo in proprio organismo, se non con l'inchiostro della stampante al mondo sarà West St., Y. *!*leonardo1452.com*!* Mucho buen trabajo conservador cialis originale online priligy experiencias propecia topico se en los ovarios y las trompas, e incluso en el útero puede ser realizada por coeliotomy vaginal con casi ningún riesgo o dolor al paciente. El útero y Appen-Lages pueden ser llevados a cabo en la vulva a través de una abertura en la pared anterior cialis vademecum precio de la vagina y los quistes pueden ser extirpados o queman la mitad de un ovario puede ser amputada y las solapas bivalvular restantes prolijamente reunidos con seda fina o cat-gut los tubos cerrados pueden abrirse o una pieza del pabellón eliminado y una sonda pasó en el útero y las capas mucosas y peritoneal compra de viagra por internet viagra mercado libre del resto del tubo reunido con suturas interrumpidas venta de viagra en espana de catgut, y fibromas pequeños no más grandes que lo normal útero en sí se puede cortar y el agujero en la pared del útero cerrado con dos o tres viagra cocaina filas de suturas finas. Pero es muy peligroso abrir en tubos cerrados, siempre que hay alguna inflamación o venta cialis farmacias infección activa pasando, porque al hacerlo nos rompemos el muro de defensa hecha por la naturaleza alrededor de los tubos infectados venta de viagra internet para salvar la cavidad peritoneal embarazo tubárico general antes ruptura y no más tarde de la sexta u octava semana se puede quitar fácilmente por coeliotomy vaginal el autor tuvo un caso de éxito en comparación con doce casos de éxito por el abdomen. Pero coeliotomy vaginal está contraindicado cuando el embarazo ha avanzado doce semanas o ha regresado en el abdomen. En varios de los casos de la autora el abdomen estaba lleno de coágulos tan altas como el hígado, y el feto estaba flotando entre las entrañas propecia calidad más altos que el ombligo. Estos casos no podrían haber sido operado con éxito por los términos generales en todos comparativa cialis priligy se puede tomar con alcohol viagra los casos dosis de cialis cialis farmatodo en los que el problema es de tamaño pequeño y situado muy abajo puede y debe ser operado por la vagina, mientras que todo lo grande y situada en lo alto debe reservarse para la fatalidad siguiente importante operatiuihs, nos HND cialis viagra sea sepsis o shock en el hea l de la lista. De los últimos años se hjis habido progresivamente que es cialis yahoo una disminución de la mortalidad por cción inf de las heridas, pero es este el caso de la proporción de muertes por slKxk Se me ha parecido que para muchos yeais poco se ha avanzado en mett uur od de choque manipulación. No hay temas quirúrgico más merece investigación oor ninguno permiso de propecia costo cialis farmacia lo recibe tan poco. Un número infinito de temas menores ocupa el tiempo de nuestros investigadores, propecia consecuencias pero esto, el gran león en el camino de la recuperación, se evita en un grado que es sorprendente. ¿Cómo se puede evitar sentirse sorprendido por vendo viagra generica madrid levitra 10 mg precio tal descuido que observa que incluso el los últimos quirúrgicos libros de texto casi lo ignoran? Por ejemplo, en el estado de Nueva York, dos obras importantes, viagra indicaciones efectos recientemente emitidas, cialis comprar sevilla de las páginas y cada uno, respectivamente, dedican el uno, cuatro, y los otros, tres páginas a todo el tema problemas propecia de shock! Lo mismo puede decirse de la mayor y más reciente trabajo de Londres sobre la cirugía, de páginas, que dedica cuatro de ellos en la mayor causa viagra venta viagra en madrid sin problemas ereccion de muertes quirúrgicas junto a la infección no mucho más de spa que se dedica a la juanete! Espacio opone a que un di.scussion de la patología de shock, y sin embargo, unas cialis femenino pocas frases son necesaria- ry con el fin de dejar en claro las vistas sobre el que viagra professional al menos en parte se basa el tratamiento. Sin duda, la lilly cialis comprar última palabra no ha veterinario ha escrito sobre este tema viagra posologia Sin embargo, los experimentos del profesor Golz de Estrasburgo nunca se han infringido successinlly. que son bien conocidos por todos los cirujanos. cialis en capital federal Podemos dividir nuestros casos de choque en, primero, aquellos en los que la causa si un físico o un golpe mental en el sistema nervioso, anula parcialmente funciones TNE de los centros nerviosos simpático oecowd, donde la causa abroga parcialmente las funciones de la cerebrovascular centros nerviosos espinales, así como de la simpatía En el primer grupo el cerebro no sucumben al golpe. Todavía es ca capaz de llevar a cabo sus funciones bastante bien. Los nervios simpáticos, sin embargo, ho ya vigorizar adecuadamente los ganglios cardiaca, y también se pierde el tono de todos los vasos sanguíneos. *!*educacionline.com*!* Es imprescindible que estos pacientes van a trabajar cialis dosis a conseguir un trabajo. Deben cialis y enalapril adquirir una meta definida y continua en la viagra para comprar propecia como hacer vida. Xeurasthenoidics deben dejar de propecia o vademecum pensar en sí mismos y dar de alta en el emocionante viagra ventajas y desventajas propecia generica de farmacias priligy rischi cialis generico sinaloa y excitante negocio de hacer otra Si el amor no puede persuadir a que es cialis super active las víctimas del aburrimiento para comenzar la acción, entonces que el sentido del deber conducirlos en el juego de Hemos visto muchas de estas víctimas de inacción rápidamente curada por alistarse en alguna cruzada local o unirse a un movimiento nacional, tales como la construcción de un hospital, el trabajo infantil, viagra que precio tiene los votos de que nunca es demasiado tarde kamagra gel oral para remendar, nunca es tarde costo cialis para respirar en vivo el fuego de la ambición de dormir, y así cálido y despertar los poderes del alma latentes a la acción creativa. En último análisis, la neurastenia debe considerarse como un estado precio levitra farmacia venta de kamagra de fatiga nerviosa crónica acumulada. El significado literal de la palabra es la debilidad de los nervios. Y por lo que parece que priligy equivalent todos somos en propecia orquialgia alguna medida comprar viagra femenina más o menos neurasténico especialmente en las ocasiones que podamos oportunidad de ser un poco overworried o un poco descuidado. Difícilmente debe ser visto como hasta al fecha decirle a un paciente que sufría de debilidad nerviosa, de hecho, sería apto indebidamente le alarma, pero que se toma muy amablemente y, naturalmente, a tener su propecia español viagra y esclerosis multiple dolencia diagnosticada como neurastenia. prefieren limitar el uso del término neurastenia a esos estados de fatiga nerviosa habitual comprar viagra genérico en españa debido a múltiples causas funcionales. Las diversas fobias, obsesiones, ideas fijas, y prospecto cialis 10 otros impulsos morbosos son manifestaciones extra-neurasténicas, y aunque pueden ser, de hecho, por lo general se acompañan de más o menos la neurastenia, sin embargo yo prefiero mirar a tales trastornos comprar priligy generico online nerviosos como separado y aparte de la neurastenia y eso es precisamente lo que se ha hecho en este trabajo, que ya ha considerado plenamente muchas de estas disposiciones viagra funciona si mentales insistentes opinion cialis generico en capítulos anteriores, mientras viagra original barato priligy venta españa que unos pocos se mantienen para su posterior tratamiento. Desde el punto de vista del pronóstico, muchos de estos estados nerviosos mórbidos tan estrechamente relacionado con y tan comúnmente asociada con la neurastenia puede o no puede ser tan grave como la neurastenia adecuada dependiendo viagra con envio vendo viagra contrareembolso enteramente de su gravedad, así como en la fortaleza del sistema nervioso del individuo. El nerviosismo general que tan a menudo asociado con diversas enfermedades orgánicas como la tuberculosis, las infecciones como la gripe, o con trastornos locales dolorosas tales como úlcera gástrica o cistitis, no debe ser visto como la neurastenia. Si hay un estado neurasténico presente real en tales casos ciertamente debe ser considerada puedo tomar cialis en ayunas como secundaria a la otra y pre-existente trastorno. Sin embargo, después de la otra enfermedad o trastorno se recuperaron del nerviosismo persiste, entonces, pero no hasta entonces, que podamos reconocer este estado neurótico como uno de verdad Es temprano hay que dejar claro al lector que la neurastenia no es una enfermedad que es, no una enfermedad circunscrita, bien definido, como la esclerosis espinal kamagra en la hipertension pulmonar o epilepsia. Ni siquiera es una enfermedad en el sentido de que la histeria podrían considerarse gastos. Es totalmente cierto que muchos pacientes histéricas e incluso melancólicas son también en cierto grado neurasténico, pero en la mayoría de estos casos, la neurastenia deben ser considerados como más o menos superficial, mientras el principal trastorno es muy arraigada y debemos, propecia en prostata entonces, llegado a considerar la neurastenia como un trastorno nervioso funcional, no depende de ninguna enfermedad orgánica y no se asocian con la histeria o cualquier otro trastorno mental definido.